ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.117 din 23 decembrie 2010
pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.261/2012 asupra excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, ale art. 257 alin. (22) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și ale art. 2963 lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
  D.C.C. nr.776/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 2, 5 și 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/201 b pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și cele ale art. I pct. 99 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- art. I pct. 99
  D.C.C. nr.778/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 2 lit. h), pct. 5 și 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și ale art. I pct. 99 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, articol prin care sunt introduse art. 2963 și art. 2969 în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- art. I pct. 99
  D.C.C. nr.779/2015 DECIZIA nr. 779 din 17 noiembrie 2015 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 53, art. 82 alin. (1), art. 2962-29613 și art. 29615-29620 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, art. V alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și ordonanța de urgență în ansamblul său, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, precum si ale art. 119, art. 1201, art. 121, art. 122 și art. 1241 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
  D.C.C. nr.858/2015 DECIZIA nr. 858 din 10 decembrie 2015 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 2962-29613 și ale art. 29613-29620 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, ale art. V alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si ale art. 119, art. 1201, art. 121, art. 122 și art. 1241 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
  D.C.C. nr.872/2015 DECIZIA nr. 872 din 15 decembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), art, 2 alin. (2) lit, a), b) și c), art. 53 alin, (1), art. 622 alin. (3) și (4), art. 82 alin. (2), (3) și (5), art. 2962-29613 și art. 29615-29620 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, ale art. V alin. (1) și (6) și art. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, și ale ordonanței de urgență în ansamblul său, precum și ale art. 119, art. 1201, art. 121, art. 122 și art. 1241 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală


Miercuri, 27 mai 2020, 03:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.