LEGE nr.76 din 24 mai 2012
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.747/2014 DECIZIA nr. 747 din 16 decembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 488 din Codul de procedură civilă coroborate cu cele ale art. 10 alin. (2) și art. 20 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum și a prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- art. 7 alin. (3)
  D.C.C. nr.141/2015 DECIZIA nr. 141 din 12 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 20 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și a celor ale art. 7 alin. (3) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
art. 7 alin. (3)
  D.C.C. nr.371/2015 DECIZIA nr. 371 din 14 mai 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1.134 din Codul de procedură civilă și art. 80-82 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
art. 80-82
  D.C.C. nr.219/2016 DECIZIA nr. 219 din 12 aprilie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
art. 7 alin. (3)
  D.C.C. nr.634/2016 DECIZIA nr. 634 din 27 octombrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
art. 7 alin. (3)
  D.C.C. nr.217/2018 DECIZIA nr. 217 din 17 aprilie 2018 referitoare la excepția de neconstituțional itate a prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, coroborate cu cele ale art. 20 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- art. 7 alin. (3)
  D.C.C. nr.195/2019 DECIZIA nr. 195 din 9 aprilie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 pct. 7 din Codul de procedură civilă din 1865 și ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- art. 3 alin. (1) (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.357/2019 DECIZIA nr. 357 din 23 mai 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- art. 3 alin. (1), (respinge ca neîntemeiată).


Miercuri, 03 martie 2021, 02:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.