ORDIN nr.785 din 11 mai 2011
al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru modificarea și completarea Regulamentului privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 634/2006

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.785 din 11 mai 2011
Emitent: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Observatii:Titlu nou Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul, modul de întocmire și recepție a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară
Publicare: M.Of. nr. 407/9 iun. 2011
Temei legal:
  L. nr.7/1996 LEGEA cadastrului și a publicității imobiliare
art. 3 alin. (8), art. 4 lit. a) și c), art. 581 alin. (1)
  H.G. nr.1.210/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (abrogat prin H.G. nr.1.288/2012)
art. 9 alin. (5)
Functie activa:
Modifică: O. nr.634/2006 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară (abrogat prin O. nr.700/2014)
- modifică titlul
dispune republicarea
Trimitere la: L. nr.18/1991 Legea fondului funciar
  L. nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
  L. nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
  O. nr.107/2010 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparține Spațiului Economic European în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei și al cartografiei pe teritoriul României
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.700/2014 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară


Miercuri, 02 decembrie 2020, 06:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.