ORDIN nr.269 din 13 decembrie 2010
al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare și evaluare a documentelor de planificare strategică și planificare bugetară pe programe în cadrul Ministerului Administrației și Internelor

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.269 din 13 decembrie 2010
Emitent: Ministerul Administrației și Internelor
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 869/27 dec. 2010
Temei legal:
  H.G. nr.1.807/2006 pentru aprobarea Componentei de management din cadrul Metodologiei privind sistemul de planificare strategică pe termen mediu al instituțiilor administrației publice de la nivel central
  O.U.G. nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative
art. 7 alin. (4)
  H.G. nr.158/2008 pentru aprobarea Componentei de programare bugetară din cadrul Metodologiei privind sistemul de planificare strategică pe termen mediu al instituțiilor administrației publice de la nivel central
  O. nr.285/2009 al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, interimar, pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind planificarea strategică și planificarea bugetară pe programe în cadrul Ministerului Administrației și Internelor (abrogat prin O. nr.97/2014)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.500/2002 privind finanțele publice
  H.G. nr.1.807/2006 pentru aprobarea Componentei de management din cadrul Metodologiei privind sistemul de planificare strategică pe termen mediu al instituțiilor administrației publice de la nivel central
  H.G. nr.158/2008 pentru aprobarea Componentei de programare bugetară din cadrul Metodologiei privind sistemul de planificare strategică pe termen mediu al instituțiilor administrației publice de la nivel central
  O. nr.285/2009 al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, interimar, pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind planificarea strategică și planificarea bugetară pe programe în cadrul Ministerului Administrației și Internelor (abrogat prin O. nr.97/2014)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.97/2014 al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, privind abrogarea Ordinului viceprim- ministrului, ministrul administrației și internelor, interimar, nr. 285/2009 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind planificarea strategică și planificarea bugetară pe programe în cadrul Ministerului Administrației și Internelor și a Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 269/2010 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare și evaluare a documentelor de planificare strategică și planificare bugetară pe programe în cadrul Ministerului Administrației și Internelor


Miercuri, 27 mai 2020, 10:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.