HOTĂRÂRE nr.511 din 18 mai 2011
privind transmiterea unui drum forestier și a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Corbeni și în administrarea Consiliului Local al Comunei Corbeni, județul Argeș

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.511 din 18 mai 2011
Emitent: Guvern
Publicare: M.Of. nr. 362/24 mai. 2011
Temei legal:
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  L. nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora


Miercuri, 03 martie 2021, 20:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.