HOTĂRÂRE nr.32 din 12 ianuarie 2011
privind desemnarea Biroului pentru prevenirea criminalității și de cooperare cu oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justiției, în calitate de oficiu național pentru recuperarea creanțelor în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.32 din 12 ianuarie 2011
Emitent: Guvern
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 51/20 ian. 2011
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală
  O.U.G. nr.103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițienești internaționale
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.182/2014 pentru modificarea și completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 32/2011 privind desemnarea Oficiului Național de Prevenire a Criminalității și Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor provenite din Infracțiuni din cadrul Ministerului Justiției, în calitate de oficiu național pentru recuperarea creanțelor în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârsirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007
- modifică art. 2 alin. (2); introduce lit. e1) și h1) la art. 2 alin. (1), alin. (3) și (4) la art. 2
Abrogat: L. nr.318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative


Duminică, 11 aprilie 2021, 19:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.