ORDIN nr.59 din 11 ianuarie 2011
al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2010

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.59 din 11 ianuarie 2011
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Publicare: M.Of. nr. 46/19 ian. 2011
Temei legal:
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.82/1991 Legea contabilității
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
  O.G. nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice
  O. nr.1.917/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia
  O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin L. nr.98/2016)
  O. nr.40/2007 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2006
  O. nr.116/2008 al ministrului economiei și finanțelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2007
  O. nr.3.471/2008 al ministrului economiei și finanțelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice
  O. nr.3.769/2008 al ministrului economiei și finanțelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2008
  O. nr.629/2009 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009
  O. nr.2.861/2009 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
  O. nr.79/2010 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2009
  L. nr.11/2010 LEGEA bugetului de stat pe anul 2010
  L. nr.12/2010 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010
  O. nr.980/2010 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2010
  O. nr.2.839/2010 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2010


Vineri, 05 iunie 2020, 07:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.