HOTĂRÂRE nr.1.359 din 23 decembrie 2010
privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Caraș-Severin în domeniul public al comunelor Socol și Forotic, județul Caraș-Severin, și în administrarea consiliilor locale respective și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.359 din 23 decembrie 2010
Emitent: Guvern
Publicare: M.Of. nr. 63/25 ian. 2011
Temei legal:
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  H.G. nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1


Duminică, 07 martie 2021, 09:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.