Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați

sala: comisiei
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 273/2013 Propunere legislativă pentru punerea în aplicare a prevederilor art.9 Justi?ia al Chartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare conform Legii de ratificare nr.282/2007
Prima Cameră TAC
23.10.2013
24.09.2013 Aviz pentru Com. Drepturile omului
Com. Juridică
30.09.2013
2. PLx 319/2013 Proiect de Lege privind efectuarea stagiului pentru absolven?ii de înva?ământ superior Cameră
decizională
30.09.2013 Aviz pentru Com.
Muncă
4.10.2013
3. PLx 320/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței
Guvernului nr.13/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare referitoare la premierea elevilor care au ob?inut media 10 la examenul de bacalaureat 2013
Cameră
decizională
30.09.2013 Aviz pentru Com. Buget
Com. Învățământ
4.10.2013
4. PLx 327/2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.226/2011 privind repara?iile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961
Cameră
decizională
30.09.2013 Aviz pentru Com. Pentru aparare, ordine
publica si siguranta nationala
11.09.2013
5. PLx 342/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței
Guvernului nr.12/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare
Cameră
decizională
07.10.2013 Aviz pentru
Com pentru adm. publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Com pentru buget finanțe și bănci
14.10.2013

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 27 mai 2020, 11:10
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro