ORDIN nr.73 din 27 ianuarie 2011
al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.73 din 27 ianuarie 2011
Emitent: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 89/3 feb. 2011
Temei legal:
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
  O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (abrogata prin L. nr.207/2015)
art. 81, art. 228 alin. (2)
  H.G. nr.109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (abrogat prin H.G. nr.520/2013)
art. 12 alin. (3)
Functie activa:
Modifică: O. nr.101/2008 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă
Trimitere la: D.-L. nr.1.655/1864 CODUL CIVIL (abrogat prin L. nr.76/2012)
  L. nr.69/2000 Legea educației fizice și sportului
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
  H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
  L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
  L. nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
  O. nr.1.706/2008 al ministrului economiei și finanțelor și al ministrului justiției privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin O. nr.1.022/2016)
  O.U.G. nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
  L. nr.246/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc


Miercuri, 27 mai 2020, 00:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.