Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați

consultați: Ordinea de zi
sala: comisiei
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 423/2013 Propunere legislativă privind înfiin?area Consiliului National pentru Prevenirea și Combaterea Torturii
Prima Cameră TAC: 18.12.2013 21.11.2013 Aviz pentru Com. Drepturile omului Com. Juridică 28.11.2013
2. PLx 464/2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I-a nr.365 din 29 mai 2007
Cameră
decizională
12.11.2013 Aviz pentru
Com. Administrație
05.12.2013
3. PLx 467/2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată
Cameră
decizională
12.11.2013 Aviz pentru
Com. Muncă
05.12.2013
4. PLx 475/2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.41 din din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare de stare civilă, republicată
Cameră
decizională
12.11.2013 Aviz pentru
Com. Administrație
05.12.2013
5. PLx 482/2013 Propunere legislativă privind Programul Na?ional O ?ansă prin Sport pentru copiii institu?ionaliza?i
Cameră
decizională
12.11.2013 Aviz pentru
Com. Învățământ
05.11.2013
6. PLx 484/2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuin?e proprietate personală
Cameră
decizională
12.11.2013 Aviz pentru
Com. Administrație
05.12.2013
7. PLx 490/2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind aloca?ia de stat pentru copii
Cameră
decizională
12.11.2013 Aviz pentru
Com. Muncă
05.12.2013
8. PLx 491/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Cameră
decizională
12.11.2013 Aviz pentru
Com. Muncă
05.12.2013
9. PLx 493/2013 Propunere legislativă privind folosirea limbajului semnelor române?ti sau a limbajului mimico-gestual oficial prin interpret autorizat
Cameră
decizională
12.11.2013 Aviz pentru
Com. Muncă
05.12.2013
10. PLx 494/2013 Propunere legislativă privind Statutul interpretului în limbaj mimico-gestual
Cameră
decizională
12.11.2013 Aviz pentru
Com. Muncă
05.12.2013
11. PLx 506/2013 Propunere legislativă privind adop?ia în România
Cameră
decizională
18.11.2013 Aviz pentru
Com. Juridică
10.12.2013
12. PLx 509/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgen?ă nr.144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moa?ă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și func?ionarea Ordinului Asisten?ilor Medicali Generali?ti, Moa?elor și Asisten?ilor Medicali din România
Cameră
decizională
18.11.2013 Aviz pentru
Com. Sănătate
10.12.2013
13. PLx 521/2013 Proiect de Lege pentru modificarea art.24 din Legea dialogului social nr.62/2011 Cameră
decizională
28.11.2013 Aviz pentru
Com. Muncă
11.12.2013
14. PLx 522/2013 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.9 din Legea nr.17/2000 privind asisten?a socială a persoanelor vârstnice
Cameră
decizională
28.11.2013 Aviz pentru
Com. Muncă
11.12.2013
15. PLx 527/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind aloca?ia de stat pentru copii Cameră
decizională
27.11.2013 Aviz pentru
Com. Muncă
11.12.2013
16. PLx 533/2013 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemniza?ia lunară pentru cre?terea copiilor
Cameră
decizională
27.11.2013 Aviz pentru
Com. Muncă
11.12.2013

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 27 mai 2020, 13:36
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro