Comisia pentru politică externă

Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 290/2012 Proiect de Lege pentru retragerea declara?iei prevazută prin Legea nr.309/2007 privind declararea neaplicării Regulilor uniforme privind Contractul de utilizare a infrastructurii în traficul interna?ional feroviar (CUI), .... astfel cum au fost ele aprobate la cea de-a 24-a sesiune a Comitetului de Revizuire (Berna 2009) Prima Cameră TAC: 17.10.2012 3.09.2012 Aviz pentru Com. Industrii 7.09.2012
2. PLx 291/2012 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucure?ti, la 14 decembrie 2011, pentru amendarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la măsurile de protec?ie a informa?iilor militare secrete de stat, încheiat la Washington D.C., la 21 iunie 1995 Prima Cameră TAC: 17.10.2012 3.09.2012 Aviz pentru Com. Apărare 7.09.2012
3. PLx 310/2012 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.126/1994, cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plă?ii cotiza?iilor la organiza?iile interna?ionale interguvernamentale la care România este parte Cameră decizională 3.09.2012 Aviz pentru Com. Buget 11.09.2012
4. PLx 271/2012 Propunere legislativă pentru modificarea art.15, alin.(1) din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate Cameră decizională 25.06.2012 Raport 11.09.2012
5. PLx 561/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 248/2005 privind libera circulație a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare Cameră decizională 9.11.2010 Raport

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 25 septembrie 2020, 3:43
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro