HOTĂRÂRE nr.1.080 din 28 octombrie 2010
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor mijloace fixe concesionate Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" S.A. - Sucursala Hidrocentrale Porțile de Fier

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.080 din 28 octombrie 2010
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 805/2 dec. 2010
Temei legal:
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 7


Vineri, 26 februarie 2021, 06:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.