Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru muncă și protecție socială

consultați: Ordinea de zi
sala: 23, etaj PM, corp B4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 7/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2012 pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și pentru modificarea art.136 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară
Prima Cameră TAC: 6.03.2013 5.02.2013 Aviz pentru Com. Juridică 11.02.2013 Invitați: MJ
2. PLx 9/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învă?ământului și cercetării, precum și în ceea ce prive?te plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătore?ti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013
Prima Cameră TAC: 6.03.2013 5.02.2013 Aviz pentru Com. Învățământ 11.02.2013 Invitați: MEN, MFP
3. PLx 10/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înfiin?area, organizarea și func?ionarea Autorită?ii de Supraveghere Financiară
Prima Cameră TAC: 6.03.2013 5.02.2013 Aviz pentru Com. Economică Com. Buget 11.02.2013 Invitați: MFP, MAEu
4. PLx 16/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2012 privind reglementarea reîncadrării personalului de specialitate medico-sanitar redistribuit din unită?ile sanitare propuse pentru reorganizare în cămine de bătrîni, la unită?ile sanitare care î?i reiau activitatea
Cameră decizională 5.02.2013 Aviz pentru Com. Sănătate 12.02.2013 Invitați: MS
5. PLx 19/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.73 alin.(3) din Legea nr.7/2006 privind statutul func?ionarului public parlamentar, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.35 din 16/01/2006
Cameră decizională 5.02.2013 Fond comun cu Com. Administrație publică 12.02.2013 Invitați: MFP, SG al CD
6. PLx 22/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înfiin?area, organizarea și func?ionarea Agen?iei Na?ionale de Integritate
Prima Cameră TAC: 6.03.2013 5.02.2013 Fond comun cu Com. Juridică 11.02.2013 Invitați: MJ, MFP, MMFPSPV

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 3 martie 2021, 2:15
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro