Vezi calendarul
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 22 - 23 iunie 2021

Aprobată: 16.06.2021
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.93 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
,1. - Dezbateri politice cu participarea domnului, Virgil - Daniel Popescu ministrul energiei, la solicitarea Grupului parlamentar AUR, cu tema "Lămurirea viitorului mineritului de cărbune și uraniu în România și apariția de companii private în Planul Național de Reziliență și Redresare trimis Comisiei Europene"
Marți, 22 iunie 2021, ora 16,00
-
,2. - Desemnarea reprezentantului Parlamentului României, Camera Deputaților, în cadrul Consiliului de coordonare al Institutului Național de Administrație.
Raport - Comisia pentru administrație publică- distribuit- 15.06.2021
-
1. Pl-x 124/2021 Propunerea legislativă pentru completarea Art.138 și a Art.178 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ (Pl-x 124/2021) - lege organică
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit -11.06.2021
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 14.04.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 20.06.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
2. Pl-x 168/2021 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.282/2010 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Cultura și Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, județul Neamț, în domeniul public al județului Neamț și în administrarea Consiliului Județean Neamț, în vederea realizării unor stații de transfer și sortare în cadrul proiectului "Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Neamț" (PL-x 168/2021) - lege organică - Adoptat de Senat - 19.04.2021
Raport comun - Comisia pentru agricultură, Comisia pentru mediu și Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
3. Pl-x 139/2021 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică (PL-x 139/2021) - lege organică - Adoptat de Senat - 22.03.2021
Raport comun - Comisia pentru politică economică și Comisia pentru industrii
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
4. - Proiectul de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților (BPI 201/2021; PHCD 52/2021)
Raport - Comisia pentru regulament (Adoptare)- distribuit-19.05.2021
-
5. Pl-x 436/2018 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc (PL-x 436/2018) - lege organică - Adoptat de Senat -5.07.2018
Raport - Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului
6. Pl-x 215/2021 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011 (Pl-x 215/2021) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ (Adoptare)- distribuit-16.06.2021
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 14.06.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 14.10.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
7. - Proiectul de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților (BPI 133/2021; PHCD 44/2021)
Raport - Comisia pentru regulament (Adoptare)- distribuit-19.05.2021
-
8. Pl-x 464/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române (PL-x 464/2019) - lege organică - Adoptat de Senat -7.10.2019
Raport - Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 12.11.2019
Cameră decizională
9. Pl-x 87/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.208/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece (PL-x 87/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport- Comisia pentru muncă (Adoptare)- distribuit-14.05.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
10. Pl-x 533/2019 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale (PL-x 533/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport- Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit -13.05.2021
Cameră decizională
11. Pl-x 25/2017 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională (PL-x 25/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport- Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit -12.05.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
12. Pl-x 482/2019 Proiectul de Lege pentru reglementarea unor măsuri în domeniul competenței de control a Ministerului Finanțelor Publice și modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 482/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -16.10.2019
Raport- Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit -12.05.2021
Cameră decizională
13. Pl-x 138/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România (PL-x 138/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 22.03.2021
Raport comun- Comisia pentru apărare, Comisia pentru învățământ și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit -11.05.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
14. Pl-x 26/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru (PL-x 26/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport- Comisia juridică (Adoptare) - distribuit -10.05.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
15. Pl-x 134/2021 Proiectul de Lege pentru modificarea art.369 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal (PL-x 134/2021) - lege organică - Adoptat de Senat - 22.03.2021
Raport- Comisia juridică (Adoptare) - distribuit -6.05.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
16. Pl-x 27/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.188/2020 privind unele măsuri temporare necesare pentru exercitarea funcției de conducător al compartimentului financiar - contabil din administrația publică centrală (PL-x 27/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit -4.05.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
17. Pl-x 627/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea art.4 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar (PL-x 627/2020) - lege ordinară -Respins de Senat - 7.10.2020
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 20.05.2021
Cameră decizională
18. Pl-x 284/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (PL-x 284/2020) - lege organică - Adoptat de Senat - 12.05.2020
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 16.04.2021 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 20.05.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
Retrimis la comisie-termen-28.05.2021 (BPCLGP-10.05.2021)
A fost primit raportul înlocuitor-20.05.2021
19. Pl-x 23/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, precum și pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 23/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit - 26.05.2020 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 20.05.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
Retrimis la comisie-termen-9.04.2021(plen-31.03.2021)
A fost primit raportul înlocuitor-20.05.2021
20. Pl-x 213/2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (Pl-x 213/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -10.04.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 4.12.2019 și Raport înlocuitor(Adoptare)- distribuit-19.05.2021
Cameră decizională
Retrimis la comisie-termen-11.05.2021 (Plen-19.04.2021)
A fost primit raportul înlocuitor-19.05.2021.
21. Pl-x 140/2021 Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.15/1999 privind înființarea Școlii Superioare de Aviație Civilă și abrogarea art.X alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 140/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 22.03.2021
Raport comun- Comisia pentru transporturi, Comisia pentru învățământ și Comisia pentru buget (Adoptare)- distribuit-18.05.2021
Cameră decizională
22. Pl-x 715/2018 Propunerea legislativă privind dialogul social (Pl-x 715/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -19.11.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 27.10.2020
Cameră decizională
23. Pl-x 4/2015 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru completarea art.70 din Legea educației naționale nr.1/2011 (PL-x 4/2015/2019) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ (Adoptarea Legii cu amendamente) - distribuit - 14.05.2019
Prima Cameră sesizată
24. Pl-x 467/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice (Pl-x 467/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -3.09.2018
Raport - Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 8.04.2019 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 16.10.2019
Cameră decizională
25. Pl-x 638/2020 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.154/2020 privind instituirea unor măsuri pentru sprijinul tinerilor fermieri (PL-x 638/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 1.02.2021 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit -17.03.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
Retrimis la comisie-termen-5.03.2021(plen-15.02.2021)
A fost primit raportul înlocuitor- 17.03.2021
26. Pl-x 469/2020 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2020 pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (PL-x 469/2020/2021) - lege organică-Reexaminată de Senat - 30.12.2020
Raport - Comisia pentru muncă
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului
27. Pl-x 129/2021 Propunerea legislativă pentru completarea art.112 din Legea educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 129/2021) - lege organică
Comisia pentru învățământ și Comisia pentru administrație publică
Termenul de depunere a raportului - 11.05.2021
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 19.04.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 25.06.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului
28. Pl-x 175/2021 Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului adoptat la Strasbourg, la 10 octombrie 2018, semnat de România la 26 iunie 2020, de amendare a Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg, la 28 ianuarie 1981 (PL-x 175/2021) - lege ordinară
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru tehnologia informației (Adoptare) - distribuit - 04.06.2021
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 5.05.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 4.09.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
29. Pl-x 174/2021 Proiectul de Lege privind acceptarea amendamentelor adoptate la Kampala, la 10 iunie 2010, la New York, la 14 decembrie 2017 și la Haga, la 6 decembrie 2019, la articolul 8 al Statutului Curții Penale Internaționale, adoptat la Roma, la 17 iulie 1998 (PL-x 174/2021) - lege ordinară
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 8.06.2021
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 5.05.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 4.09.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
30. Pl-x 219/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanaței de urgență a Guvernului nr.40/2021 pentru instituirea unor măsuri privind buna funcționarea a sistemului de învățământ și pentru modificarea art.10 alin.(2) din Legea nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare (Pl-x 219 /2021) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ (Adoptare) - distribuit - 9.06.2021
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data depunerii la Camera Deputaților -25.05.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 22.06.2021, potrivit art.115 din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
31. Pl-x 149/2021 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 149 /2021) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ(Adoptare) - distribuit - 9.06.2021
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 10.05.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 17.09.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
32. Pl-x 21/2020 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2019 privind completarea art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România" (PL-x 21/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat -10.02.2020
Raport - Comisia pentru transporturi (Adoptare) - distribuit - 9.06.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
33. Pl-x 163/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative (PL-x 163/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 19.04.2021
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 8.06.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
34. Pl-x 539/2019 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2019 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare (PL-x 539/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 04.06.2021
Cameră decizională
35. Pl-x 614/2018 Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.143 din 13 martie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.331 din 2 mai 2019 (PL-x 614/2018/2019) - lege organică - Reexaminată de Senat - 21.10.2019
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru constituționalitate (Adoptarea Legii în forma adoptată de Senat) - distribuit -11.06.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
36. Pl-x 12/2017 Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.75 din 30 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.120 din 15 februarie 2019 (PL-x 12/2017/2019) - lege organică
Raport comun - Comisia pentru muncă, Comisia pentru învățământ și Comisia juridică (Adoptarea Legii cu amendamente) - distribuit - 10.04.2019
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată
37. Pl-x 238/2018 Propunerea legislativă pentru anularea unor obligații fiscale în domeniul agricol (Pl-x 238/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -16.04.2018
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 5.09.2018 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 28.02.2019
Cameră decizională
38. Pl-x 602/2017 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (PL-x 602/2017) - lege organică - Adoptat de Senat - 18.12.2017
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 4.04.2018 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 19.03.2019
Cameră decizională

VOT FINAL
Miercuri, 23 iunie 2021, ora 14,30

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 18 iunie 2021, 10:57
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro