HOTĂRÂRE nr.1.335 din 23 decembrie 2010
pentru aprobarea atribuțiilor generale și specifice, a structurii organizatorice și a numărului maxim de posturi, precum și a normării parcului auto și a consumului de carburanți ale Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.335 din 23 decembrie 2010
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 886/29 dec. 2010
Temei legal:
  O.G. nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
art. 7
  O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice
cap. I lit. A pct. 6 din anexa nr. 3, art. 5 alin. (1)-(3)
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.1.378/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C
totodata, abrogă:
H.G. nr.352/2010 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.378/2009
Trimitere la: L. nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor și unele masuri pentru realizarea locuintelor
  O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice
  L. nr.247/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
  O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin L. nr.98/2016)
  L. nr.337/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin L. nr.98/2016)
  O.U.G. nr.55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.1.157/2011 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.335/2010 pentru aprobarea atribuțiilor generale și specifice, a structurii organizatorice și a numărului maxim de posturi, precum și a normării parcului auto și a consumului de carburanți ale Inspectoratului de Stat în Construcții I.S.C. (abrogat prin H.G. nr.1.211/2012)
- modifică art. 2 alin. (2)-(4), art. 4; introduce alin. (11) la art. 2;abrogă anexa nr. 3; înlocuiește anexa nr. 2
Abrogat: H.G. nr.1.211/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.


Sâmbătă, 30 mai 2020, 15:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.