HOTĂRÂRE nr.103 din 9 februarie 2011
privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor sectoare de drum, trecute din domeniul public al municipiului Brașov în domeniul public al statului, precum și încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor de interes național, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.103 din 9 februarie 2011
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 144/25 feb. 2011
Temei legal:
  O.G. nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
- completează în mod corespunzător
  O.U.G. nr.84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România"
art. 1 alin. (6)
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice
- completează în mod corespunzător


Miercuri, 03 martie 2021, 19:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.