Sunteþi în secþiunea: Prima pagina > Informaþii publice > Serviciile Camerei Deputaþilor > Atribuþii ºi activitãþi > Departamentul de studii parlamentare ºi politici UE > Direcþia pentru Uniunea Europeanã > Afaceri europene > Documente Comisia Europeana Versiunea pentru printare
Documente sosite în ultimele: zile

Notã:
Dacã documentele în limba românã conþin diacritice care nu sunt afiºate corect, trebuie sã instalaþi: "Eu Fonts Update"

Rezultate:128
Pagini: 
1   2   3   4   5   6   7  
Nr.crt DOCUMENT DESCRIERE - Românã(RO), English(EN), Français(FR)
1 COM(2020)407

Emitent:Comisia Europeanã
EN Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
amending Regulation (EU) 2017/1601 establishing the European Fund for Sustainable
Development (EFSD), the EFSD Guarantee and the EFSD Guarantee Fund
2 COM(2020)450

Emitent:Comisia Europeanã
EN Amended proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the
European Social Fund Plus, the Cohesion Fund, the Just Transition Fund and the
European Maritime and Fisheries Fund and financial rules for those and for the Asylum
and Migration Fund, the Internal Security Fund and the Border Management and Visa
Instrument
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEX
  to the
  Amended Proposal for a
  REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
  laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the
  European Social Fund Plus, the Cohesion Fund, the Just Transition Fund and the
  European Maritime and Fisheries Fund and financial rules for those and for the Asylum
  and Migration Fund, the Internal Security Fund and the Border Management and Visa
  Instrument
3 SWD(2020)98

Emitent:Comisia Europeanã
EN COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT
Identifying Europe's recovery needs
Accompanying the document
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN
ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE
REGIONS
Europe's moment: Repair and Prepare for the Next Generation
4 COM(2020)456

Emitent:Comisia Europeanã
RO COMUNICARE A COMISIEI CÃTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL
EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI
COMITETUL REGIUNILOR
Acum este momentul Europei: sã reparãm prejudiciile aduse de crizã și sã pregãtim
viitorul pentru noua generație
EN COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS
Europe's moment: Repair and Prepare for the Next Generation
FR COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU
CONSEIL EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS
L'heure de l'Europe: réparer les dommages et préparer l'avenir pour la prochaine
génération
5 COM(2020)452

Emitent:Comisia Europeanã
EN Amended proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
on the European Regional Development Fund and on the Cohesion Fund
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEX
  to the
  Amended proposal for a
  REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
  on the European Regional Development Fund and on the Cohesion Fund
6 CONS(2020)8339/20

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
EN COVER NOTE
From Senate of the Kingdom of the Netherlands
To The President of the European Council
No. prev. doc.: 6547/20 - COM (2020) 80 final
SProposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law) [6547/20 - COM (2020) 80 final]
‒ Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality
7 COM(2020)213

Emitent:Comisia Europeanã
RO Propunere de
DECIZIE A CONSILIULUI
privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeanã și guvernul Republicii
Populare Chineze privind cooperarea referitoare la indicațiile geografice și protejarea
lor
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANEXÃ
  la
  Propunerea de
  DECIZIE A CONSILIULUI
  privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeanã și guvernul Republicii
  Populare Chineze privind cooperarea referitoare la indicațiile geografice și protejarea
  lor
EN Proposal for a
COUNCIL DECISION
on the conclusion of the Agreement between the European Union and the government of
the People's Republic of China on cooperation on, and protection of, geographical
indications
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEX
  to the
  Proposal for a
  COUNCIL DECISION
  on the conclusion of the Agreement between the European Union and the government of
  the People's Republic of China on cooperation on, and protection of, geographical
  indications
FR Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la
République populaire de Chine concernant la coopération relative aux indications
géographiques et la protection de celles-ci
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEXE
  de la
  Proposition de
  DÉCISION DU CONSEIL
  relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la
  République populaire de Chine concernant la coopération relative aux indications
  géographiques et la protection de celles-ci
8 COM(2020)214

Emitent:Comisia Europeanã
RO Propunere de
DECIZIE A CONSILIULUI
privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeanã
și guvernul Republicii Populare Chineze privind cooperarea referitoare la indicațiile
geografice și protejarea lor
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANEXÃ
  la
  Propunerea de
  DECIZIE A CONSILIULUI
  privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeanã
  și guvernul Republicii Populare Chineze privind cooperarea referitoare la indicațiile
  geografice și protejarea lor
EN Proposal for a
COUNCIL DECISION
on the signing, on behalf of the European Union, of the Agreement between the
European Union and the government of the People's Republic of China on cooperation
on, and protection of, geographical indications
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEX
  to the
  Proposal for a
  COUNCIL DECISION
  on the signing, on behalf of the European Union, of the Agreement between the
  European Union and the government of the People's Republic of China on cooperation
  on, and protection of, geographical indications
FR Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union
européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine concernant la
coopération relative aux indications géographiques et la protection de celles-ci
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEXE
  de la
  Proposition de
  DÉCISION DU CONSEIL
  relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union
  européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine concernant la
  coopération relative aux indications géographiques et la protection de celles-ci
9 COM(2020)206

Emitent:Comisia Europeanã
Iniþierea procedurii pt. testul subsidiaritãþii
Datã start:[26-05-2020]  - Datã final:[21-07-2020]
Nr. zile rãmase:53
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ªI AL CONSILIULUI
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele
destinate alocãrii specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncã în rândul
tinerilor
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANEXÃ
  la
  Propunerea de
  REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
  de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele
  destinate alocãrii specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncã în rândul
  tinerilor
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards the resources for the specific
allocation for the Youth Employment Initiative
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEX
  to the
  Proposal for a
  REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
  amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards the resources for the specific
  allocation for the Youth Employment Initiative
FR Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) n° 1303/2013 en ce qui concerne les ressources affectées
à la dotation spécifique allouée à l'initiative pour l'emploi des jeunes
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEXE
  de la
  Proposition de
  RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
  modifiant le règlement (UE) n° 1303/2013 en ce qui concerne les ressources affectées
  à la dotation spécifique allouée à l'initiative pour l'emploi des jeunes
2 COM(2020)209

Emitent:Comisia Europeanã
RO RAPORT AL COMISIEI CÃTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU
Raport anual privind punerea în aplicare a inițiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” în 2019
EN REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND
THE COUNCIL
Annual Report on the Implementation of the EU Aid Volunteers Initiative in 2019
FR RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL
Rapport annuel sur la mise en oeuvre de l’initiative des volontaires de l’aide de l’UE en
2019
3 COM(2020)380

Emitent:Comisia Europeanã
EN COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL
COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS
EU Biodiversity Strategy for 2030
Bringing nature back into our lives
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEX
  to the
  COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
  PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL
  COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS
  EU Biodiversity Strategy for 2030
  Bringing nature back into our lives
FR COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU
CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ
DES RÉGIONS
Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030
Ramener la nature dans nos vies
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEXE
  de la
  COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU
  CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ
  DES RÉGIONS
  Stratégie de l'UE en faveur de la biodiversité à l'horizon 2030
  Ramener la nature dans nos vies
4 COM(2020)381

Emitent:Comisia Europeanã
RO COMUNICARE A COMISIEI CÃTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU,
COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL
REGIUNILOR
O Strategie „De la fermã la consumator”
pentru un sistem alimentar echitabil, sãnãtos și ecologic
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANEXÃ
  la
  COMUNICAREA COMISIEI CÃTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU,
  COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL
  REGIUNILOR
  O Strategie „De la fermã la consumator”
  Pentru un sistem alimentar echitabil, sãnãtos și ecologic
EN COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL
COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS
A Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally-friendly food system
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEX
  to the
  COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
  PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL
  COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS
  A Farm to Fork Strategy For a fair, healthy and environmentally-friendly food system
FR COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU
CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ
DES RÉGIONS
Une stratégie "De la ferme à la table"
pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l'environnement
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEXE
  de la
  COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU
  CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS
  Une stratégie de la ferme à la table
  pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement
5 COM(2020)510

Emitent:Comisia Europeanã
EN Recommendation for a
COUNCIL RECOMMENDATION
on the 2020 National Reform Programme of France and delivering a Council opinion on
the 2020 Stability Programme of France
FR Recommandation de
RECOMMANDATION DU CONSEIL
concernant le programme national de réforme de la France pour 2020 et portant avis du
Conseil sur le programme de stabilité de la France pour 2020
6 COM(2020)509

Emitent:Comisia Europeanã
EN Recommendation for a
COUNCIL RECOMMENDATION
on the 2020 National Reform Programme of Spain and delivering a Council opinion on
the 2020 Stability Programme of Spain
FR Recommandation de
RECOMMANDATION DU CONSEIL
concernant le programme national de réforme de l’Espagne pour 2020 et portant avis du
Conseil sur le programme de stabilité de l’Espagne pour 2020
7 COM(2020)508

Emitent:Comisia Europeanã
EN Recommendation for a
COUNCIL RECOMMENDATION
on the 2020 National Reform Programme of Greece and delivering a Council opinion on
the 2020 Stability Programme of Greece
FR Recommandation de
RECOMMANDATION DU CONSEIL
concernant le programme national de réforme de la Grèce pour 2020 et portant avis du
Conseil sur le programme de stabilité de la Grèce pour 2020
8 COM(2020)507

Emitent:Comisia Europeanã
EN Recommendation for a
COUNCIL RECOMMENDATION
on the 2020 National Reform Programme of Ireland and delivering a Council opinion on
the 2020 Stability Programme of Ireland
FR Recommandation de
RECOMMANDATION DU CONSEIL
concernant le programme national de réforme de l'Irlande pour 2020 et portant avis du
Conseil sur le programme de stabilité de l'Irlande pour 2020
9 COM(2020)500

Emitent:Comisia Europeanã
EN COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN
CENTRAL BANK, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE,
THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN INVESTMENT
BANK
2020 European Semester: Country-specific recommendations
FR COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU
CONSEIL EUROPÉEN, AU CONSEIL, À LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN, AU COMITÉ DES
RÉGIONS ET À LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT
Semestre européen 2020: recommandations par pays
10 COM(2020)506

Emitent:Comisia Europeanã
EN Recommendation for a
COUNCIL RECOMMENDATION
on the 2020 National Reform Programme of Estonia and delivering a Council opinion on
the 2020 Stability Programme of Estonia
FR Recommandation de
RECOMMANDATION DU CONSEIL
concernant le programme national de réforme de l'Estonie pour 2020 et portant avis du
Conseil sur le programme de stabilité de l'Estonie pour 2020
11 COM(2020)505

Emitent:Comisia Europeanã
EN Recommendation for a
COUNCIL RECOMMENDATION
on the 2020 National Reform Programme of Germany and delivering a Council opinion
on the 2020 Stability Programme of Germany
FR Recommandation de
RECOMMANDATION DU CONSEIL
concernant le programme national de réforme de l'Allemagne pour 2020 et portant avis
du Conseil sur le programme de stabilité de l'Allemagne pour 2020
12 COM(2020)504

Emitent:Comisia Europeanã
EN Recommendation for a
COUNCIL RECOMMENDATION
on the 2020 National Reform Programme of Denmark and delivering a Council opinion
on the 2020 Convergence Programme of Denmark
FR Recommandation de
RECOMMANDATION DU CONSEIL
concernant le programme national de réforme du Danemark pour 2020 et portant avis
du Conseil sur le programme de convergence du Danemark pour 2020
Adresa poºtalã: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucureºti joi, 28 mai 2020, 19:36
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro