Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru muncă și protecție socială

consultați: Ordinea de zi
sala: 23, etaj PM, corp B4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 78/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2013 pentru abrogarea art.II din Legea nr.211/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război
Cameră decizională 11.03.2013 Raport 28.03.2013 Invitați: MMFPSPV
2. PLx 73/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare
Cameră decizională 04.03.2013 Aviz pentru Com. Buget Com. Administrație publică 15.03.2013 Invitați: MFP, SGG
3. COM (2011) 883 Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a Regulamentului privind cooperarea administrativă prin intermediul sistemului de informare al pieței interne __ 05.03.2013 Fond Invitați: MAE, MJ
4. COM (2013) 83 COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR -– Către investiții sociale pentru promovarea creșterii și coeziunii – inclusiv implementarea Fondului social european pentru perioada 2014-2020  __ 04.03.2013 Fond 16.05.2013 Invitați: MAE, MMFPSPV

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 19 februarie 2020, 15:21
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro