Vezi calendarul
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 27 - 29 iunie 2022

Aprobată: 22.06.2022
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
,1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
,2. PHCD 57/2022 Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.69/2020 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat (PH CD 57/2022). Format PDF
,3. MS 6/2022 Dezbaterea moțiunii simple inițiate de 56 de deputați (MS 6/2022).

Luni, 27 iunie 2022, ora 17,30 - dezbaterea moțiunii simple;
Miercuri, 29 iunie 2022- votul final asupra moțiunii simple.
Format PDF
,4. - Solicitarea nr.1633/C/2022 a Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, referitoare la formularea cererii de efectuare a urmăririi penale față de domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.

Raportul Comisiei juridice și Proiectul de Hotărâre a Camerei Deputaților (PHCD 58/2022)


- Se dezbate marți, 28.06.2022, la încheierea ședinței comune, sub rezerva depunerii raportului și a Proiectului de Hotărâre.

- Vot secret cu bile.
-
1. Pl-x 194/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și a altor acte normative (PL-x 194/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -11.04.2022
Raport comun - Comisia pentru politică economică și Comisia juridică (Adoptare)- distribuit- 22.06.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
Prioritate legislativă
2. Pl-x 261/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene (PL-x 261/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -09.05.2022
Raport-Comisia pentru buget(Adoptare)- distribuit- 22.06.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
3. Pl-x 219/2022 Proiectul de Lege privind protecția avertizorilor în interes public (PL-x 219/2022) - lege organică -Adoptat de Senat -19.04.2022
Raport-Comisia juridică
Procedură de urgență
Cameră decizională
Prioritate legislativă
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
4. Pl-x 474/2021 Proiectul de Lege - LEGEA ACVACULTURII (PL-x 474/2021) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun-Comisia pentru agricultură, Comisia pentru mediu și Comisia pentru politică economică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
5. Pl-x 400/2021 Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurilor administrative de soluționare a cererilor aflate pe rolul comisiilor județene, respectiv a municipiului București pentru aplicarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 și a Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 400/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun-Comisia pentru buget și Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
6. Pl-x 716/2018 Proiectul de Lege "Legea tineretului" (PL-x 716/2018) - lege ordinară - Adoptat de Senat -19.11.2018
Raport - Comisia pentru tineret și sport
(Adoptare) - distribuit - 19.10.2021
Cameră decizională
Prioritate legislativă
Retrimis la comisie - termen - 22.11.2021 (Plen - 2.11.2021)
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun suplimentar
7. Pl-x 230/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.219/2015 privind economia socială (PL-x 230/2022) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun-Comisia pentru politică economică, Comisia pentru industrii și Comisia pentru muncă
Procedură de urgență
Cameră decizională
Prioritate legislativă
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
8. Pl-x 352/2022 Proiectul de Lege privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor (PL-x 352/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -08.06.2022
Raport comun-Comisia pentru industrii și Comisia pentru antreprenoriat
Procedură de urgență
Cameră decizională
Prioritate legislativă
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
9. Pl-x 190/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2022 pentru completarea art.43 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat (PL-x 190/2022) - lege organică -Adoptat de Senat -11.04.2022
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit -10.05.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
Prioritate legislativă
Retrimis la comisie - termen-16.06.2022 (plen-25.05.2022)
Se dezbate sub rezerva primirii raportului suplimentar
10. Pl-x 234/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea anexei nr.2 la Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România (PL-x 234/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -02.05.2022
Raport comun-Comisia pentru transporturi și Comisia pentru industrii
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
11. Pl-x 195/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea art.183 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (PL-x 195/2022) - lege organică -Adoptat de Senat -11.04.2022
Raport - Comisia juridică(Adoptare)- distribuit- 21.06.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
12. Pl-x 353/2022 Proiectul de Lege privind valorificarea adaptată a unor măsuri dovedite benefice pentru instituțiile din domeniul justiției instituite pe perioada stării de alertă declarate în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19 (PL-x 353/2022) - lege organică -Adoptat de Senat -07.06.2022
Raport-Comisia juridică
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
13. Pl-x 374/2022 Proiectul de Lege privind obligațiunile garantate, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar (PL-x 374/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -14.06.2022
Raport comun- Comisia pentru buget și Comisia pentru politică economică
Procedură de urgență
Cameră decizională
Prioritate legislativă
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
14. Pl-x 198/2022 Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancțiunilor contravenționale aplicate în temeiul art.4 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România (PL-x 198/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -11.04.2022
Raport comun- Comisia pentru buget și Comisia juridică(Adoptare)- distribuit- 22.06.2022
Cameră decizională
15. Pl-x 174/2022 Proiectul de Lege pentru completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne (PL-x 174/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 04.04.2022
Raport comun - Comisia pentru apărare și Comisia pentru administrație publică (Adoptare)- distribuit- 22.06.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
16. Pl-x 279/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind documentele de ședere eliberate cetățenilor Uniunii Europene și membrilor de familie ai acestora, precum și în domeniul străinilor (PL-x 279/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -16.05.2022
Raport comun-Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru apărare și Comisia juridică (Adoptare)- distribuit- 23.06.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
Prioritate legislativă
17. Pl-x 149/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 149/2019) - lege organică - Adoptat de Senat -18.03.2019
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit -17.05.2022 și Raport comun suplimentar (Adoptare)- distribuit- 21.06.2022
Cameră decizională
Retrimis la comisie - termen 15.06.2022 (plen-31.05.2022)

A fost primit raportul suplimentar-21.06.2022
18. Pl-x 531/2021 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 1991 (PL-x 531/2021) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia juridică (Adoptare)- distribuit- 21.06.2022
Cameră decizională
19. Pl-x 19/2022 Proiectul de Lege privind modificarea și completarea art.4 din Legea nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului "Schi în România" (PL-x 19/2022) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru antreprenoriat și turism și Comisia pentru agricultură
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
20. Pl-x 165/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie (PL-x 165/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun-Comisia pentru industrii, Comisia pentru buget, Comisia pentru transporturi și Comisia juridică
Cameră decizională
Prioritate legislativă
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
21. Pl-x 402/2021 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 402/2021) - lege organică -Respinsă de Senat - 20.09.2021
Raport-Comisia pentru muncă
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
22. Pl-x 232/2021 Reexaminarea Legii pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.56 din 16 februarie 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.367 din 13 aprilie 2022 (PL- x 232/2021/2022) - lege ordinară
Raport comun - Comisia pentru constituționalitate și Comisia juridică
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
23. Pl-x 606/2021 Propunerea legislativă pentru protejarea românilor și întreprinderilor românești de creșterile de prețuri la energie electrică și gaze naturale (Pl-x 606/2021) - lege ordinară -Respinsă de Senat - 13.12.2021
Raport comun-Comisia pentru politică economică, Comisia pentru buget, Comisia pentru industrii și Comisia pentru antreprenoriat
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
24. Pl-x 583/2020 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia (PL-x 583/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.09.2020
Raport comun- Comisia pentru antreprenoriat și Comisia pentru buget
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
25. Pl-x 356/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 356/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -08.06.2022
Raport comun- Comisia pentru mediu și Comisia pentru agricultură
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
26. Pl-x 333/2022 Proiectul de Lege privind instituirea Zilei naționale a sportului cu balonul oval (PL-x 333/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -30.05.2022
Raport- Comisia pentru tineret și sport
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
27. Pl-x 601/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 601/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat -15.12.2014
Raport comun - Comisia juridică, Comisia pentru industrii și Comisia pentru transporturi (Adoptare) - distribuit - 18.09.2018 și Raport comun suplimetar (Adoptare) - distribuit - 24.04.2019
Cameră decizională
Retrimisă la comisie - termen - 18.06.2019 (Plen - 3.06.2019)
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun suplimentar
28. Pl-x 175/2022 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 363 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ (Pl-x 175/2022) - lege ordinară -Respinsă de Senat - 04.04.2022
Raport comun- Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
29. Pl-x 199/2022 Proiectul de Lege pentru anularea unor obligații fiscale (PL-x 199/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -11.04.2022
Raport comun -Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
30. - Raportul privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții pe semestrul II al anului 2021 - distribuit - 30.05.2022 PDF format
31. Pl-x 385/2020 Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2020 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 (PL-x 385/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 16.06.2020
Raport comun-Comisia pentru antreprenoriat și Comisia pentru buget (Adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea OUG nr. 89/2020) - distribuit -17.05.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
32. Pl-x 426/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecției sociale, precum și pentru acordarea unor drepturi și beneficii de asistență socială în domeniile de activitate în care se mențin restricții (PL-x 426/2020) - lege organică - Adoptat de Senat - 30.06.2020
Raport -Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit -17.05.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
33. Pl-x 37/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 (PL-x 37/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport -Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit -17.05.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
34. Pl-x 414/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2021 privind completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 414/2021) - lege organică - Adoptat de Senat - 27.09.2021
Raport- Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit -24.05.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
35. Pl-x 8/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.164/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (PL-x 8/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru muncăși Comisia juridică (Adoptare) - distribuit -25.05.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
36. Pl-x 285/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ și pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 285/2022) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă, Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
37. Pl-x 224/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul investițiilor publice (PL-x 224/2022) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Rapoprt comun-Comisia pentru industrii, Comisia pentru transporturi și Comisia juridică
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
38. Pl-x 125/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere (PL-x 125/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 14.03.2022
Raport comun-Comisia pentru transporturi, Comisia pentru industrii și Comisia pentru muncă
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
39. Pl-x 115/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene (PL-x 115/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun- Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit -25.05.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
40. Pl-x 511/2018 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (PL-x 511/2018) - lege ordinară - Adoptat de Senat -3.10.2018
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit -25.05.2022
Cameră decizională
41. Pl-x 552/2017 Proiectul de Lege privind modificarea art.281 alin.(1) lit.f) din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală (PL-x 552/2017) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit -25.05.2022
Cameră decizională
42. Pl-x 167/2022 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 167/2022) - lege organică
Raport comun- Comisia pentru învățământ și Comisia pentru apărare(Adoptare) - distribuit -31.05.2022
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 03.05.2022; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 08.09.2022, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
43. Pl-x 247/2022 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Riad, la 24 ianuarie 2022 (PL-x 247/2022) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru apărare(Adoptare) - distribuit -06.06.2022
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 10.05.2022; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 10.09.2022, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
44. Pl-x 480/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății (PL-x 480/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 11.10.2021
Raport comun- Comisia pentru buget și Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit -30.05.2022
Cameră decizională
45. Pl-x 449/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea art.39 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (PL-x 449/2020) - lege organică - Adoptat de Senat - 21.07.2020
Raport-Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit -30.05.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
46. Pl-x 74/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 74/2022) - lege organică -Adoptat de Senat - 21.02.2022
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit -08.06.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
47. Pl-x 206/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 206/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -11.04.2022
Raport-Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit -08.06.2022
Cameră decizională
48. Pl-x 83/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.210/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață (PL-x 83/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 01.02.2021
Raport-Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit -09.06.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
49. Pl-x 170/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.21/2020 privind Codul aerian (PL-x 170/2022) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru apărare și Comisia pentru transporturi (Adoptare) - distribuit -09.06.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
50. Pl-x 350/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2021 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (PL-x 350/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 14.09.2021
Raport- Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit -15.12.2021 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit -09.06.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
Retrimis la comisie - termen - 25.02.2022 (GLGP- 07.02.2022)
A fost primit raportul suplimentar-09.06.2022.
51. Pl-x 454/2016 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2016 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul culturii (PL-x 454/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat -10.10.2016
Raport- Comisia pentru cultură
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
52. Pl-x 150/2022 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.168 din Legea educației naționale Legii nr.1/2011 (Pl-x 150/2022) - lege organică
Raport- Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 15.06.2022
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 26.04.2022; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 01.09.2022, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
53. Pl-x 389/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2021 privind unele măsuri pentru valorificarea concentratelor tehnice de uraniu din stocul de siguranță și consum, constituit în perioada 2009-2011, aflat în proprietatea privată a statului și în administrarea Companiei Naționale a Uraniului - S.A., precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.193/2018 pentru reglementarea principiilor privind asigurarea strategiei naționale a României referitoare la menținerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcționării unităților de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă (PL-x 389/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 20.09.2021
Raport comun- Comisia pentru politică economică și Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit -16.06.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
54. Pl-x 392/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2021 pentru abrogarea art.72 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative (PL-x 392/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 20.09.2021
Raport- Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit -15.06.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
55. Pl-x 29/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/2021 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 (PL-x 29/2022) - lege organică -Adoptat de Senat - 07.02.2022
Raport comun- Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit -15.06.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
56. Pl-x 95/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19 (PL-x 95/2022) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun- Comisia pentru tehnologia informației, Comisia pentru sănătate și Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit -15.06.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
57. Pl-x 97/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2022 pentru modificarea Legii nr.422/2006 privind organizarea și funcționarea sistemului statistic de comerț internațional cu bunuri (PL-x 97/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 7.03.2022
Raport comun- Comisia pentru industrii și Comisia pentru politică economică (Adoptare) - distribuit -16.06.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
58. Pl-x 385/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2021 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene (PL-x 385/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 20.09.2021
Raport comun- Comisia pentru muncă, Comisia pentru politică economică Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit -16.06.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
59. Pl-x 397/2018 Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 11 iunie ca "Ziua Victoriei Revoluției de la 1848 și a Democrației Românești" (PL-x 397/2018) - lege ordinară - Adoptat de Senat -20.06.2018
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 26.09.2018, Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 15.11.2018 și ultimul Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit -15.06.2022
Cameră decizională
Retrimisă la comisie - termen - 7.02.2019 (Plen -12.12.2018)
A fost primit raportul suplimentar-15.06.2022
Miercuri, 29 iunie 2022, ora 12,00
1. PHCD 53/2022 I.PROIECTE DE HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAȚILOR


Proiectul de Hotărâre privind încetarea dreptului de folosință acordat Clubului Parlamentarilor Români "Ion Rațiu" asupra terenului aflat în administrarea Camerei Deputaților, precum și preluarea bazei sportive aferente Clubului Parlamentarilor de către Camera Deputaților (PH CD 53/2022).
Comisia juridică propune ADOPTAREA proiectului de hotărâre.

Se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți.
2. Pl-x 172/2022 II. LEGI ORDINARE
ADOPTĂRI


Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale (PL-x 172/2022) - lege ordinară
Procedură de urgență
Comisia pentru industrii și Comisia juridică propun ADOPTAREA proiectului de lege.

Cameră decizională
3. Pl-x 350/2022 III. LEGI ORGANICE
ADOPTĂRI


Proiectul de Lege privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 350/2022) - lege organică
Comisia pentru buget și Comisia pentru politică economică propun ADOPTAREA proiectului de lege.

Cameră decizională
4. Pl-x 280/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora (PL-x 280/2022) - lege organică
Procedură de urgență
Comisia pentru industrii și Comisia pentru apărare propun ADOPTAREA proiectului de lege.

Cameră decizională
5. Pl-x 351/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital, a Legii nr.74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, precum și a Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (PL-x 351/2022) - lege organică
Procedură de urgență
Comisia pentru buget și Comisia pentru politică economică propun ADOPTAREA proiectului de lege.

Cameră decizională

- Marți, 28 iunie 2022 – Vot secret cu bile

- Miercuri, 29 iunie 2022, ora 12,00

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 27 iunie 2022, 1:47
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro