ORDIN nr.52 din 27 februarie 2012
al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Naționale Antidrog

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.52 din 27 februarie 2012
Emitent: Ministerul Administrației și Internelor
Publicare: M.Of. nr. 146/5 mar. 2012
Temei legal:
  H.G. nr.461/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale Antidrog
art. 6 alin. (7)
Functie activa:
Trimitere la: H.G. nr.15/1991 privind infiintarea societatilor comerciale farmaceutice - S.A.
  L. nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
  H.G. nr.73/2005 privind aprobarea Strategiei naționale antidrog în perioada 2005-2012
  H.G. nr.860/2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare
  O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin L. nr.98/2016)
  O.U.G. nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative
  O. nr.770/2007 al ministrului sănătății publice și al ministrului internelor și reformei administrative pentru aprobarea Metodologiei de completare a fișelor standard și de transmitere a datelor prevăzute în foaia individuală de urgență pentru consumul de droguri, în foaia individuală de admitere la tratament pentru consumul de droguri, în fișa privind cazurile înregistrate de HVC și HVB în rândul consumatorilor de droguri injectabile și în fișa standard de prevalență a infecțiilor cu HIV, HVB și HVC în rândul consumatorilor de droguri injectabile
  H.G. nr.1.102/2008 privind aprobarea Programului național de asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri - 2009-2012
  L. nr.266/2008 Legea farmaciei
  O. nr.962/2009 al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor privind înființarea, organizarea și funcționarea farmaciilor și drogheriilor (abrogat prin O. nr.444/2019)
  H.G. nr.144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății
  O. nr.239/2010 al ministrului administrației și internelor privind organizarea, coordonarea și controlul activității de protecție a mediului în unitățile Ministerului Administrației și Internelor (abrogat prin O. nr.140/2015)
  H.G. nr.1.369/2010 privind aprobarea Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale antidrog în perioada 2010-2012
  H.G. nr.461/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale Antidrog
  L. nr.293/2011 LEGEA bugetului de stat pe anul 2012
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.237/2012 al ministrului administrației și internelor pentru modificarea anexelor nr. 3 și 4 la Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției Naționale Antidrog, aprobat prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 52/2012
  O. nr.151/2013 al ministrului afacerilor interne pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Naționale Antidrog, aprobat prin Ordinul ministrului administrației si internelor nr. 52/2012
  O. nr.56/2015 al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale Antidrog, aprobat prin Ordinul ministrului administrației si internelor nr. 52/2012


Miercuri, 27 mai 2020, 10:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.