HOTĂRÂRE nr.66 din 26 ianuarie 2011
privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Curții de Conturi a României în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.66 din 26 ianuarie 2011
Emitent: Guvern
Publicare: M.Of. nr. 96/4 feb. 2011
Temei legal:
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)


Duminică, 07 martie 2021, 10:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.