ORDIN nr.26 din 4 februarie 2011
al ministrului administrației și internelor privind desfășurarea activității de achiziții publice în cadrul aparatului central al Ministerului Administrației și Internelor

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.26 din 4 februarie 2011
Emitent: Ministerul Administrației și Internelor
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 111/11 feb. 2011
Temei legal:
  O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin L. nr.98/2016)
art. 3041 alin. (1) și (3)
  H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogat prin H.G. nr.395/2016)
art. 3 și 4
  O.U.G. nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative
art. 7 alin. (4)
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.156/2011 al ministrului administrației și internelor pentru modificarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 26/2011 privind desfășurarea activității de achiziții publice în cadrul aparatului central al Ministerului Administrației și Internelor (abrogat prin O. nr.87/2018)
Abrogat: O. nr.87/2018 al ministrului afacerilor interne privind desfășurarea activității de achiziții publice pentru necesitățile structurilor finanțate din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite


Miercuri, 02 decembrie 2020, 05:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.