Vezi calendarul
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > e-Caseta > Documente depuse la casetă Versiunea pentru printare
Documente depuse la caseta în 9 martie 2009

Numar înregistrari gasite: 42
Calendar
Nr.
Crt.
Descrierea documentului FisierAlte
doc.
Data Titlu / Continut document P.L. Link Marime
- KB -
1. 09.03.2009 Raportul comun la Raportul anual de audit financiar și execuția bugetului de venituri și cheltuieli aferente anului 2007 al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
a.Adresa comisiei (nr.258/04-03-2009)
b.Raport comun (nr.258/04-03-2009)
- 8682
2. 09.03.2009 RAPORT comun asupra P.L.pentru modificarea și completarea Legii patronatelor nr.356/2001
a.Adresa comisiei (nr.154/03-03-2009)
b.Raport comun (nr.154/03-03-2009)
610/2006 812
3. 09.03.2009 RAPORT asupra P.L.pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2007 privind unele măsuri derogatorii de la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
a.Adresa comisiei (nr.332/03-03-2009)
b.Raport (nr.332/03-03-2009)
726/2007 831
4. 09.03.2009 RAPORT suplimentar comun asupra P.l.pentru modificarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
a.Adresa comisiei (nr.142/02-03-2009)
b.Raport comun (nr.142/02-03-2009)
73/2008 1006
5. 09.03.2009 RAPORT suplimentar comun asupra P.l.pentru modificarea Legii nr.23/1999 pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul familiei și din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
a.Adresa comisiei (nr.143/02-03-2009)
b.Raport comun (nr.143/02-03-2009)
74/2008 1090
6. 09.03.2009 RAPORT suplimentar asupra P.l.pentru modificarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată
a.Adresa comisiei (nr.387/03-03-2009)
b.Raport suplimentar (nr.387/03-03-2009)
88/2008 605
7. 09.03.2009 RAPORT asupra P.l.pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
a.Adresa comisiei (nr.57/05-03-2009)
b.Raport (nr.57/05-03-2009)
90/2008 1081
8. 09.03.2009 RAPORT asupra P.l.privind adoptarea unor măsuri privind diminuarea mortalității și morbidității infantile
a.Adresa comisiei (nr.58/05-03-2009)
b.Raport (nr.58/05-03-2009)
99/2008 788
9. 09.03.2009 RAPORT înlocuitor asupra P.L.privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.157/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
Înlocuieste documentul distribuit în data de 20-02-2009
a.Adresa comisiei (nr.82/02-03-2009)
b.Raport înlocuitor (nr.82/02-03-2009)
117/2008 6158
10. 09.03.2009 RAPORT asupra P.l.pentru modificarea și completarea art.26 din Legea nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
a.Adresa comisiei (nr.249/26-02-2009)
b.Raport (nr.249/26-02-2009)
281/2008 1333
11. 09.03.2009 RAPORT asupra P.l.pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
a.Adresa comisiei (nr.57/05-03-2009)
b.Raport (nr.57/05-03-2009)
93/2009 1081
12. 09.03.2009 RAPORT înlocuitor asupra P.l.pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
Înlocuieste documentul distribuit în data de 20-02-2009
a.Adresa comisiei (nr.261/02-03-2009)
b.Raport înlocuitor (nr.261/02-03-2009)
314/2008 6158
13. 09.03.2009 RAPORT asupra P.l.privind modificarea Legii nr.365/2006 pentru reglementarea unor măsuri privind exercitarea comerțului în unele zone publice
a.Adresa comisiei (nr.258/26-02-2009)
b.Raport (nr.258/26-02-2009)
311/2008 730
14. 09.03.2009 RAPORT comun asupra P.L.privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2002 privind asigurarea condițiilor de funcționare a unor centrale termice și electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor județene sau locale
a.Adresa comisiei (nr.2819/17-09-2008)
b.Raport comun (nr.2819/17-09-2008)
358/2008 1483
15. 09.03.2009 RAPORT asupra Cererii de reexaminare a P.L.privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2008 pentru abrogarea art.3² din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat
a.Adresa comisiei (nr.191/04-03-2009)
b.Raport (nr.191/04-03-2009)
375/2008 919
16. 09.03.2009 RAPORT asupra P.L.privind finanțarea de la bugetul de stat a Sistemului național unic pentru apeluri de urgență
a.Adresa comisiei (nr.292/03-03-2009)
b.Raport (nr.292/03-03-2009)
379/2008 712
17. 09.03.2009 RAPORT asupra P.l.pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor
a.Adresa comisiei (nr.264/05-03-2009)
b.Raport (nr.264/05-03-2009)
444/2008 909
18. 09.03.2009 RAPORT asupra P.l.privind stimularea investițiilor
a.Adresa comisiei (nr.182/03-02-2009)
b.Raport (nr.182/03-02-2009)
500/2008 769
19. 09.03.2009 RAPORT asupra P.l.pentru modiifcarea și completarea alin.(1) de la art.15 din Legea nr.346/2004 privind sitmularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
a.Adresa comisiei (nr.369/26-02-2009)
b.Raport (nr.369/26-02-2009)
503/2008 812
20. 09.03.2009 RAPORT comun asupra P.l.privind protecția consumatorilor care achiziționează produse prin intermediul internetului
a.Adresa comisiei (nr.51/04-03-2009)
b.Raport comun (nr.51/04-03-2009)
519/2008 762
21. 09.03.2009 RAPORT asupra P.l.pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor de Familie din România
a.Adresa comisiei (nr.59/05-03-2009)
b.Raport (nr.59/05-03-2009)
529/2008 749
22. 09.03.2009 RAPORT suplimentar asupra P.L.pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
a.Adresa comisiei (nr.156/03-03-2009)
b.Raport suplimentar (nr.156/03-03-2009)
558/2008 2919
23. 09.03.2009 RAPORT suplimentar asupra P.L.pentru modificarea alin.(3) al art.8 din Ordonanța Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural
a.Adresa comisiei (nr.264/04-03-2009)
b.Raport suplimentar (nr.264/04-03-2009)
568/2008 907
24. 09.03.2009 RAPORT asupra P.L.pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2008 privind stimularea investițiilor
a.Adresa comisiei (nr.172/03-03-2009)
b.Raport (nr.172/03-03-2009)
603/2008 860
25. 09.03.2009 RAPORT asupra P.L.privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulație a pașapoartelor electronice, precum și producerea altor documente de călătorie
a.Adresa comisiei (nr.2967/04-03-2009)
b.Raport (nr.2967/04-03-2009)
605/2008 1907
26. 09.03.2009 RAPORT asupra P.L.privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene
a.Adresa comisiei (nr.450/03-03-2009)
b.Raport (nr.450/03-03-2009)
651/2008 1188
27. 09.03.2009 RAPORT asupra P.l.pentru modificarea Legii nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura
a.Adresa comisiei (nr.197/05-03-2009)
b.Raport (nr.197/05-03-2009)
700/2008 506
28. 09.03.2009 RAPORT comun asupra P.l.privind completarea Legii 407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic
a.Adresa comisiei (nr.192/04-03-2009)
b.Raport comun (nr.192/04-03-2009)
701/2008 785
29. 09.03.2009 RAPORT asupra P.l.privind modificarea și completarea articolului 10 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
a.Adresa comisiei (nr.190/04-03-2009)
b.Raport (nr.190/04-03-2009)
702/2008 503
30. 09.03.2009 RAPORT comun asupra P.l.pentru modificarea și completarea Legii 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare
a.Adresa comisiei (nr.46/05-03-2009)
b.Raport comun (nr.46/05-03-2009)
23/2009 985
31. 09.03.2009 RAPORT comun asupra P.l.pentru modificarea și completarea Legii nr.35 din 13.03.2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
a.Adresa comisiei (nr.48/05-03-2009)
b.Raport comun (nr.48/05-03-2009)
24/2009 1003
32. 09.03.2009 RAPORT asupra P.L.privind măsurile de protecție pentru personalul disponibilizat prin aplicarea Programului privind restructurarea Regiei Autonome "Arsenalul Armatei"
a.Adresa comisiei (nr.37/03-03-2009)
b.Raport (nr.37/03-03-2009)
30/2009 919
33. 09.03.2009 RAPORT asupra P.L.pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională
a.Adresa comisiei (nr.35/03-03-2009)
b.Raport (nr.35/03-03-2009)
42/2009 843
34. 09.03.2009 RAPORT asupra P.L.pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2008 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj și nivelul salariului de bază minim brut pe țară și al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare
a.Adresa comisiei (nr.89/05-03-2009)
b.Raport (nr.89/05-03-2009)
51/2009 874
35. 09.03.2009 RAPORT asupra P.L.pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2008 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili pentru unele centrale electrice și termice aflate în coordonarea Ministerului Economiei și Finanțelor, Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și a Ministerului Internelor și Reformei Administrative, precum și prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială ,,Termoelectrica"- S.A., Societatea Comercială ,,Electrocentrale" București - S.A., Societatea Comercială ,,Electrocentrale" Galați - S.A., Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala ,,ROMAG-TERMO", Societatea Comercială ,,Complexul Energetic Rovinari"- S.A., Societatea Comercială ,,Complexul Energetic Turceni"- S.A., Societatea Comercială ,,Complexul Energetic Craiova"- S.A. și pentru centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
a.Adresa comisiei (nr.59/04-03-2009)
b.Raport (nr.59/04-03-2009)
54/2009 1092
36. 09.03.2009 RAPORT asupra P.L.pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2008 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Academiei Române
a.Adresa comisiei (nr.96/03-03-2009)
b.Raport (nr.96/03-03-2009)
57/2009 666
37. 09.03.2009 RAPORT asupra P.L.pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2008 privind aprobarea participării României, în calitate de ,,țară parteneră" la manifestarea expozițională internațională cu specific de turism ,,Caravan Motor Turism Stuttgart" în perioada 17-25 ianuarie 2009
a.Adresa comisiei (nr.60/05-03-2009)
b.Raport (nr.60/05-03-2009)
59/2009 858
38. 09.03.2009 RAPORT asupra P.L.privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2008 pentru modificarea și completarea art.29 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
a.Adresa comisiei (nr.214/04-03-2009)
b.Raport (nr.214/04-03-2009)
61/2009 847
39. 09.03.2009 RAPORT asupra P.l.pentru completarea Anexei nr.2* la Legea nr.226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale
a.Adresa comisiei (nr.90/05-03-2009)
b.Raport (nr.90/05-03-2009)
64/2009 984
40. 09.03.2009 RAPORT asupra P.l.pentru completarea art.27 din Legea fondului funciar nr.18/1991
a.Adresa comisiei (nr.195/03-03-2009)
b.Raport (nr.195/03-03-2009)
65/2009 663
41. 09.03.2009 RAPORT asupra P.L.pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 183/2008 privind facilitarea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 30 noiembrie 2008 de către tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani
a.Adresa comisiei (nr.70/25-02-2009)
b.Raport (nr.70/25-02-2009)
102/2009 646
42. 09.03.2009 RAPORT asupra P.L.pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2008 privind modificarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătățirilor funciare și al organizării și sistematizării teritoriului
a.Adresa comisiei (nr.189/04-03-2009)
b.Raport (nr.189/04-03-2009)
122/2009 897
Calendar
Numar înregistrari gasite: 42

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 26 septembrie 2020, 5:11
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro