Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru muncă și protecție socială

consultați: Ordinea de zi
sala: 7077
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 260/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții, și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor și Ordonanței Guvernului nr.64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
Cameră decizională 5.05.2008 Raport 17.06.2008 Invitați: MAN, MAI și MJ
2. PLx 697/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată
Cameră decizională 22.11.2010 Raport 21.12.2010 Invitați: MMFPS
3. PLx 559/2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.54 din 24/01/2003 a sindicatelor
Cameră decizională 24.10.2011 Raport 17.11.2011 Invitați: MMFPS
4. PLx 606/2011 Propunere legislativă pentru combaterea sărăciei extreme și prevenirea unei catastrofe sociale
Cameră decizională 7.11.2011 Aviz pentru Com. Buget Com. Juridică 18.11.2011 Invitați: MJ și MFP
5. PLx 627/2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
Cameră decizională 16.11.2011 Aviz pentru Com. Industrii 28.11.2011 Invitați: MTI și MAI
6. PLx 628/2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2011 privind înființarea Autorității Metropolitane de Transport București
Cameră decizională 16.11.2011 Aviz pentru Com. Industrii Com. Administrație publică 28.11.2011 Invitați: MTI și MAI
7. PLx 639/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și a Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
Prima Cameră TAC: 14.02.2012 16.11.2011 Aviz pentru Com. Juridică 21.11.2011 Invitați: MJ și MFP
8. COM (2011) 609 Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program al Uniunii Europene pentru schimbări sociale și inovare socială 09.10.2011 Examinare fond 9.12.2011 Invitați: MAEuropene
9. COM (2011) 612 Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1084/2006 09.10.2011 Examinare fond 9.12.2011 Invitați: MAEuropene
10. COM (2011) 613 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor - Viitorul Fondului de solidaritate al Uniunii Europene 09.10.2011 Examinare fond 9.12.2011 Invitați: MAEuropene
11. COM (2011) 614 Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispozițiile specifice aplicabile Fondului european de dezvoltare regională și obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 09.10.2011 Examinare fond 9.12.2011 Invitați: MAEuropene
12. COM (2011) 615 Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 09.10.2011 Examinare fond 9.12.2011 Invitați: MAEuropene

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 30 martie 2020, 10:47
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro