Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați

consultați: Ordinea de zi
sala: comisiei
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 428/2013 Proiect de Lege privind instituirea Zilei Na?ionale pentru Adop?ie
Cameră decizională 4.11.2013 Aviz pentru
Com. Juridică
19.11.2013
2. PLx 433/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protec?ia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Cameră
decizională
4.11.2013 Aviz pentru Com. Muncă
Com. Sănătate
25.11.2013
3. PLx 439/2013 Propunere legislativă pentru sus?inerea cre?terii natalită?ii
Cameră
decizională
4.11.2013 Aviz pentru Com. Buget
Com. Muncă
25.11.2013
4. PLx 440/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studen?ilor
Cameră
decizională
4.11.2013 Aviz pentru Com. Muncă
Com. Învățământ
25.11.2013
5. PLx 460/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr.62/2011 Cameră
decizională
11.11.2013 Aviz pentru
Com. Muncă
28.11.2013
6. PLx 462/2013 Proiect de Lege privind reproducerea umană asistată medical
Cameră
decizională
11.11.2013 Aviz pentru Com. Sănătate
Com. Juridică
28.11.2013
7. PLx 507/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activită?i cu caracter ocazional desfă?urate de zilieri și a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat Cameră decizională 18.11.2013 Aviz pentru Com. Muncă 28.11.2013

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 1 iunie 2020, 19:59
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro