Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru buget, finanțe și bănci

consultați: Ordinea de zi
sala: 6115
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 195/2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2011 privind administrarea creanțelor bugetare reprezentând comisionul datorat, până la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sistemului asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
- persoana de specialitate Vali Popa
Cameră decizională 26.04.2011 Raport comun cu Com.muncă 11.05.2011 INVITAȚI: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Ministerul Finanțelor Publice
2. PLx 624/2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar
- persoana de specialitate Vali Popa
Cameră decizională 16.11.2011 Raport 7.12.2011 INVITA?I: Ministerul Finan?elor Publice, Ministerul Economiei, Comer?ului ?i Mediului de Afaceri, Ministerul Educa?iei, Cercetării, Tineretului ?i Sportului, Ministerul Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale
3. PLx 668/2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și de plată a unor contribuții la organisme internaționale
- persoana de specialitate Vali Popa
Cameră decizională 28.11.2011 Raport 20.12.2011 INVITA?I: Ministerul Finan?elor Publice, Ministerul Economiei, Comer?ului ?i Mediului de Afaceri, Ministerul Transportului ?i Infrastructurii, Ministerul Justi?iei
4. PLx 673/2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor
- persoana de specialitate Vali Popa
Cameră decizională 28.11.2011 Raport 20.12.2011 INVITA?I: Ministerul Finan?elor Publice, Ministerul Economiei, Comer?ului ?i Mediului de Afaceri, Ministerul Educa?iei, Cercetării, Tineretului ?i Sportului, Ministerul Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale
5. PLx 694/2011 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de modificare pentru a doua oară a Acordului de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, Zona Caraibelor și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou, la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg, la 25 iunie 2005, deschis spre semnare la Ougadougou, la 21 iunie 2010, semnat de România la Bruxelles, la 9 septembrie 2010
- persoana de specialitate Vali Popa
Prima Cameră TAC: 18.02.2011 5.12.2011 Raport comun cu Comisia pentru politică externă 14.12.2011 INVITA?I: Ministerul Finan?elor Publice
6. PLx 758/2011 Lege privind ratificarea celui de-al doilea Protocol Adi?ional între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucure?ti la 10 august 2011 și la Chi?inău la 16 august 2011, la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asisten?ă tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucure?ti la 27 aprilie 2010
- persoana de specialitate Vali Popa
Prima Cameră TAC: 18.02.2011 5.12.2011 Raport 19.12.2011 INVITA?I: Ministerul Finan?elor Publice, Ministerul Agriculturii ?i Dezvoltării Rurale
7. PLx 675/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- persoana de specialitate Giorgiana Ene
Cameră decizională 28.11.2011 Raport 20.12.2011 INVITA?I: Ministerul Finan?elor Publice, Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală
8. PLx 674/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2011 pentru modificarea art.7 din Ordonanța Guvernului nr.75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal
- persoana de specialitate Giorgiana Ene
Cameră decizională 28.11.2011 Raport 20.12.2011 INVITA?I: Ministerul Finan?elor Publice
9. PLx 676/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal , precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- persoana de specialitate Giorgiana Ene
Cameră decizională 28.11.2011 Raport 20.12.2011 INVITA?I: Ministerul Finan?elor Publice
10. PLx 662/2011 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistență socială) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 8 iulie 2011
- persoana de specialitate Lumini?a Ghiorghiu
Prima Cameră TAC: 11.02.2012 28.11.2011 Raport 6.12.2011 INVITA?I: Ministerul Finan?elor Publice
11. PLx 672/2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- persoana de specialitate Lumini?a Ghiorghiu
Cameră decizională 28.11.2011 Raport 20.12.2011 INVITA?I: Ministerul Finan?elor Publice
12. PLx 635/2011 Propunere legislativă privind instituirea Premiului "Ambasadorii anului"
- persoana de specialitate Lumini?a Ghiorghiu
Cameră decizională 16.11.2011 Raport 7.12.2011 INI?IATOR: 1 deputatPD-L: Apostolache Mihai Cristian
INVITA?I: Ministerul Finan?elor Publice
13. PLx 731/2011 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.17 din Legea farmaciei nr.266/2008
- persoana de specialitate Lumini?a Ghiorghiu
Cameră decizională 5.12.2011 Raport comun cu Com. pentru sănătate 28.12.2011 INI?IATORI: 4 deputati PD-L: Andronache Gabriel, Buda Daniel
PNL: Ciucă Liviu-Bogdan
Mino.: Grosaru Mircea INVITA?I: Ministerul Sănătă?ii
14. PLx 747/2011 Proiect de Lege pentru completarea art.141 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal - persoana de specialitate Lumini?a Ghiorghiu Cameră decizională 5.12.2011 Raport 28.12.2011 INI?IATORI: 2deputati senatorideputati PSD: Ponta Victor-Viorel
senatori PSD: Șova Dan Coman
INVITA?I: Ministerul Finan?elor Publice
15. PLx 226/2011 Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la CEC Bank înainte de anul 1990 și și-au transferat aceste depozite la BRD -Groupe Société Générale în anul 1991 în vederea achiziționării de autoturisme DACIA
- persoana de specialitate Vali Popa
Cameră decizională 2.05.2011 Raport 31.05.2011 INI?IATORI: 10 deputatiPD-L: Bot Octavian, Dugulescu Marius Cristinel, Giurgiu Mircia, Movilă Petru, Rogin Marius, Seremi Ștefan, Tabără Valeriu
Mino.: Amet Aledin, Grosaru Mircea
Prog.: Ciuhodaru Tudor
INVITA?I:Ministerul Finan?elor Publice
16. PLx 636/2011 Propunere legislativă pentru completarea art.58 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
- persoana de specialitate Vali Popa
Cameră decizională 16.11.2011 Raport 7.12.2011 INI?IATORI:10 deputatiPD-L: Giurgiu Mircia, Surpățeanu Mihai
PSD: Chiriță Dumitru, Cindrea Ioan, Covaci Dorel, Negoiță Robert Sorin, Nica Nicolae-Ciprian, Pâslaru Florin-Costin, Solomon Adrian, Vasile Aurelia
INVITA?I: Ministerul Finan?elor Publice, BNR
17. PLx 686/2011 Propunere legislativă privind măsurile de recuperare a sumelor diminuate ca urmare a aplicării Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
- persoana de specialitate Vali Popa
Cameră decizională 28.11.2011 Raport 20.12.2011 INI?IATORI:2 deputatiPSD: Bănicioiu Nicolae, Surupăceanu Mugurel
INVITA?I: Ministerul Finan?elor Publice
18. PLx 742/2011 Proiectul Legii modificarea Art.7, alin.(4) din O.U.G. nr.119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale
- persoana de specialitate Vali Popa
Cameră decizională 5.12.2011 Raport comun cu Com.juridică 28.12.2011 INI?IATORI: 1 deputatProg.: Tița-Nicolescu Gabriel
INVITA?I: Ministerul Justi?iei
19. PLx 750/2011 Proiect de Lege privind susținerea financiară a unor măsuri prevăzute în programele de gestionare a calității aerului
- persoana de specialitate Vali Popa
Cameră decizională 5.12.2011 Raport 28.12.2011 IN I?IATORI: 4 deputatiPNL: Buican Cristian, Fenechiu Relu, Pieptea Cornel, Varga Lucia-Ana
INVITA?I: Ministerul Mediului ?i Pădurilor
20. PLx 634/2011 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
- persoana de specialitate Giorgiana Ene
Cameră decizională 16.11.2011 Raport 7.12.2011 INI?IATORI: 2 deputatiUDMR: Edler András György, Erdei Dolóczki István
INVITA?I: Ministerul Finan?elor Publice
21. PLx 637/2011 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
- persoana de specialitate Giorgiana Ene
Cameră decizională 16.11.2011 Raport 7.12.2011 INI?IATORI:10 deputatiPD-L: Giurgiu Mircia
PSD: Chiriță Dumitru, Cindrea Ioan, Covaci Dorel, Negoiță Robert Sorin, Nica Nicolae-Ciprian, Pâslaru Florin-Costin, Solomon Adrian, Surupăceanu Mugurel, Vasile Aurelia
INVITA?I Ministerul Finan?elor Publice
22. PLx 638/2011 Propunere legislativă privind modificarea și completarea unor acte normative
- persoana de specialitate Giorgiana Ene
Cameră decizională 16.11.2011 Raport 7.12.2011 INI?IATORI: 2 deputatiPD-L: Bărbulescu Daniel-Ionuț
Prog.: Steriu Valeriu-Andrei
INVITA?I Ministerul Finan?elor Publice
23. PLx 255/2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare
- persoana de specialitate Giorgiana Ene
Cameră decizională 9.11.2011 Raport suplimentar 23.11.2011 INI?IATORI:15 deputati senatori deputati PD-L: Barbu Sulfina, Bădălan Eugen, Chircu Doinița-Mariana, Ciobanu Gheorghe, Ghiță Cornel, Gurzău Adrian, Holdiș Ioan, Iorguș Zanfir, Militaru Constantin Severus, Nițu Adrian Henorel, Novac Cornelia Brîndușa, Păduraru Nicușor, Stoica Mihaela, Turcan Raluca, Vîlcu Samoil INVITA?I: Ministerul Finan?elor Publice
24. PLx 749/2011 Proiect de Lege pentru completarea art.32 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și pentru modificarea art.70 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
- persoana de specialitate Giorgiana Ene
Cameră decizională 5.12.2011 Raport 28.12.2011 INVITA?I: deputat PD-L Iacob Ridzi Monica Maria INVITA?I: Ministerul Finan?elor Publice
25. PLx 748/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003(Codul fiscal)
- persoana de specialitate Giorgiana Ene
Cameră decizională 5.12.2011 Raport 28.12.2011 INVITA?I: 2 deputatiPNL: Gabor Gheorghe, Țintean Ioan
INVITA?I: Ministerul Finan?elor Publice

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 9 aprilie 2020, 7:51
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro