Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru muncă și protecție socială

consultați: Ordinea de zi
sala: 7077
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 594/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Cameră decizională 7.11.2011 Aviz pentru Com. Sănătate 18.11.2011 Invitați: MS
2. PLx 582/2011 Proiect de Lege pentru corelarea unor reglementări privind facilitățile de călătorie, corespunzător noilor categorii de trenuri
Cameră decizională 7.11.2011 Aviz pentru Com. Industrii 15.11.2011 Invitați: MTI
3. PLx 652/2011 Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar și a unor măsuri financiar-bugetare aplicabilă până la 1 ianuarie 2014 Cameră decizională 21.11.2011 Aviz pentru Com. Buget 24.11.2011 Invitați: MFP și MMFPS
4. PLx 576/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar
Cameră decizională 2.11.2011 Aviz pentru Com. Buget 7.11.2011 Invitați: MFP, MMFPS și MAI
5. PLx 558/2011 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea serviciilor sociale
Cameră decizională 24.10.2011 Aviz pentru Com. Administrație publică 15.11.2011 Invitați: MAI, MMFPS și MFP
6. PLx 553/2011 Propunere legislativă privind completarea alin.(3) al art.76 din Legea nr.215/2001
Prima Cameră TAC: 30.11.2011 2.11.2011 Aviz pentru Com. Administrație publică 8.11.2011 Invitați: MAI
7. PLx 585/2011 Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
Cameră decizională 7.11.2011 Aviz pentru Com. Administrație publică 18.11.2011 Invitați: ANFP
8. PLx 608/2011 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.94 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
Cameră decizională 7.11.2011 Aviz pentru Com. Administrație publică 18.11.2011 Invitați: ANFP
9. PLx 581/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene
Cameră decizională 7.11.2011 Aviz pentru Com. Juridică 15.11.2011 Invitați: MJ
10. PLx 602/2011 Propunere legislativă privind autorizarea, organizarea și exercitarea profesiei de stenograf în instanțele judecătorești
Cameră decizională 7.11.2011 Aviz pentru Com. Juridică 18.11.2011 Invitați: MJ
11. PLx 610/2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordoanței de urgență nr.82 din 2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
Cameră decizională 7.11.2011 Aviz pentru Com. Apărare 18.11.2011 Invitați: MAN
12. COM (2011) 607 Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 19.10.2011 Fond 9.12.2011 Invitați: MAEu
13. COM (2011) 608 Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014 – 2020) 19.10.2011 Fond 9.12.2011 Invitați: MAEu

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 30 martie 2020, 9:57
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro