Vezi calendarul
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > e-Caseta > Documente depuse la casetă Versiunea pentru printare
Documente depuse la caseta în 20 februarie 2009

Numar înregistrari gasite: 50
Calendar
Nr.
Crt.
Descrierea documentului FisierAlte
doc.
Data Titlu / Continut document P.L. Link Marime
- KB -
1. 20.02.2009 Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente - 3296
2. 20.02.2009 RAPORT asupra P.L.pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului Aeroport Internațional Brașov - Ghimbav
Înlocuit de documentul distribuit în data de 05-05-2009
a.Adresa comisiei (nr.110/16-02-2009)
b.Raport (nr.110/16-02-2009)
537/2007 543
3. 20.02.2009 RAPORT comun suplimentar asupra P.L.pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2007 privind exceptarea de la plată a taxelor și a altor sume prevăzute de art. 92 alin (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, de art. 55, 56, și 58 din Legea nr. 26/1996- Codul silvic și ale art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, precum și adoptarea unor măsuri pentru întocmirea, avizarea și aprobarea documentațiilor necesare pentru scoaterea terenurilor destinate construcției de drumuri de interes național din circuitul agricol și, respectiv, din fondul național silvic
a.Adresa comisiilor (nr.98/11-02-2009)
b.Raport comun (nr.98/11-02-2009)
663/2007 981
4. 20.02.2009 RAPORT asupra P.L.privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.157/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
Înlocuit de documentul distribuit în data de 09-03-2009
a.Adresa comisiei (nr.82/05-02-2009)
b.Raport (nr.82/05-02-2009)
117/2008 5928
5. 20.02.2009 Forma primită de la Senat a Cererii de reexaminare a P.L.pentru completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.31/2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a creanțelor deținute de Autoritatea penru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăți comerciale de pe platformele industriale Arad și Harghita
a.Adresa de însoțire a Senatului (nr.L887/17-02-2009)
b.Cererea de reexaminare a Președintelui României (nr.CA/30-10-2008)
c.Forma adoptată de Parlamentul României
145/2008 1449
6. 20.02.2009 RAPORT suplimentar asupra P.L.pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2008 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr.341/2004
Înlocuit de documentul distribuit în data de 02-03-2009
a.Adresa comisiei (nr.214/10-02-2009)
b.Raport (nr.214/10-02-2009)
214/2008 1276
7. 20.02.2009 RAPORT comun suplimentar asupra P.l.privind stimularea întoarcerii în județele Harghita, Covasna și Mureș a familiilor de români alungate de către șovinii de etnie maghiară după 21 decembrie 1989, precum și a sprijinirii familiilor tinere de români care doresc sa-și stabilească domiciliul în aceste județe
a.Adresa comisiilor (nr.219/27-01-2009)
b.Raport comun (nr.219/27-01-2009)
219/2008 1315
8. 20.02.2009 RAPORT asupra P.l.pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
Înlocuit de documentul distribuit în data de 09-03-2009
a.Adresa comisiei (nr.261/05-02-2009)
b.Raport (nr.261/05-02-2009)
314/2008 5928
9. 20.02.2009 RAPORT comun asupra P.L.pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
a.Adresa comisiilor (nr.2826/05-02-2009)
b.Raport comun (nr.2826/05-02-2009)
382/2008 761
10. 20.02.2009 RAPORT comun suplimentar asupra P.l.privind modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
a.Adresa comisiilor (nr.2858/05-02-2009)
b.Raport comun (nr.2858/05-02-2009)
427/2008 928
11. 20.02.2009 RAPORT asupra P.L.privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2008 pentru modificarea Legii învățământului, nr.84/1995
a.Adresa comisiei (nr.30/16-02-2009)
b.Raport (nr.30/16-02-2009)
466/2008 1358
12. 20.02.2009 RAPORT comun asupra P.l.privind Statutul personalului aeronautic nenavigant tehnic din aviația civilă din România
a.Adresa comisiilor (nr.836/03-02-2009)
b.Raport comun (nr.836/03-02-2009)
525/2008 780
13. 20.02.2009 RAPORT asupra P.L.privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2008 pentru modificarea unor acte normative privind transportul naval
a.Adresa comisiei (nr.378/05-02-2009)
b.Raport (nr.378/05-02-2009)
540/2008 624
14. 20.02.2009 RAPORT comun asupra P.l.pentru modificarea Legii Nr.373/2004 privind alegerea Camerei Deputaților și Senatului
a.Adresa comisiilor (nr.910/03-02-2009)
b.Raport comun (nr.910/03-02-2009)
564/2008 767
15. 20.02.2009 RAPORT asupra P.l.pentru modificarea și completarea Legii nr.335 din 3 decembrie 2007 a Camerelor de comerț din România
a.Adresa comisiei (nr.570/10-02-2009)
b.Raport (nr.570/10-02-2009)
570/2008 647
16. 20.02.2009 RAPORT asupra P.l.de modificare și completare a Legii nr.75/16.07.1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
a.Adresa comisiei (nr.573/04-02-2009)
b.Raport (nr.573/04-02-2009)
573/2008 667
17. 20.02.2009 RAPORT comun asupra P.l.pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
a.Adresa comisiilor (nr.930/03-02-2009)
b.Raport comun (nr.930/03-02-2009)
584/2008 786
18. 20.02.2009 RAPORT asupra P.L.pentru aderarea României la Convenția privind înființarea Institutului Universitar European de la Florența, semnată în 1972 și revizuită în anul 1992
a.Adresa comisiei (nr.324/16-02-2009)
b.Raport (nr.324/16-02-2009)
590/2008 587
19. 20.02.2009 RAPORT comun asupra P.l.privind urgentarea procesului de reconstituire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
a.Adresa comisiilor (nr.972/03-02-2009)
b.Raport comun (nr.972/03-02-2009)
613/2008 882
20. 20.02.2009 RAPORT asupra P.L.privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2008 pentru modificarea și completarea prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
a.Adresa comisiei (nr.449/16-02-2009)
b.Raport (nr.449/16-02-2009)
650/2008 1853
21. 20.02.2009 RAPORT asupra P.L.privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adopției
a.Adresa comisiei (nr.668/05-02-2009)
b.Raport (nr.668/05-02-2009)
668/2008 675
22. 20.02.2009 RAPORT asupra P.l.pentru modificarea și completarea Legii 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.279bis din 21/04/2003, cu modificările și completările ulterioare
a.Adresa comisiei (nr.682/10-02-2009)
b.Raport (nr.682/10-02-2009)
682/2008 827
23. 20.02.2009 RAPORT asupra P.l.pentru modificarea Legii nr.112 din 25/11/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
a.Adresa comisiei (nr.684/10-02-2009)
b.Raport (nr.684/10-02-2009)
684/2008 737
24. 20.02.2009 RAPORT asupra P.l.pentru modificarea și completarea art.5 din Legea nr.24(r1)/2000
a.Adresa comisiei (nr.705/10-02-2009)
b.Raport (nr.705/10-02-2009)
705/2008 578
25. 20.02.2009 RAPORT asupra P.l.pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
a.Adresa comisiei (nr.708/10-02-2009)
b.Raport (nr.708/10-02-2009)
708/2008 696
26. 20.02.2009 RAPORT asupra P.L.privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2008 pentru completarea Legii învățământului nr.84/1995
a.Adresa comisiei (nr.21/16-02-2009)
b.Raport (nr.21/16-02-2009)
7/2009 1719
27. 20.02.2009 RAPORT asupra P.L.privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.167/2008 pentru modificarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activităților didactice și de cercetare din învățământul universitar de masterat și din învățământul universitar de doctorat
a.Adresa comisiei (nr.22/16-02-2009)
b.Raport (nr.22/16-02-2009)
8/2009 1215
28. 20.02.2009 RAPORT asupra P.L.privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.191/2008 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995
a.Adresa comisiei (nr.23/16-02-2009)
b.Raport (nr.23/16-02-2009)
13/2009 524
29. 20.02.2009 RAPORT asupra P.L.pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.213/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Comisia Comunităților Europene, în numele Comunității Europene, semnat la București și, respectiv, la Bruxelles la 4 decembrie 2008, pentru modificarea Acordului anual de finanțare 2006 dintre Guvernul României și Comisia Comunităților Europene, în numele Comunității Europene, semnat la București și, respectiv, la Bruxelles la 31 octombrie 2006
a.Adresa comisiei (nr.111/16-02-2009)
b.Raport (nr.111/16-02-2009)
15/2009 521
30. 20.02.2009 RAPORT asupra P.L.privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.224/2008 pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării
a.Adresa comisiei (nr.61/10-02-2009)
b.Raport (nr.61/10-02-2009)
17/2009 398
31. 20.02.2009 Forma inițiatorului la P.l.privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor județene publice de pază și ordine
a.Adresa inițiatorului
b.Expunerea de motive
c.Forma inițiatorului
111/2009 3550
32. 20.02.2009 Forma primită de la Senat a P.L.pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/2008 privind unele măsuri de reorgenizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. a unor pachete de acțiuni
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 17-02-2009)
b.Hotărâre privind supunerea spre adoptare a proiectului de lege (nr.E232/08-10-2008)
c.Expunerea de motive
d.Forma adoptată de Senat
e.Ordonanța de urgență a Guvernului (nr.128/08-10-2008)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.1202/08-10-2008)
112/2009 9321
33. 20.02.2009 Forma primită de la Senat a P.L.privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2008 pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 17-02-2009)
b.Hotărâre privind supunerea spre adoptare a proiectului de lege (nr.E233/14-10-2008)
c.Expunerea de motive
d.Forma adoptată de Senat
e.Ordonanța de urgență a Guvernului (nr.129/14-10-2008)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.1233/14-10-2008)
113/2009 4705
34. 20.02.2009 Forma primită de la Senat a P.L.privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2008 pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituțiile publice finanțate integral din venituri extrabugetare
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 17-02-2009)
b.Hotărâre privind supunerea spre adoptare a proiectului de lege (nr.E237/14-10-2008)
c.Expunerea de motive
d.Forma adoptată de Senat
e.Ordonanța de urgență a Guvernului (nr.131/14-10-2008)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.1247/15-10-2008)
114/2009 4048
35. 20.02.2009 Forma primită de la Senat a P.L.pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2008 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea organizării Agenției Naționale pentru Prestații Sociale
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 17-02-2009)
b.Hotărâre privind supunerea spre adoptare a proiectului de lege (nr.E248/28-10-2008)
c.Expunerea de motive
d.Forma adoptată de Senat
e.Ordonanța de urgență a Guvernului (nr.139/28-10-2008)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.1335/30-10-2008)
115/2009 5728
36. 20.02.2009 Forma primită de la Senat a P.L.privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.140/2008 pentru modificarea art.3 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României în vederea îndeplinirii obligațiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 17-02-2009)
b.Hotărâre privind supunerea spre adoptare a proiectului de lege (nr.E249/28-10-2008)
c.Expunerea de motive
d.Forma adoptată de Senat
e.Ordonanța de urgență a Guvernului (nr.140/28-10-2008)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.1310/28-10-2008)
116/2009 4913
37. 20.02.2009 Forma primită de la Senat a P.L.privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.143/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 17-02-2009)
b.Hotărâre privind supunerea spre adoptare a proiectului de lege (nr.E252/28-10-2008)
c.Expunerea de motive
d.Forma adoptată de Senat
e.Ordonanța de urgență a Guvernului (nr.143/28-10-2008)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.1312/28-10-2008)
117/2009 11453
38. 20.02.2009 Forma primită de la Senat a P.L.privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2008 pentru modificarea art.111 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 17-02-2009)
b.Hotărâre privind supunerea spre adoptare a proiectului de lege (nr.E255/04-11-2008)
c.Expunerea de motive
d.Forma adoptată de Senat
e.Ordonanța de urgență a Guvernului (nr.146/04-11-2008)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.1065/12-09-2008)
118/2009 5982
39. 20.02.2009 Forma primită de la Senat a P.L.privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2008 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 17-02-2009)
b.Hotărâre privind supunerea spre adoptare a proiectului de lege (nr.E257/04-11-2008)
c.Expunerea de motive
d.Forma adoptată de Senat
e.Ordonanța de urgență a Guvernului (nr.147/04-11-2008)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.1293/27-10-2008)
119/2009 4867
40. 20.02.2009 Forma primită de la Senat a P.L.privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.149/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile și a contribuției naționale în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea și utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 17-02-2009)
b.Hotărâre privind supunerea spre adoptare a proiectului de lege (nr.E259/04-11-2008)
c.Expunerea de motive
d.Forma adoptată de Senat
e.Ordonanța de urgență a Guvernului (nr.149/04-11-2008)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.1383/07-11-2008)
120/2009 10493
41. 20.02.2009 Forma primită de la Senat a P.L.privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art.14 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 17-02-2009)
b.Hotărâre privind supunerea spre adoptare a proiectului de lege (nr.E271/12-11-2008)
c.Expunerea de motive
d.Forma adoptată de Senat
e.Ordonanța de urgență a Guvernului (nr.157/12-11-2008)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.1439/17-11-2008)
121/2009 23767
42. 20.02.2009 Forma primită de la Senat a P.L.pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2008 privind modificarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătățirilor funciare și al organizării și sistematizării teritoriului
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 17-02-2009)
b.Hotărâre privind supunerea spre adoptare a proiectului de lege (nr.E274/12-11-2008)
c.Expunerea de motive
d.Forma adoptată de Senat
e.Ordonanța de urgență a Guvernului (nr.160/12-11-2008)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.1431/14-11-2008)
122/2009 4711
43. 20.02.2009 Forma primită de la Senat a P.L.pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea proiectelor PHARE
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 17-02-2009)
b.Hotărâre privind supunerea spre adoptare a proiectului de lege (nr.E275/12-11-2008)
c.Expunerea de motive
d.Forma adoptată de Senat
e.Ordonanța de urgență a Guvernului (nr.161/12-11-2008)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.1416/12-11-2008)
123/2009 7249
44. 20.02.2009 Forma primită de la Senat a P.L.pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.169/2008 privind majorarea contribuției României la realizarea investițiilor finanțate prin împrumutul extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin Acordul de împrumut pentru finanțarea "Proiectului de modernizare a rețelei energetice feroviare"
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 17-02-2009)
b.Hotărâre privind supunerea spre adoptare a proiectului de lege (nr.E283/19-11-2008)
c.Ordonanța de urgență a Guvernului (nr.169/19-11-2008)
d.Forma adoptată de Senat
e.Avizul Consiliului Legislativ (nr.1485/24-11-2008)
124/2009 6325
45. 20.02.2009 Forma primită de la Senat a P.L.pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.176/2008 privind majorarea capitalului social al CEC BANK-S.A.
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 17-02-2009)
b.Hotărâre privind supunerea spre adoptare a proiectului de lege (nr.E290/19-11-2008)
c.Expunerea de motive
d.Forma adoptată de Senat
e.Ordonanța de urgență a Guvernului (nr.176/19-11-2008)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.1469/21-11-2008)
125/2009 5462
46. 20.02.2009 Forma primită de la Senat a P.L.privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.188/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 17-02-2009)
b.Hotărâre privind supunerea spre adoptare a proiectului de lege (nr.E302/25-11-2008)
c.Expunerea de motive
d.Forma adoptată de Senat
e.Ordonanța de urgență a Guvernului (nr.188/25-11-2008)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.1524/27-11-2008)
126/2009 8756
47. 20.02.2009 Forma primită de la Senat a P.L.pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2008 privind efectuarea plății contribuției României la Fondul de Cercetare pentru Cărbune și Oțel
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 17-02-2009)
b.Hotărâre privind supunerea spre adoptare a proiectului de lege (nr.E304/25-11-2008)
c.Expunerea de motive
d.Forma adoptată de Senat
e.Ordonanța de urgență a Guvernului (nr.190/25-11-2008)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.1503/26-11-2008)
127/2009 4152
48. 20.02.2009 Forma primită de la Senat a P.L.pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.205/2008 privind plata costurilor naționale de participare la proiectele din cadrul Programului de cooperare tehnică cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA)
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 17-02-2009)
b.Hotărâre privind supunerea spre adoptare a proiectului de lege (nr.E320/04-12-2008)
c.Expunerea de motive
d.Forma adoptată de Senat
e.Ordonanța de urgență a Guvernului (nr.205/04-12-2008)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.1464/20-11-2008)
128/2009 6203
49. 20.02.2009 Forma primită de la Senat a P.L.pentru completarea art.2 din Legea nr.562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 17-02-2009)
b.Expunerea de motive
c.Forma adoptată de Senat
d.Avizul Consiliului Legislativ (nr.740/19-06-2008)
e.Punctul de vedere al Guvernului
129/2009 3740
50. 20.02.2009 Forma primită de la Senat a P.L.privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2008 pentru modificarea alin.(2) al art.1 din Legea nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 17-02-2009)
b.Hotărâre privind supunerea spre adoptare a proiectului de lege (nr.E176/27-08-2008)
c.Expunerea de motive
d.Forma adoptată de Senat
e.Ordonanța de urgență a Guvernului (nr.24/27-08-2008)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.1001/27-08-2008)
130/2009 4708
Calendar
Numar înregistrari gasite: 50

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 21 septembrie 2020, 12:09
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro