HOTĂRÂRE nr.1.148 din 17 noiembrie 2010
privind trecerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea realizării unor obiective de investiții și pentru scoaterea din funcțiune și casarea unei construcții

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.148 din 17 noiembrie 2010
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 805/2 dec. 2010
Temei legal:
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale
  O.G. nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A.
  H.G. nr.818/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Săli de sport" prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A. (abrogat prin O.G. nr.16/2014)
  H.G. nr.414/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Bazine de înot", realizat prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A. (abrogat prin O.G. nr.16/2014)
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
Trimitere la: H.G. nr.818/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Săli de sport" prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A. (abrogat prin O.G. nr.16/2014)
  H.G. nr.414/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Bazine de înot", realizat prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A. (abrogat prin O.G. nr.16/2014)


Vineri, 05 martie 2021, 12:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.