LEGE nr.141 din 24 iulie 1997
privind Codul vamal al României
Fisa actului

Descriptori:

Aeronave
control vamal
H.G. nr.1.114/2001
L. nr.141/1997

Antrepozit
vamal
H.G. nr.1.114/2001
L. nr.141/1997

Armator
permis vamal
L. nr.141/1997
Decizie nr.946/1997   (D.G.V.)
H.G. nr.1.114/2001

Arme și muniții
regim vamal aplicabil călătorilor și altor persoane fizice
H.G. nr.1.114/2001
L. nr.141/1997

Autorizație
și avize
solicitate de autoritățile vamale
L. nr.141/1997
Decizie nr.946/1997   (D.G.V.)
H.G. nr.1.114/2001

Autoturisme
vamă
control
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001

Autovehicule
vamă, control
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001

Bunuri
introduse/scoase din țară, aparținând călătorilor și altor persoane fizice, control vamal, condiții
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001

taxe vamale, regim juridic
L. nr.141/1997
O.G. nr.26/1993
H.G. nr.120/1993
H.G. nr.1.114/2001

Căi de atac
contestație în materie vamală
L. nr.141/1997

Căile Ferate Române
transporturi mărfuri, bunuri, călători, control vamal, condiții
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001

Călători
și alte persoane fizice, regim vamal
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001

Călătorii în și din România
bunuri, introducere și scoatere din țară, operațiuni vamale
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001
Decizie nr.946/1997   (D.G.V.)

Codul vamal
regim juridic
L. nr.141/1997

Colete
identificare, operațiuni vamale
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001
Decizie nr.946/1997   (D.G.V.)

Comerț exterior
regimul de import, export, cod vamal
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001

Comisionar în vamă
atribuții
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001

Contravenții
stabilire și sancționare de la normele privind
vamal
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001

vamal
L. nr.141/1997

Control
vamal, condiții
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001

Datorii
vamale, garantare
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001
vezi:  Instituții publice

Direcția Generală a Vămilor
autoritate vamală, atribuții principale
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001

Eșantioane
prelevare, operațiune vamală
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001

Experți
vamali
agreare
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001
Decizie nr.1.075/1997   (D.G.V.)

Export
licențe, regim juridic
L. nr.141/1997
H.G. nr.449/1992
H.G. nr.1.114/2001
O. nr.106C/2001   (M.A.E.)

mărfuri, control vamal
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001

operațiuni vamale, regim juridic
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001
Decizie nr.946/1997   (D.G.V.)

Fraudă
în domeniul vamal, combatere, control, executare
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001

Import
mărfuri
control vamal
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001

Import/export
regimul licențelor de import și export al României
L. nr.141/1997
H.G. nr.764/1991
H.G. nr.215/1992
H.G. nr.21/2000
O. nr.36.C/1999   (M.I.C.)

cod vamal, operațiuni vamale
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001

Infracțiuni, fapte interzise, prevăzute în
normele cu privire la
control vamal
L. nr.141/1997

Închiriere
de către autoritatea vamală, din administrația sa, condiții
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001

Licențe
de export-import ale României
L. nr.141/1997
H.G. nr.764/1991
H.G. nr.215/1992
H.G. nr.21/2001
O. nr.18/1997   (M.I.C.)
O. nr.36.C/1999   (M.I.C.)

Mare teritorială
zonă specială de supraveghere vamală
L. nr.141/1997

Mărfuri
certificat de origine, control vamal, condiții
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001

regimuri vamale suspensive
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001

Metale prețioase
regim vamal aplicabil călătorilor și altor persoane fizice
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001

Mijloace de transport
în trafic internațional, regim vamal
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001

Misiuni diplomatice ale altor state în România
și oficii consulare, acreditați în România și membrilor acestora, regim vamal
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001

Misiuni diplomatice și oficii consulare ale României
regim vamal
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001

Nave
comandant, armator, agent navă, declarația proviziilor de bord, răspundere solidară
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001

declarații provizii la bordul navei
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001

mărfuri, import, export, operațiuni vamale
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001
Decizie nr.946/1997   (D.G.V.)

Oficii consulare ale altor state
și misiuni diplomatice, acreditate în România și membrilor acestora, regim vamal
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001

Permis
vamal, solicitare, condiții
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001
Decizie nr.946/1997   (D.G.V.)

Persoane juridice
operațiuni vamale
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001

Pescuit
marin și oceanic, taxe vamale, exceptare, condiții
L. nr.141/1997

Porturi
operațiuni
vamale
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001
Decizie nr.946/1997   (D.G.V.)

Poștă
circulația sacilor și trimiterilor poștale externe între birourile vamale
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001
Decizie nr.374/1999   (D.G.V.)

Produse
importate, control obligatoriu al valorii în vamă, taxe
L. nr.141/1997
H.G. nr.864/1995
H.G. nr.1.114/2001

Servicii vamale
regim juridic
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001
vezi:  Vamă

Sigilii vamale
mărfuri și bunuri aflate sub supraveghere vamală, aplicare, condiții
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001

Stupefiante
regim vamal aplicabil călătorilor și altor persoane fizice
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001

Tarif vamal de import al României
regim juridic
L. nr.141/1997
O.G. nr.26/1993
H.G. nr.1.114/2001

Tariful vamal de import al României
norme tehnice de interpretare a Sistemului armonizat de denumire și codificare al mărfurilor, Ed. a II-a 1996, actualizare
L. nr.98/1996    [aderare]
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001
Decizie nr.16/2000   (D.G.V.)

Taxe vamale
regim, Codul vamal al României
L. nr.141/1997
O.G. nr.26/1993
O.U.G. nr.92/1997
H.G. nr.120/1993
H.G. nr.1.114/2001

Titluri executorii
declarație vamală sau act constatator al unei autorități vamale
L. nr.141/1997

Transporturi
de colete "ușă în ușă", trafic internațional
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001
Decizie nr.1.077/1997   (D.G.V.)

import-export bunuri, control vamal
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001
Decizie nr.1.076/1997   (D.G.V.)

Transporturi feroviare
operațiuni vamale, control
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001
Decizie nr.946/1997   (D.G.V.)

Transporturi fluviale
operațiuni vamale
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001
Decizie nr.946/1997   (D.G.V.)

Transporturi navale
operațiuni vamale
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001
Decizie nr.946/1997   (D.G.V.)

Transporturi rutiere
operațiuni vamale
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001
Decizie nr.946/1997   (D.G.V.)

Tranzitare
pe teritoriul României
operațiuni vamale
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001
Decizie nr.946/1997   (D.G.V.)

Trenuri
transport pentru mărfuri, import/export, operațiuni vamale
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001
Decizie nr.946/1997   (D.G.V.)
vezi:  Metrou
vezi:  C. F.R. Călători
vezi:  Călătorii pe CFR
vezi:  Transporturi feroviare

Vamă
cod vamal
L. nr.141/1997
O.G. nr.26/1993
H.G. nr.120/1993
H.G. nr.1.114/2001

birouri vamale, competență
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001

circulația sacilor și trimiterilor poștale externe între birourile vamale
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001
Decizie nr.374/1999   (D.G.V.)

codul vamal
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001

liberul de vamă, acordare
L. nr.141/1997
O.G. nr.26/1993
H.G. nr.1.114/2001

pierderi recuperabile sau irecuperabile în urma derulării regimului de perfecționare activă
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001
Decizie nr.2.287/2000   (D.G.V.)

regim vamal
aplicabil persoanelor fizice
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001

regimuri vamale suspensive
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001

registru simplificat de evidență pentru bunurile transportate în sistemul de expediție expres, import/export
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001

trafic internațional, transport colete "ușă în ușă"
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001
Decizie nr.1.077/1997   (D.G.V.)

Zonă
specială de supraveghere vamală instituire
L. nr.141/1997


Sâmbătă, 04 aprilie 2020, 21:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.