Vezi calendarul
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > e-Caseta > Documente depuse la casetă Versiunea pentru printare
Documente depuse la caseta în 13 noiembrie 2019

Numar înregistrari gasite: 16
Calendar
Nr.
Crt.
Descrierea documentului FisierAlte
doc.
Data Titlu / Continut document P.L. Link Marime
- KB -
1. 13.11.2019 Forma primită de la Senat a P.L.privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2019 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 21-10-2019)
b.Hotărâre privind supunerea spre adoptare a proiectului de lege (nr.E104/08-08-2019)
c.Expunerea de motive
d.Forma adoptată de Senat
e.Ordonanța Guvernului (nr.08./08-08-2019)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.685/08-08-2019)
535/2019
2. 13.11.2019 Forma primită de la Senat a P.L.pentru înființarea Muzeului Național "Brătianu "
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 21-10-2019)
b.Expunerea de motive
c.Forma adoptată de Senat
d.Avizul Consiliului Legislativ (nr.595/10-07-2019)
e.Adresa Consiliului Economic și Social (nr.3592/09-07-2019)
f.Avizul Consiliului Economic și Social (nr.3592/09-07-2019)
584/2019
3. 13.11.2019 Forma primită de la Senat a P.L.pentru completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții și pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 21-10-2019)
b.Expunerea de motive
c.Forma adoptată de Senat
d.Adresa Consiliului Economic și Social (nr.3593/09-07-2019)
e.Avizul Consiliului Economic și Social (nr.3593/09-07-2019)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.616/19-07-2019)
g.Punctul de vedere al Guvernului (nr.1330/26-08-2019)
585/2019
4. 13.11.2019 Forma primită de la Senat a P.L.privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului româm și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Jiu, în domeniul public al unității administrativ-teritoriale comuna Vârvoru de Jos, județul Dolj și în administrarea Consiliului Local Vârvoru de Jos
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 21-10-2019)
b.Adresa inițiatorului
c.Expunerea de motive
d.Forma adoptată de Senat
e.Adresa Consiliului Economic și Social (nr.3596/09-07-2019)
f.Avizul Consiliului Economic și Social (nr.3596/09-07-2019)
g.Avizul Consiliului Legislativ (nr.634/24-07-2019)
586/2019
5. 13.11.2019 Forma primită de la Senat a P.L.pentru modificarea unor acte normative în domeniul reglementării produselor din tutun
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 21-10-2019)
b.Expunerea de motive
c.Forma adoptată de Senat
d.Adresa Consiliului Economic și Social (nr.3597/09-07-2019)
e.Avizul Consiliului Economic și Social (nr.3597/09-07-2019)
f.Adresa Consiliului Legislativ (nr.635/24-07-2019)
587/2019
6. 13.11.2019 Forma primită de la Senat a P.L.pentru completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 21-10-2019)
b.Expunerea de motive
c.Forma adoptată de Senat
d.Adresa Consiliului Economic și Social (nr.3602/09-07-2019)
e.Avizul Consiliului Economic și Social (nr.3602/09-07-2019)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.638/24-07-2019)
g.Punctul de vedere al Guvernului (nr.1207/02-08-2019)
588/2019
7. 13.11.2019 Forma primită de la Senat a P.L.pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
a.Adresa de însoțire a Senatului
b.Adresa inițiatorului
c.Expunerea de motive
d.Forma adoptată de Senat
e.Adresa Consiliului Economic și Social (nr.3716/16-07-2019)
f.Avizul Consiliului Economic și Social (nr.3716/16-07-2019)
g.Avizul Consiliului Legislativ (nr.652/01-08-2019)
589/2019
8. 13.11.2019 Forma primită de la Senat a P.L.pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 21-10-2019)
b.Expunerea de motive
c.Forma adoptată de Senat
d.Adresa Consiliului Economic și Social (nr.3719/16-07-2019)
e.Avizul Consiliului Economic și Social (nr.3719/16-07-2019)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.655/01-08-2019)
590/2019
9. 13.11.2019 Forma primită de la Senat a P.L.pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 21-10-2019)
b.Expunerea de motive
c.Forma adoptată de Senat
d.Adresa Consiliului Economic și Social (nr.3720/16-07-2019)
e.Avizul Consiliului Economic și Social (nr.3720/16-07-2019)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.656/01-08-2019)
591/2019
10. 13.11.2019 Forma primită de la Senat a P.L.pentru modificarea și completarea Legii nr.53 din 2003-Codul Muncii
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 21-10-2019)
b.Expunerea de motive
c.Forma adoptată de Senat
d.Adresa Consiliului Economic și Social (nr.3721/16-07-2019)
e.Avizul Consiliului Economic și Social (nr.3712/16-07-2019)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.657/01-08-2019)
592/2019
11. 13.11.2019 Forma primită de la Senat a P.L.privind protejarea vieții de familie și reglementarea unor situații juridice în cazul persoanelor aflate în uniune consensuală
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 21-10-2019)
b.Expunerea de motive
c.Forma adoptată de Senat
d.Adresa Consiliului Economic și Social (nr.3722/16-07-2019)
e.Avizul Consiliului Economic și Social (nr.3722/16-07-2019)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.658/01-08-2019)
593/2019
12. 13.11.2019 Forma primită de la Senat a P.L.privind intabularea dreptului de proprietate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară în baza posesiei înregistrate în Registru Agricol sau a procesului verbal de punere în posesie în urma reconstituirii dreptului de proprietate
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 21-10-2019)
b.Expunerea de motive
c.Forma adoptată de Senat
d.Adresa Consiliului Economic și Social (nr.3723/16-07-2019)
e.Avizul Consiliului Economic și Social (nr.3723/16-07-2019)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.659/01-08-2019)
594/2019
13. 13.11.2019 Forma primită de la Senat a P.L.pentru modificarea art.13 din Ordonanța Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 21-10-2019)
b.Expunerea de motive
c.Forma adoptată de Senat
d.Adresa Consiliului Economic și Social (nr.3726/16-07-2019)
e.Puncte de vedere ale Consiliului Economic și Social (nr.3726/16-07-2019)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.663/01-08-2019)
595/2019
14. 13.11.2019 Forma primită de la Senat a P.L.pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 21-10-2019)
b.Expunerea de motive
c.Forma adoptată de Senat
d.Adresa Consiliului Economic și Social (nr.3732/16-07-2019)
e.Avizul Consiliului Economic și Social (nr.3732/16-07-2019)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.669/01-08-2019)
598/2019
15. 13.11.2019 Forma primită de la Senat a P.L.pentru completarea Legii nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 21-10-2019)
b.Expunerea de motive
c.Forma adoptată de Senat
d.Avizul Consiliului Legislativ (nr.623/19-07-2019)
e.Adresa Consiliului Economic și Social (nr.3889/24-07-2019)
f.Avizul Consiliului Economic și Social (nr.3889/24-07-2019)
599/2019
16. 13.11.2019 Forma primită de la Senat a P.L.pentru modificarea Anexei a II a a Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 21-10-2019)
b.Expunerea de motive
c.Forma adoptată de Senat
d.Avizul Consiliului Legislativ (nr.673/01-08-2019)
e.Adresa Consiliului Economic și Social (nr.3890/24-07-2019)
f.Avizul Consiliului Economic și Social (nr.3890/24-07-2019)
600/2019
Calendar
Numar înregistrari gasite: 16

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 10 decembrie 2019, 20:51
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro