ORDIN nr.1.865 din 8 aprilie 2011
al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2011
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.865 din 8 aprilie 2011
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Publicare: M.Of. nr. 271/18 apr. 2011
Temei legal:
  L. nr.82/1991 Legea contabilității
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
art. 19 lit. d)
  L. nr.273/2006 privind finanțele publice locale
art. 80 alin. (2), art. 84
  H.G. nr.34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice
art. 10 alin. (4)
Functie activa:
Încetează aplicabilitatea: O. nr.980/2010 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2010
Trimitere la: L. nr.82/1991 Legea contabilității
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
  O. nr.1.917/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia
  L. nr.273/2006 privind finanțele publice locale
  O. nr.629/2009 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009
  L. nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
  O. nr.980/2010 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2010
  L. nr.286/2010 LEGEA bugetului de stat pe anul 2011
  L. nr.287/2010 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011
  H.G. nr.212/2011 pentru aprobarea Programului de interes național "Dezvoltarea rețelei naționale de cămine pentru persoanele vârstnice"


Joi, 04 iunie 2020, 05:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.