Vezi calendarul
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 17 - 18 iunie 2008

Aprobată: 17.06.2008
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
2. - Modificarea componenței nominale a unei comisii permanente a Camerei Deputaților. -
3. - Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Statului de funcții al Serviciilor Camerei Deputaților pe anul 2008. -
4. - Proiectul de Hotărâre pentru încuviințarea efectuării de către Comisia pentru industrii și servicii a unei anchete privind analiza problemelor din sectorul energetic. -
5. Pl-x 346/2008 Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (PL-x 346/2008) - lege ordinară - Adoptat de Senat 20.05.2008
Raport - Comisia juridică

Termenul de depunere a raportului - 16.06.2008
Procedură de urgență
Cameră decizională

Se dezbate miercuri, 18 iunie 2008
6. Pl-x 38/2008 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului (PL-x 38/2008) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 6.02.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit 13.05.2008

Prioritate legislativă
Procedură de urgență
Cameră decizională
7. Pl-x 158/2008 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.151/2007 pentru completarea destinației unor părți din imobile situate în municipiul București (PL-x 158/2008) - lege organică - Adoptat de Senat -19.03.2008
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit 15.05.2008

Procedură de urgență
Cameră decizională
8. Pl-x 267/2008 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.4 din Legea nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române (PL-x 267/2008) - lege organică - Adoptat de Senat -21.04.2008
Raport - Comisia juridică(Adoptare) - distribuit 19.05.2008
Cameră decizională
9. Pl-x 78/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Pl-x 78/2008) - lege organică
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 15.05.2008
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 03.03.2008; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
18.06.2008 , potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
10. Pl-x 175/2008 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Pl-x 175/2008) - lege organică
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 15.05.2008
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 14.04.2008; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
02.09.2008, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
11. Pl-x 176/2008 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale (Pl-x 176/2008) - lege organică
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 15.05.2008
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 14.04.2008; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
02.09.2008 , potrivit art. 75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
12. Pl-x 200/2008 Propunerea legislativă privind modificarea alineatului (7) al articolului 57 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale (Pl-x 200/2008) - lege organică
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 15.05.2008
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 16.04.2008; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
04.09.2008, potrivit art. 75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
13. Pl-x 154/2008 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități (Pl-x 154/2008) - lege organică
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 15.05.2008
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 8.04.2008; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
26.06.2008 , potrivit art. 75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
14. Pl-x 690/2007 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (PL-x 690/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 09.10.2007
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingerea O.G.) - distribuit 15.05.2008
Cameră decizională
15. Pl-x 280/2007 Reexaminarea Legii privind atribuirea unei locuințe generalului în retragere Marin Lungu, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.970/2007 (PL-x 280/2007/16.04.2008) - lege ordinară - Reexaminată de Senat - 9.04.2007
Raport - Comisia juridică (Respingerea Legii) - distribuit 12.05.2008
Cameră decizională
16. Pl-x 727/2007 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular (PL-x 727/2007/5.06.2008)- Reexaminată și adoptată de Senat - 19.05.2008 - lege organică
Raport - Comisia pentru muncă. (termen pentru raport - 17.06.2008)
Cameră decizională
17. Pl-x 824/2006 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi (PL-x 824//2006/8.04.2008) - Reexaminată și adoptată de Senat - 19.03.2008 - lege organică
Raport- Comisia juridică (Adoptarea Legii, cu amendamente) - distribuit 24.04.2008
Cameră decizională

Amânată dezbaterea (Plen: 13.05.2008)
18. Pl-x 723/2006 Reluarea reexaminării, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea unor măsuri financiare pentru IMM-urile din industria berii (Pl-x 723/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 2.10.2006
Solicitarea reluării dezbaterilor și a votului final privind reexaminarea Legii și Punctul de vedere al Comisiei juridice, de disciplină și imunități (distribuite).

Dezbaterile privind reexaminarea Legii au avut loc în ședința Camerei Deputaților din 12.06.2007, în cadrul cărora au fost respinse atât articolele, cât și titlul legii, precum și o solicitare de retrimitere la comisie.
Supusă votului final propunerea de adoptare - potrivit art.104 alin.(3) din Regulament, legea a fost respinsă cu 51 voturi pentru adoptare, 124 voturi contra și 51 de abțineri.
Cameră decizională

Continuarea dezbaterilor
19. Pl-x 842/2007 Propunerea legislativă privind acordarea unor drepturi salariale specifice personalului nedidactic din învățământ (Pl-x 842/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.11.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 27.02.2008
Cameră decizională
20. Pl-x 831/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (Pl-x 831/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.11.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 27.02.2008
Cameră decizională
21. Pl-x 806/2007 Propunerea legislativă pentru completarea art.77 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Pl-x 806/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 12.11.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 27.02.2008
Cameră decizională
22. Pl-x 876/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea alin.(1) din articolul unic din Legea nr.449/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2006 pentru modificarea art.80 alin. (1) și (2) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Pl-x 876/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 03.12.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 5.03.2008
Cameră decizională
23. Pl-x 72/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (Pl-x 72/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 20.02.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 10.04.2008
Cameră decizională
24. Pl-x 561/2007 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului (PL-x 561/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 10.04.2008
Cameră decizională
25. Pl-x 851/2007 Propunerea legislativă privind reglementarea profesiei de psihoterapeut (Pl-x 851/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.11.2007
Raport comun-Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit 20.03.2008
Cameră decizională
26. Pl-x 70/2008 Propunerea legislativă privind protecția copiilor care sunt lipsiți de îngrijirea părinților pe perioada în care aceștia se află la muncă în străinătate (Pl-x 70/2008) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 20.02.2008
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 14.04.2008
Cameră decizională
27. Pl-x 745/2007 Propunerea legislativă pentru completarea Titlului XI - Renta viageră agricolă din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (Pl-x 745/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 31.10.2007
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia juridică (Respingere) - distribuit 3.03.2008
Cameră decizională
28. Pl-x 914/2007 Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (PL-x 914/2007) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit 9.04.2008
Cameră decizională
29. Pl-x 143/2008 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială (PL-x 143/2008) - lege organică - Adoptat de Senat condițiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 22.04.2008

Procedură de urgență
Cameră decizională
30. Pl-x 873/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea art.26 din Legea nr.400 din 17 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii 169/1997, precum și modificarea și completarea Legii nr.18/1991, republicată (Pl-x 873/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 03.12.2007
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit 5.03.2008
Cameră decizională
31. Pl-x 603/2007 Propunerea legislativă privind înființarea societăților comerciale având ca obiect de activitate abatorizarea animalelor și comercializarea cărnii și a produselor din carne (Pl-x 603/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.09.2007
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit 15.11.2007 și Raport înlocuitor (Respingere) - distribuit 19.03.2008
Cameră decizională
32. Pl-x 94/2008 Propunerea legislativă privind etichetarea produselor care conțin organisme modificate genetic (Pl-x 94/2008) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.02.2008
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit 19.03.2008
Cameră decizională
33. Pl-x 16/2008 Propunerea legislativă privind acordarea de despăgubiri în cazul calamităților produse de seceta excesivă în agricultură în anul 2007 (Pl-x 16/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 17.12.2007
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit 17.03.2008
Cameră decizională
34. Pl-x 103/2008 Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu (Pl-x 103/2008) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.02.2008
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 9.06.2008
Cameră decizională
35. Pl-x 50/2008 Propunerea legislativă privind reînființarea Liceului Militar de Marină "Alexandru Ioan Cuza" (Pl-x 50/2008) - lege ordinară - Respinsă de Senat -13.02.2008
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit 17.03.2008
Cameră decizională
36. Pl-x 913/2007 Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date (PL-x 913/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României
Raport comun - Comisia pentru tehnologia informației și Comisia pentru drepturile omului (Respingere) - distribuit 19.03.2008
Cameră decizională
37. Pl-x 31/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 116, alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (Pl-x 31/2008) - lege ordinară - Respinsă de Senat -06.02.2008
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 19.03.2008
Cameră decizională
38. Pl-x 848/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.2 din Legea 403/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor (Pl-x 848/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 27.11.2007
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 4.03.2008
Cameră decizională
39. Pl-x 63/2008 Propunerea legislativă privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare bănești populației cu venituri reduse pentru instalarea de aparate de aer condiționat, în vederea creșterii siguranței și calității vieții (Pl-x 63/2008) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 20.02.2008
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 21.04.2008
Cameră decizională
40. Pl-x 827/2007 Propunerea legislativă pentru completarea art.15 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuințe (Pl-x 827/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 28.11.2007
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 4.03.2008
Cameră decizională
41. Pl-x 839/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(3) al articolului 33 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale (Pl-x 839/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 27.11.2007
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 19.03.2008
Cameră decizională
42. Pl-x 32/2008 Propunerea legislativă privind constituirea Rezervației arheologică și naturale Grădiștea Muncelului-Cioclovina - Capalna (Pl-x 32/2008) - lege ordinară - Respinsă de Senat -06.02.2008
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 20.03.2008
Cameră decizională
43. Pl-x 97/2008 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art. 6 2 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (PL-x 97/2008) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 27.02.2008
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 20.03.2008
Cameră decizională
44. Pl-x 128/2008 Propunerea legislativă privind achiziționarea unor motopompe în localitățile care au avut de suferit în urma inundațiilor și cele care sunt expuse la inundații (Pl-x 128/2008) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.03.2008
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 15.05.2008
Cameră decizională
45. Pl-x 122/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, prevăzut în Anexa la Ordonanța Guvernului nr. 35/2002, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr. 673/2002 (Pl-x 122/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 5.03.2008
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 15.05.2008
Cameră decizională
46. Pl-x 772/2007 Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 772/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 05.11.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 11.02.2008 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit 11.03.2008
Cameră decizională
47. Pl-x 77/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Pl-x 77/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 20.02.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 11.03.2008
Cameră decizională
48. Pl-x 62/2008 Propunerea legislativă privind acordarea de bonuri valorice pentru sănătate (Pl-x 62/2008) - lege organică - Respinsă de Senat -18.02.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 22.04.2008
Cameră decizională
49. Pl-x 43/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice (Pl-x 43/2008) - lege organică - Respinsă de Senat -11.02.2008
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit 12.03.2008
Cameră decizională
50. Pl-x 68/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor (Pl-x 68/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 18.02.2008
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit 10.04.2008
Cameră decizională
51. Pl-x 67/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului (Pl-x 67/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 18.02.2008
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 20.03.2008
Cameră decizională
52. Pl-x 75/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 (Pl-x 75/2008) - lege organică - Respinsă de Senat - 20.02.2008
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 20.03.2008
Cameră decizională
53. Pl-x 890/2007 Proiectul de Lege privind declararea lui Ilie Ilașcu, a lui Andrei Ivanțoc și a lui Tudor Petrov-Popa ca eroi-martiri (PL-x 890/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 3.03.2008 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit 23.04.2008

Procedură de urgență
Cameră decizională
54. Pl-x 667/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 667/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 01.10.2007
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia juridică (Respingere) - distribuit 18.02.2008 și Raport comun suplimentar (menține propunerea de respingere) - distribuit 20.03.2008
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare, (vot final din 26.02.2008) și ca urmare plenul a retrimis-o comisiei, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament. Comisia menține propunerea de respingere, nefăcând aplicarea art.97 alin.(4) din Regulament.
55. Pl-x 812/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 812/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 14.11.2007
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 19.02.2008
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 26.02.2008) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
56. Pl-x 807/2007 Propunerea legislativă pentru completarea art.126 din Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Pl-x 807/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 12.11.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 19.02.2008
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 26.02.2008) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
57. Pl-x 808/2007 Propunerea legislativă privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale lucrătorilor din industria minieră (Pl-x 808/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 12.11.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 19.02.2008
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 26.02.2008) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
58. Pl-x 836/2007 Propunerea legislativă pentru accesul funcționarilor publici la funcția de consilier local sau consilier județean (Pl-x 836/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 27.11.2007
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 19.02.2008
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 26.02.2008) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
59. Pl-x 369/2007 Propunerea legislativă pentru partajarea patrimoniului comun al cultelor ortodox și greco-catolic (Pl-x 369/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 2.05.2007
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru drepturile omului (Respingere) - distribuit 22.02.2008
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 15.04.2008) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
60. Pl-x 19/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor (Pl-x 19/2008) - lege organică - Respinsă de Senat -17.12.2007
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru drepturile omului (Respingere) - distribuit 22.02.2008
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 15.04.2008) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
61. Pl-x 30/2008 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art. 116 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 30/2008) - lege organică - Respinsă de Senat -06.02.2008
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 19.03.2008
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 15.04.2008) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
62. Pl-x 859/2007 Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (PL-x 859/2007) - lege organică - Adoptat de Senat - 27.11.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea OUG) - distribuit 19.02.2008

Procedură de urgență
Cameră decizională

Retrasă de pe ordinea de zi - amânată dezbaterea (Plen 25.02.2008), în temeiul prevederilor art.140 alin.(3) din Regulament
63. Pl-x 344/2006 Proiectul de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 344/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 13.04.2006.
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 13.06.2006 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit 7.12.2006
Cameră decizională
Amânată dezbaterea
64. Pl-x 164/2007 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2006 privind reorganizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbție cu Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (PL-x 164/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 19.03.2007
Raport -Comisia economică (Respingerea OUG) - distribuit 13.06.2007

Procedură de urgență
Cameră decizională

Retrasă de pe ordinea de zi a ședinței din 28 iunie 2007 (amânată dezbaterea) în temeiul prevederilor art.140 alin.(3) din Regulament
65. Pl-x 618/2004 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret (PL 618/2004) - distribuit 8.02.2005.
Proiectul a fost adoptat de Senat ca lege ordinară, iar Camera Deputaților l-a adoptat lege organică. Comisia de mediere a propus spre adoptare textul Camerei Deputaților. La data de 10.02.2005 Senatul a aprobat textul propus de Comisia de mediere.
Amânată dezbaterea
66. Pl-x 365/1999 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclamă și publicitate, precum și a majorărilor de întârziere aferente (PL 365/1999) - lege ordinară.
Senatul a aprobat la data de 06.12.2001 Raportul Comisiei de mediere cuprinzând propunerea de respingere a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/1999.
Amânată dezbaterea

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 9 iulie 2020, 9:19
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro