REGULAMENT nr.8 din 11 octombrie 1996
privind regimul de decontare speciala și autorizare a caselor de compensatii interbancare
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Regulament nr.8 din 11 octombrie 1996
Emitent: Banca Națională a României
Cu functie: de baza
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 267 bis/29 oct. 1996
Republicare: M.Of. nr. 127/20 iun. 1997
Functie pasiva:
Modificat: C. nr.30/1996 privind completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr.8/1996, stabilirea cuantumului garantiilor pe luna decembrie 1996 și modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr.10/1994 (abrogat prin R. nr.6/2010)
art.14
  C. nr.8/1997 privind modificarea și completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr.8/1996 (abrogat succesiv prin R. nr.1/2005, R. nr.6/2010)
art.6, art.9, art.10, art.14, art.15, art.16, art.21
  C. nr.22/1997 pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr.8/1996 privind regimul de decontare speciala și autorizare a caselor de compensatii interbancare
Republicare: M.Of. nr. 127/20 iun. 1997
Modificat: R. nr.6/2004 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 8/1996 privind regimul de decontare specială și autorizare a caselor de compensații interbancare, republicat (abrogat prin R. nr.1/2005)
Abrogat: R. nr.1/2005 privind sistemele de plăți care asigură compensarea fondurilor


Sâmbătă, 06 iunie 2020, 02:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.