ORDIN nr.125 din 19 martie 1996
pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activitatilor economice și sociale cu impact asupra mediului inconjurator
Descriptori | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.125 din 19 martie 1996
Emitent: Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 73/11 apr. 1996
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu
abrogă art.10
  H.G. nr.918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului și pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri (abrogat prin H.G. nr.1.213/2006)
  O. nr.860/2002 al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și de emitere a acordului de mediu (abrogat prin O. nr.135/2010)
abrogă orice prevedere contrară.
Abrogat: H.G. nr.1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe

- la 5 decembrie 2004


Marți, 14 iulie 2020, 14:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.