HOTĂRÂRE nr.352 din 6 aprilie 2011
pentru aprobarea transmiterii unor terenuri degradate cu destinație agricolă, în suprafață totală de 73,7 ha, din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.352 din 6 aprilie 2011
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 260/13 apr. 2011
Temei legal:
  L. nr.18/1991 Legea fondului funciar
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  L. nr.46/2008 LEGE - Codul silvic
  L. nr.100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 12


Vineri, 05 martie 2021, 13:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.