ORDIN nr.2.487 din 29 noiembrie 1996
pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea investitiilor institutiilor publice prin trezoreria statului și a Normelor metodologice privind aplicarea de catre trezoreriile statului a mecanismului de finantare a investitiilor institutiilor publice
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.91/2003 al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru instituțiile sanitare publice finanțate integral din venituri proprii din sistemul de asigurări sociale de sănătate (abrogat prin O. nr.755/2004)
  O. nr.499/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea și utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică (abrogat prin O. nr.2.353/2012)
  O. nr.755/2004 al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru instituțiile sanitare publice finanțate integral din venituri proprii (abrogat prin O. nr.896/2006)
  H.G. nr.699/2005 pentru aprobarea Precizărilor privind stabilirea modalităților de alocare a sumelor pentru realizarea obiectivelor prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A


Vineri, 07 august 2020, 19:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.