ORDIN nr.959 din 8 februarie 2011
al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2011

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.959 din 8 februarie 2011
Emitent: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 111/11 feb. 2011
Functie activa:
Încetează aplicabilitatea: O. nr.135/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2010
  O. nr.1.112/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2010
Modifică: H.G. nr.5/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă (abrogat prin H.G. nr.23/2015)
- modifică valoarea nominală a unui tichet de masă pentru sem. I al anului 2011
Trimitere la: O.U.G. nr.18/2006 pentru completarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale
  L. nr.187/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2006 pentru completarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale
  O.U.G. nr.5/2007 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă (abrogata prin L. nr.165/2018)
  L. nr.154/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2007 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă (abrogata prin L. nr.165/2018)


Miercuri, 02 decembrie 2020, 06:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.