HOTĂRÂRE nr.107 din 9 februarie 2011
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.107 din 9 februarie 2011
Emitent: Guvern
Publicare: M.Of. nr. 125/18 feb. 2011
Temei legal:
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale


Vineri, 05 martie 2021, 12:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.