HOTĂRÂRE nr.67 din 26 ianuarie 2011
privind modificarea anexei nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.67 din 26 ianuarie 2011
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 97/7 feb. 2011
Temei legal:
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
art. 20
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
art. 11 lit. m)
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.1.026/1996 privind transmiterea unui imobil din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" in administrarea Curții de Conturi
- modifică în mod corespunzător anexa
  H.G. nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 33


Miercuri, 03 martie 2021, 13:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.