Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru buget, finanțe și bănci

consultați: Ordinea de zi
sala: 6115
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 153/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- persoana de specialitate Giorgiana Ene
Cameră decizională 30.03.2011 Raport 12.04.2011 INVITA?I: Ministerul Finan?elor Publice
2. PL 701/2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
- persoana de specialitate Lumini?a Ghiorghiu
Cameră decizională 5.12.2011 Aviz pentru Com. Agricultură 12.12.2011 INVITA?I: Ministerul Agriculturii ?i Dezvoltării Rurale, mmssfMinisterul Finan?elor Publice
3. PLx 646/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2011 pentru completarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
- persoana de specialitate Giorgiana Ene
Cameră decizională 21.11.2011 Aviz pentru Com. Industrii 29.11.2011 INVITA?I: Ministerul Transportului ?i Infrastructurii
4. PLx 647/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
- persoana de specialitate Giorgiana Ene
Cameră decizională 21.11.2011 Aviz pentru Com. Administrație publică Com. Juridică 29.11.2011 INVITA?I: Ministerul Dezvoltării Rurale ?i Turismului
5. PLx 700/2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2011 privind trecerea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administrației și Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului precum și pentru modificarea unor acte normative
- persoana de specialitate Giorgiana Ene
Cameră decizională 5.12.2011 Aviz pentru Com. Administrație publică 12.12.2011 INVITA?I: Ministerul Dezvoltării Rurale ?i Turismului
6. PLx 669/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2011 pentru stabilirea măsurilor privind verificarea și controlul unităților sanitare cu paturi de către Ministerul Sănătății și instituțiile din subordinea acestuia
- persoana de specialitate Vali Popa
Cameră decizională 28.11.2011 Aviz pentru Com. Sănătate 9.12.2011 INVITA?I: Ministerul Sănătă?ii, Ministerul Administra?iei ?i Internelor, Ministerul Transportului ?i Infrastructurii, Ministerul Apărării Na?ionale
7. PLx 670/2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare
- persoana de specialitate Vali Popa
Cameră decizională 28.11.2011 Aviz pentru Com. Învățământ 9.12.2011 INVITA?I: Ministerul Educa?iei, Cercetării, Tineretului ?i Sportului, Ministerul Finan?elor Publice
8. PLx 542/2011 Proiect de Lege privind acordarea de stimulente pentru culturile de plante energetice
- persoana de specialitate Vali Popa
Cameră decizională 11.10.2011 Aviz pentru Com. Agricultură 24.10.2011 INI?IATORI:deputatiUDMR: Antal István, Kelemen Atilla-Béla-László
INVITA?I: Ministerul Agriculturii ?i Dezvoltării Rurale
9. PLx 573/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic
- persoana de specialitate Vali Popa
Cameră decizională 31.10.2011 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Administrație publică 11.11.2011 INI?IATORI: 13 deputati senatori deputati fara grup: Munteanu Ioan
deputati PD-L: Chirilă Constantin, Coroamă Gheorghe, Fuia Stelian, Gheorghe Tinel, Giurgiu Mircia, Olar Corneliu, Stroian Toader
deputati PSD: Dumitru Ion
deputati PNL: Horj Pavel
deputati UDMR: Béres Ștefan Vasile
deputati Prog.: Tabugan Ion
senatori Prog.: Mărcuțianu Ovidius
INVITA?I: Ministerul Agriculturii ?i Dezvoltării Rurale
10. PLx 657/2011 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor
- persoana de săecialitate Vali Popa
Cameră decizională 22.11.2011 Aviz pentru Com. Drepturile omului Com. Juridică 30.11.2011 INI?IATORI: 10 deputati senatori senatori PNL: Bîgiu Marian Cristinel, Boitan Minerva, Diaconu Mircea, Frâncu Emilian Valentin, Nicoară Marius Petre, Oprea Mario-Ovidiu, Pașca Liviu Titus, Popa Cornel, Robu Nicolae, Țopescu Cristian George
INVITA?I: SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE
11. PLx 678/2011 Proiect de Lege privind medicina școlară
- persoana de specialitate Vali Popa
Cameră decizională 28.11.2011 Aviz pentru Com. Sănătate Com. Învățământ 9.12.2011 INI?IATOR: senatorPNL: Boitan Minerva
INVITA?I: Ministerul Sănătă?ii, Ministerul Finan?elor Publice, Ministerul Administra?iei ?i Internelor
12. PLx 687/2011 Propunere legislativă pentru modificarea alin.3 al art.17 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
- persoana de specialitate Vali Popa
Cameră decizională 28.11.2011 Aviz pentru Com. Muncă 9.12.2011 INI?IATOR: 4 deputatiPD-L: Andronache Gabriel, Buda Daniel
PNL: Ciucă Liviu-Bogdan
Mino.: Grosaru Mircea
INVITA?I: Casa Na?ională de Pensii ?i alte Drepturi de Asigurări Sociale, Ministerul Finan?elor Publice
13. PLx 690/2011 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, republicată cu modificările și completările ulterioare
- persoana de specialitate Vali Popa
Cameră decizională 28.11.2011 Aviz pentru Com. Muncă 9.12.2011 INI?IATORI:5 deputati senatori senatori UDMR: Albert Álmos, Bokor Tiberiu, Fekete Szabó Andras Levente, Günthner Tiberiu, Gyerkó László INVITA?I: Casa Na?ională de Pensii ?i alte Drepturi de Asigurări Sociale, Ministerul Finan?elor Publice
14. PLx 691/2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.284 din 2010 Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
- persoana de specialitate Vali Popa
Cameră decizională 28.11.2011 Aviz pentru Com. Muncă 9.12.2011 INI?IATORI:2 deputatiPNL: Câmpeanu Mariana, Dobre Victor Paul
INVITA?I:Ministerul Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale
15. PLx 704/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind înființarea și funcționarea camerelor pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
- persoana de specialitate Vali Popa
Cameră decizională 5.12.2011 Aviz pentru Com. Agricultură 12.12.2011 INI?IATORI: 7 senatoriPSD: Bădescu Iulian, Daea Petre, Saghian Gheorghe, Sârbu Ilie, Silistru Doina
PNL: Mustățea Vasile, Pașca Liviu Titus
INVITA?I: Ministerul Agriculturii ?i Dezvoltării Rurale
16. PLx 705/2011 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.283/2010 privind înființarea și funcționarea camerelor pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
- persoana de specialitate Vali Popa
Cameră decizională 5.12.2011 Aviz pentru Com. Agricultură 12.12.2011 INI?IATOR: deputatPNL: Motreanu Dan-Ștefan INVITA?I: Ministerul Agriculturii ?i Dezvoltării Rurale
17. PLx 706/2011 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanțarea în agricultură
- persoana de specialitate Vali Popa
Cameră decizională 5.12.2011 Aviz pentru Com. Agricultură 12.12.2011 INI?IATOR: deputatPSD: Dumitru Ion
INVITA?I: Ministerul Agriculturii ?i Dezvoltării Rurale
18. PLx 712/2011 Proiect de Lege pentru modificarea lit.f) a alin.(1) al art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de mediu
- persoana de specialitate Vali Popa
Cameră decizională 5.12.2011 Aviz pentru Com. Administrație publică 12.12.2011 INI?IATORI: 7 deputati senatori deputati fara grup: Giurgiu Mircia
deputati PSD: Dumitru Ion, Ghiveciu Marian
deputati PNL: Horj Pavel, Plăiașu Gabriel
deputati Prog.: Bostan Emil
senatori Prog.: Mărcuțianu Ovidius
INVITA?I: Ministerul Finan?elor Publice, Administra?ia Fondului pentru Mediu
19. PLx 717/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263 / 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- persoana de specialitate Vali Popa
Cameră decizională 5.12.2011 Aviz pentru Com. Muncă 16.12.2011 INI?IATORI: 2 deputati UDMR: Kerekes Károly, Máté András-Levente
INVITA?I: Casa Na?ională de Pensii Publice
20. PLx 716/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.169 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- persoana de specialitate Vali Popa
Cameră decizională 5.12.2011 Aviz pentru Com. Muncă 16.12.2011 INVITA?I: 58 deputati PD-L: Andronache Gabriel, Anghel Florin Serghei, Avram Marian, Axenie Carmen, Barbu Sulfina, Blaga Iosif Veniamin, Bode Lucian Nicolae, Boghicevici Claudia, Bot Octavian, Buda Daniel, Bud Nicolae, Ciobanu Gheorghe, Cionca-Arghir Iustin-Marinel, Dugulescu Marius Cristinel, Göndör Marius-Sorin, Gurzău Adrian, Ialomițianu Gheorghe, Militaru Constantin Severus, Mustea-Șerban Răzvan, Nițu Adrian Henorel, Olar Corneliu, Pandele Sorin Andi, Popescu Cosmin Mihai, Popoviciu Alin Augustin Florin, Postolachi Florin, Riviș-Tipei Lucian, Roman Gheorghe, Sava Andrei-Valentin, Seremi Ștefan, Stoica Mihaela, Stroe Mihai, Șandru Mihaela Ioana, Știrbeț Cornel, Tabără Valeriu, Toader Mircea-Nicu, Vișan Gelu
PSD: Nica Nicolae-Ciprian, Resmeriță Cornel-Cristian, Roman Ioan Sorin, Stragea Sorin Constantin, Vasile Aurelia
PNL: Ciucă Liviu-Bogdan, Dobre Ciprian Minodor, Gabor Gheorghe
UDMR: Erdei Dolóczki István, Farkas Anna-Lili, Máté András-Levente, Seres Dénes, Varga Attila
Mino.: Grosaru Mircea, Longher Ghervazen
Prog.: Nicolicea Eugen, Stan Nicolae, Steriu Valeriu-Andrei
INVITA?I: Ministerul Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale
21. PLx 714/2011 Proiect de Lege privind reglementarea contractelor de împrumut cu ipotecă
- persoana de specialitate Vali Pooa
Cameră decizională 5.12.2011 Aviz pentru Com. Juridică 12.12.2011 INI?IATORI: 5 deputatiPD-L: Andronache Gabriel, Buda Daniel
PSD: Iordache Florin
PNL: Ciucă Liviu-Bogdan
UDMR: Máté András-Levente
IMVITA?I: Ministerul Justi?iei, Banca Na?ională a României
22. PLx 715/2011 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- persoana de specialitate Vali Popa
Cameră decizională 5.12.2011 Aviz pentru Com. Muncă 16.12.2011 INI?IATORI: 10 deputati senatorisenatori PD-L: Dobra Nicolae, Rușeț Ion
senatori PSD: Coca Laurențiu Florian, Mitrea Elena
senatori PNL: Boitan Minerva, Frâncu Emilian Valentin, Mustățea Vasile, Nicoară Romeo Florin, Popa Cornel
senatori UDMR: Günthner Tiberiu
INVITA?I: Casa Na?ională de Pensii
23. PLx 751/2011 Proiect de Lege privind alocarea unui elicopter pentru SMURD în fiecare regiune de dezvoltare a României
- persoana de specialitate Vali Popa
Cameră decizională 5.12.2011 Aviz pentru Com. Administrație publică 16.12.2011 INI?IATORI: 11 deputati senatorideputati fara grup: Giurgiu Mircia
deputati PD-L: Dugulescu Marius Cristinel
deputati PSD: Chiriță Dumitru, Iordache Florin, Pâslaru Florin-Costin, Socaciu Victor, Surupăceanu Mugurel, Vasile Aurelia, Vlădoiu Aurel
deputati Mino.: Amet Aledin
deputati Prog.: Ciuhodaru Tudor
INVITA?I:Ministerul Administra?iei ?i Internelor
24. PLx 644/2011 Proiect de Lege privind managementul privat al întreprinderilor publice
- persoana de specialitate Lumini?a Ghiorghiu
Cameră decizională 21.11.2011 Aviz pentru Com. Economică Com. Administrație publică 28.11.2011 INI?IATORI: 16 senatoriPD-L: Ariton Ion, Blaga Vasile, Boagiu Anca-Daniela, Fodoreanu Sorin, Humelnicu Augustin Daniel, Oprea Dumitru, Rușeț Ion
PSD: Bădescu Iulian, Marcu Gheorghe, Mîrza Gavril
PNL: Frâncu Emilian Valentin, Pașca Liviu Titus
UDMR: Frunda György
Prog.: Chivu Sorin Serioja, Măgureanu Cezar Mircea, Mărcuțianu Ovidius
INVITA?I: AVAS
25. PLx 645/2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000, Legea educației fizice și sportului, consolidată în 2009
- persoana de specialitate Lumini?a Ghiorghiu
Cameră decizională 21.11.2011 Aviz pentru Com. Învățământ 29.11.2011 INI?IATORI: 2 deputatiPD-L: Călian Petru, Nițu Adrian Henorel
INVITA?I: Ministerul Educa?iei, Cercetării, Tineretului ?i Sportului
26. PLx 703/2011 Proiect de Lege pentru modificarea art.197 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- persoana de specialitate Lumini?a Ghiorghiu
Cameră decizională 5.12.2011 Aviz pentru Com. Sănătate 12.12.2011 INI?IATORI: 32 deputati senatori deputati fara grup: Săniuță Marian-Florian, Zoicaș Gheorghe
deputati PD-L: Albu Gheorghe, Ardeleanu Sanda-Maria, Avram Marian, Axenie Carmen, Balcan Viorel, Barbu Sulfina, Bode Lucian Nicolae, Boiangiu Victor, Boureanu Cristian Alexandru, Burlacu Cristian-Ion, Cantaragiu Bogdan, Chirilă Constantin, Ciobanu Gheorghe, Coroamă Gheorghe, Dobre Cristina Elena, Dugulescu Marius Cristinel, Gospodaru Gabriel-Dan, Iftime Dragoș-Adrian, Iorguș Zanfir, Leșe Doru Brașoan, Lubanovici Mircea, Marian Dan Mihai, Movilă Petru, Negruț Clement, Păduraru Nicușor, Rusu Valentin, Sava Andrei-Valentin, Spînu Teodor-Marius, Stoica Mihaela, Uricec Eugen Constantin
INVITA?I: Ministerul Sănătă?ii
27. PLx 722/2011 Proiect de Lege privind completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
- persoana de specialitate Lumini?a Ghiorghiu
Cameră decizională 5.12.2011 Aviz pentru Com. Muncă 16.12.2011 INI?IATORI: 5 deputatiPD-L: Giurgiu Mircia, Movilă Petru
PSD: Frunzulică Doru-Claudian, Iordache Florin
Mino.: Popov Dușan
INVITA?I: Ministerul Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale
28. PLx 735/2011 Proiect de Lege privind construcția și modernizarea clădirilor destinate unităților de educație timpurie antepreșcolară
- persoana de specialitate Lumini?a Ghiorghiu
Cameră decizională 5.12.2011 Aviz pentru Com. Administrație publică Com. Învățământ 16.12.2011 INI?IATORI: 133 deputati senatori deputati fara grup, deputati PD-L,
deputati PSD, deputati PNL,
deputati UDMR, deputati Minorită?i, deputati Progresisti INVITA?I: Ministerul Educa?iei, Cercetării, Tineretului ?i Sportului, Ministerul Dezvoltării Rurale ?i Turismului
29. PLx 754/2011 Proiect de Lege privind modificarea art.3-pct.7 și pct.8, și a art.64 alin.(1) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței
- persoana de specialitate Lumini?a Ghiorghiu
Cameră decizională 5.12.2011 Aviz pentru Com. Economică Com. Juridică 16.12.2011 INI?IATOR: deputatProg.: Tița-Nicolescu Gabriel
INVITA?I: Ministerul Justi?iei
30. PLx 648/2011 Propunere legislativă pentru modificarea art.12, alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
- persoana de specialitate Giorgiana Ene
Cameră decizională 21.11.2011 Aviz pentru Com. Industrii 2.12.2011 INI?IATORI: 6 deputatiPSD: Grama Horia, Itu Cornel, Mocanu Vasile, Neacșu Marian, Rățoi Neculai, Vlădoiu Aurel
INVITA?I: Compania Na?ională de Autostrăzi ?i Drumuri Na?ionale din România
31. PLx 658/2011 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență nr.111 din 8 decembrie 2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
- persoana de specialitate Giorgiana Ene
Cameră decizională 22.11.2011 Aviz pentru Com. Muncă 30.11.2011 INI?IATORI: 7 deputati PD-L: Dugulescu Marius Cristinel, Giurgiu Mircia
PSD: Chiriță Dumitru, Frunzulică Doru-Claudian, Mocioalcă Ion, Pâslaru Florin-Costin, Vasile Aurelia
INVITA?I: Ministerul Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale
32. PLx 659/2011 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- persoana de specialitate Giorgiana Ene
Cameră decizională 22.11.2011 Aviz pentru Com. Muncă 30.11.2011 INI?IATORI: 1 deputatPD-L: Oajdea Daniel Vasile
INVITA?I: Ministerul Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale
33. PLx 724/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000 privind educația fizică și sportul
- persoana de specialitate Giorgiana Ene
Cameră decizională 5.12.2011 Aviz pentru Com. Învățământ 16.12.2011 INI?IATORI: 19 deputati senatorideputati PD-L: Gheorghe Tinel, Gurzău Adrian, Ionescu George, Pirpiliu Ștefan Daniel, Vișan Gelu
deputati PSD: Rizea Cristian
deputati PNL: Câmpeanu Mariana, Gavrilescu Grațiela Leocadia, Gerea Andrei Dominic, Holban Titi, Tușa Adriana Diana, Uioreanu Horea-Dorin
senatori PSD: Daea Petre, Greblă Toni
senatori PNL: Diaconu Mircea, Ion Vasile, Nicoară Marius Petre, Țopescu Cristian George, Voiculescu Dan
INVITA?I:Ministerul Educa?iei, Cercetării, Tineretului ?i Sportului
34. PLx 725/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- persoana de specialitate Giorgiana Ene
Cameră decizională 5.12.2011 Aviz pentru Com. Sănătate Com. Juridică 16.12.2011 INI?IATORI: 20 deputati senatori deputati PD-L: Drăgulescu Iosif Ștefan, Giurgiu Mircia
deputati PSD: Antochi Gheorghe, Chiriță Dumitru, Cindrea Ioan, Drăghici Sonia-Maria, Ghiveciu Marian, Iordache Florin, Mitrea Manuela, Nassar Rodica, Nica Nicolae-Ciprian, Pâslaru Florin-Costin, Popa Florian, Socaciu Victor, Surupăceanu Mugurel, Tîlvăr Angel, Vasile Aurelia, Vlădoiu Aurel
deputati PNL: Ciuhodaru Tudor, Cristian Horia
INVITA?I: Ministerul Sănătă?ii
35. PLx 726/2011 Proiect de Lege privind completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- persoana de specialitate Giorgiana Ene
Cameră decizională 5.12.2011 Aviz pentru Com. Sănătate 16.12.2011 INI?IATORI: 2 deputatifara grup: Giurgiu Mircia
PSD: Frunzulică Doru-Claudian
INVITA?I: Ministerul Sănătă?ii
36. PLx 727/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.197 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- persoana de specialitate Giorgiana Ene
Cameră decizională 5.12.2011 Aviz pentru Com. Sănătate 16.12.2011 INI?IATORI: 4 deputatiPD-L: Giurgiu Mircia
PNL: Ciucă Liviu-Bogdan, Ciuhodaru Tudor, Florea Damian
INVITA?I: Ministerul Sănătă?ii
37. PLx 768/2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2011 privind desemnarea Spitalului Jude?ean de Urgen?ă Timi?oara ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Administra?iei și Internelor și aprobarea modului de operare, func?ionare și finan?are a asisten?ei de urgență acordate cu acest elicopter - persoana de specialitate Vali Popa Cameră decizională 19.12.2011 Aviz pentru Com. Sănătate INVITA?I: Ministerul Sănătă?ii, Ministerul Administra?iei ?i Internelor, Ministerul Finan?elor Publice
38. PLx 769/2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2011 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
- persoana de specialitate Vali Popa
Cameră decizională 19.12.2011 Aviz pentru Com. Industrii 28.12.2011 INVITA?I: Ministerul Economiei, Comer?ului ?i Mediului de Afaceri, Autoritatea Națională pentru Reglementare în Domeniul Energiei, MADR
39. PLx 770/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2011 pentru efectuarea investiga?iilor tehnice privind siguran?a în cazul accidentelor din sectorul de transport maritim
- persoana de specialitate Vali Popa
Cameră decizională 19.12.2011 Aviz pentru Com. Industrii 28.12.2011 INVITA?I: Ministerul Administra?iei ?i Internelor, Ministerul Afacerilor Europene, Ministerul Finan?elor Publice
40. PLx 777/2011 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al articolului 237 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătă?ii
- persoana de specialitate Vali Popa
Cameră decizională 19.12.2011 Aviz pentru Com. Sănătate 29.12.2011 INITIATORI: deputati senatori senatori PSD: Andronescu Ecaterina, Arcaș Viorel, Belacurencu Trifon, Bota Marius Sorin-Ovidiu, Chelaru Ioan, Coca Laurențiu Florian, Constantinescu Florin, Cordoș Alexandru, Lazar Sorin Constantin, Mang Ioan, Marcu Gheorghe, Mazăre Alexandru, Mitrea Elena, Mîrza Gavril, Moga Nicolae, Nicula Vasile Cosmin, Prunea Nicolae Dănuț, Rotaru Ion, Sârbu Ilie, Severin Georgică, Silistru Doina, Țuțuianu Adrian, Valeca Șerban Constantin
senatori Prog.: Crăciun Avram
INVITAȚI: Ministerul Sanatatii
41. E 78 Propunere modificată de DECIZIE A CONSILIULUI privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene (COM (2011) 739) - persoana de specialitate Vali Popa Propunere de Decizie Examinare fond 8.12.2011 INVITA?I: Ministerul Afacerilor Europene, Ministerul Finan?elor Publice
42. E 79 Propunere modificată de REGULAMENT AL CONSILIULUI privind metodele și rocedura de punere la dispozi?ie a resurselor proprii tradi?ionale și a resursei proprii bazate pe VNB și privind măsurile de acoperire a necesită?ilor de trezorerie (COM(2011) 742 - persoana de specialitate Vali Popa Propunere de Regulament Examinare fond 8.12.2011 INVITA?I: Ministerul Afacerilor Europene, Ministerul Finan?elor Publice
43. E 84 Propunere modificată de
REGULAMENT AL CONSILIULUI
de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene (COM(2011) 740) - persoana de specialitate Lumini?a Ghiorghiu
Propunere de Regulament Examinare fond 8.12.2011 INVITA?I: Ministerul Afacerilor Europene, Ministerul Finan?elor Publice
44. E 74 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind pie?ele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului [EMIR] privind instrumentele derivate extrabursiere, contrapăr?ile centrale și registrele de tranzac?ii
Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind pie?ele instrumentelor financiare, de abrogare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului
(COM (2011) 652 și 656) - persoana de specialitate Vali Popa
Propunere de Regulament Examinare subsidiaritate 9.12.2011 INVITA?I: Ministerul Afacerilor Europene, Ministerul Finan?elor Publice
45. E 77 Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI privind sistemul comun de impozitare aplicabil plă?ilor de dobânzi și de redeven?e efectuate între societă?i asociate din state membre diferite (COM (2011) 714) - persoana de specialitate Vali Popa Propunere de Regulament Examinare subsidiaritate 9.12.2011 INVITA?I: Ministerul Afacerilor Europene, Ministerul Finan?elor Publice
46. E 81 Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind situa?iile financiare anuale, situa?iile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de entită?i (COM (2011) 684) - persoana de specialitate Lumini?a Ghiorghiu Propunere de Directivă Examinare subsidiaritate 9.12.2011 INVITA?I: Ministerul Afacerilor Europene, Ministerul Finan?elor Publice
47. E 75 Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obliga?iilor de transparen?ă în ceea ce prive?te informa?ia referitoare la emiten?ii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzac?ionare pe o pia?ă reglementată și a Directivei 2007/14/CE a Comisiei (COM (2011) 683) - persoana de specialitate Lumini?a Ghiorghiu Propunere de Directivă Examinare subsidiaritate 9.12.2011 INVITA?I: Ministerul Afacerilor Europene, Ministerul Finan?elor Publice
48. E 72 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor generale pentru acordarea asisten?ei financiare
comunitare în domeniul re?elelor transeuropene de transport și energetice și a Deciziei nr. 1639/2006 a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui programcadru
pentru inova?ie și competitivitate (2007-2013) (COM(2011) 659) - persoana de specialitate Lumini?a Ghiorghiu
Propunere de Regulamnet Examinare subsidiaritate 9.12.2011 INVITA?I: Ministerul Afacerilor Europene, Ministerul Finan?elor Publice
49. E 82 Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI Cooperarea administrativă în domeniul accizelor(COM (2011) 730) - persoana de specialitate Giorgiana Ene Propunere de Regulamnet Examinare subsidiaritate 9.12.2011 INVITA?I: Ministerul Afacerilor Europene, Ministerul Finan?elor Publice
50. E 73 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind utilizările abuzive ale informa?iilor privilegiate și manipulările pie?ei (abuzul de pia?ă)
Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
privind sanc?iunile penale pentru utilizările abuzive ale informa?iilor privilegiate și manipulările pie?ei (COM (2011) 651 și 654) - persoana de specialitate Giorgiana Ene
Propunere de Regulamnet Examinare subsidiaritate 9.12.2011 INVITA?I: Ministerul Afacerilor Europene, Ministerul Finan?elor Publice

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 24 februarie 2021, 20:37
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro