Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru buget, finanțe și bănci

consultați: Ordinea de zi
sala: 6115
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. ORDINEA DE ZI PENTRU ZILELE DE MARTI ȘI MIERCURI
2. E44/2012 Noul cadru financiar multianual pentru anii 2014 - 2020 - persoana de specialitate Giorgiana Ene EXAMINARE FOND Pachet de 6 propuneri legislative/ nelegislative INVITAȚI: Ministerul Afacerilor Europene, Ministerul Finanțelor Publice
3. COM 594 Propunere de Directivă a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe tranzacțiile financiare și de modificare a Directivei 2008/7/CE - persoana de specialitate Giorgiana Ene EXAMINARE SUBSIDIARI-TATE Propunere de Directivă 18.11.11 INVITAȚI: Ministerul Afacerilor Europene, Ministerul Finanțelor Publice
4. COM 608 Propunere de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) - persoana de specialitate Mariana Bărdiță EXAMINARE SUBSIDIARI-TATE Propunere de Regulement 22.11.11 INVITAȚI: Ministerul Afacerilor Europene, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
5. COM 612 Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006 - persoana de specialitate Ene Giorgiana EXAMINARE SUBSIDIARI-TATE Propunere de Directivă 23.11.11 INVITAȚI: Ministerul Afacerilor Europene, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Mediului și Pădurilor
6. COM 607 Propunere de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul social european si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006. - persoana de specialitate Mariana Bardita EXAMINARE SUBSIDIARI-TATE Propunere de Regulement 23.11.11 INVITAȚI: Ministerul Afacerilor Europene, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Ministerul Finanțelor Publice
7. COM 614 Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispozițiile specifice aplicabile Fondului european de dezvoltare regională și obiectivului referitor la investițiile pentru creșterea economică și ocuparea forței de muncă și de abrogare a Regulementului (CE) nr. 1080/2006 - persoana de specialitate Onete Alexandru EXAMINARE SUBSIDIARI-TATE Propunere de Regulement 25.11.11 INVITAȚI: Ministerul Afacerilor Europene, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Ministerul Administrației și Internelor. Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului
8. COM 611 Propunere de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regionala pentru obiectivul de cooperare teritoriala europeana - persoana de specialitate Mariana Bărdiță EXAMINARE SUBSIDIARI-TATE Propunere de Regulement 25.11.11 INVITAȚI: Ministerul Afacerilor Europene, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului
9. COM 615 Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune prin Fondul european de dezvoltare regioanlă, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulementului (CE) nr. 1083/2006 - persoana de specialitate Ene Giorgiana EXAMINARE SUBSIDIARI-TATE Propunere de Directivă 28.11.11 INVITAȚI: Ministerul Afacerilor Europene, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului
10. COM 655 Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulemntului (CE) nr. 1083/2006 în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la instrumentele de împărțire a riscurilor în cazul statelor membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatatea lor financiară. - persoana de specialitate Ene Giorgiana EXAMINARE SUBSIDIARI-TATE Propunere de Directivă 28.11.11 INVITAȚI: Ministerul Afacerilor Europene, Ministerul Finanțelor Publice
11. COM 625 Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comunitare. - persoana de specialitate Luminița Ghiorghiu EXAMINARE SUBSIDIARI-TATE Propunere de Regulement 29.11.11 INVITAȚI: Ministerul Afacerilor Europene, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
12. COM 626 Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole ("Regulamentul privind OCP unică") - persoana de specialitate Luminița Ghiorghiu EXAMINARE SUBSIDIARI-TATE Propunere de Regulement 29.11.11 INVITAȚI: Ministerul Afacerilor Europene, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
13. COM 630 Propunere de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului in ceea ce privește aplicarea plaților directe pentru fermieri in anul 2013. - persoana de specialitate Mariana Bărdiță EXAMINARE SUBSIDIARI-TATE Propunere de Regulement 29.11.11 INVITAȚI: Ministerul Afacerilor Europene, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Finanțelor Publice
14. COM 631 Propunere de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 in ceea ce privește schema de plata unica si sprijinul acordat viticultorilor. - persoana de specialitate Mariana Bărdiță EXAMINARE SUBSIDIARI-TATE Propunere de Regulement 29.11.11 INVITAȚI: Ministerul Afacerilor Europene, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Finanțelor Publice
15. COM 627 Propunere de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) - persoana de specialitate Vali Popa EXAMINARE SUBSIDIARI-TATE Propunere de Regulement 29.11.11 INVITAȚI: Ministerul Afacerilor Europene, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Finanțelor Publice
16. COM 628 Propunere de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind finantarea, gestionarea si monitorizarea politicii agricole comune. - persoana de specialitate Vali Popa EXAMINARE SUBSIDIARI-TATE Propunere de Regulement 30.11.11 INVITAȚI: Ministerul Afacerilor Europene, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Finanțelor Publice
17. COM 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631 Pachetul de reformă a politicii agricole comune - ulterior anului 2013 - persoana de specialitate Luminița Ghiorghiu EXAMINARE FOND Propunere de Regulement 2.12.11 INVITAȚI: Ministerul Afacerilor Europene, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
18. COM 663 Propunere de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr.3/2008 al Consiliului privind acțiunile de informare si promovare pentru produsele agricole pe piața interna si in tarile terțe. - persoana de specialitate Mariana Bărdiță EXAMINARE SUBSIDIARI-TATE Propunere de Regulement 2.12.11 INVITAȚI: Ministerul Afacerilor Europene, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Finanțelor Publice
19. COM 615, 614, 612, 607, 608, 609, 611, 610, 613 Pachet legislativ privind politica de coeziune a Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020 - persoana de specialitate Luminița Ghiorghiu EXAMINARE FOND Propunere de Regulement 9.12.11 INVITAȚI: Ministerul Afacerilor Europene
20. COM 669 Comunicare - O foaie de parcurs către stabilitate si creștere - persoana de specialitate Vali Popa EXAMINARE FOND Comunicare 9.12.11 INVITAȚI: Ministerul Afacerilor Europene, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
21. COM 637 Creșterea impactului politicii U.E. în domeniul dezvoltării: o agendă a schimbării - persoana de specialitate Ene Giorgiana EXAMINARE FOND (document nelegislativ) Comunicare 9.12.11 INVITAȚI: Ministerul Afacerilor Europene
22. COM 638 Comunicare a comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic și social și Comitetul regiunilor abordarea viitoare a sprijinului bugetar al UE destinat țărilor terțe - persoana de specialitate Ene Giorgiana EXAMINARE FOND (document nelegislativ) Comunicare 9.12.11 INVITAȚI: Ministerul Afacerilor Europene, Ministerul Finanțelor Publice
23. PLx 579/2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2011 privind aprobarea realizării obiectivului de investiție "Consolidare și restaurare Cazino Constanța", de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, prin Compania Națională de Investiții "CNI"- S.A.
-persoana de specialitate Vali Popa
Cameră decizională 7.11.2011 Aviz pentru Com. Administrație publică Com. Cultură 15.11.2011 INVITAȚI: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Finanțelor Publice
24. PLx 582/2011 Proiect de Lege pentru corelarea unor reglementări privind facilitățile de călătorie, corespunzător noilor categorii de trenuri
- persoana de specialitate Mariana Bărdiță
Cameră decizională 7.11.2011 Aviz pentru Com. Industrii 15.11.2011 INVITAȚI: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
25. PLx 617/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- persoana de specialitate Mariana Bărdiță
Cameră decizională 9.11.2011 Aviz pentru Com. Sănătate 16.11.2011 INVITAȚI: Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor Publice, Casa Națională de Adigurări de Sănătate
26. PLx 589/2011 Proiectul Legii serviciului de administrare a domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale
-persoana de specialitate Luminița Ghiorghiu
Cameră decizională 7.11.2011 Aviz pentru Com. Industrii Com. Administrație publică 18.11.2011 INVITAȚI: Ministerul Administrației și Internelor
27. PLx 551/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
-persoana de specialitate Alexandru Onete
Cameră decizională 12.10.2011 Aviz pentru Com. Industrii 19.10.2011 INVITAȚI: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Finanțelor Publice
28. PLx 556/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2011 pentru modificarea art.52din Ordonanța Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
-persoana de specialitate Alexandru Onete
Cameră decizională 24.10.2011 Aviz pentru Com. Administrație publică Com. Sănătate 1.11.2011 INVITAȚI: Ministerul Sănătății
29. PLx 607/2011 Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.169 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-persoana de specialitate Luminița Ghiorghiu
Cameră decizională 7.11.2011 Aviz pentru Com. Muncă 18.11.2011 INIȚIATOR: deputat PNL Paul Victor Dobre INVITAȚI: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
30. PLx 603/2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-persoana de specialitate Luminița Ghiorghiu
Cameră decizională 7.11.2011 Aviz pentru Com. Muncă 18.11.2011 INIȚIATORI: deputat PNL Paul Victor Dobre, Mariana Câmpeanu INVITAȚI: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
31. PLx 583/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.296/2004 privind Codul Consumului, a Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor
-persoana de specialitate Luminița Ghiorghiu
Cameră decizională 7.11.2011 Aviz pentru Com. Industrii 18.11.2011 INIȚIATOR: senator PD-L Staicu Dumitru Florian INVITAȚI: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
32. PLx 604/2011 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-persoana de specialitate Luminița Ghiorghiu
Cameră decizională 7.11.2011 Aviz pentru Com. Muncă 18.11.2011 INIȚIATORI: deputati PD-L: Ciobanu Gheorghe, Dugulescu Marius Cristinel, Giurgiu Mircia
PSD: Coclici Radu Eugeniu, Moldovan Emil Radu, Nistor Laurențiu, Vasile Aurelia
PNL: Ciuhodaru Tudor
INVITAȚI: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
33. PLx 610/2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordoanței de urgență nr.82 din 2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
-persoana de specialitate Luminița Ghiorghiu
Cameră decizională 7.11.2011 Aviz pentru Com. Apărare 18.11.2011 INIȚIATORI: deputati PNL: Câmpeanu Mariana, Dobre Victor Paul, Gabor Gheorghe, Pocora Cristina-Ancuța, Țintean Ioan
INVITAȚI: Ministerul Apărării Naționale
34. PLx 597/2011 Proiect de Lege pentru modificarea art.259 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- persoana de specialitate Giorgiana Ene
Cameră decizională 7.11.2011 Aviz pentru Com. Sănătate 18.11.2011 INIȚIATOR: senator UDMR Frunda Gzorgz
INVITAȚI: Ministerul Sănătății
35. PLx 590/2011 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- persoana de specialitate Giorgiana Ene
Cameră decizională 7.11.2011 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 18.11.2011 INIȚIATORI: deputatiPD-L: Bădălan Eugen
PSD: Ana Gheorghe, Frunzulică Doru-Claudian, Mocioalcă Ion, Stan Ion
PNL: Calimente Mihăiță
Minoritati: Mircovici Niculae
INVITAȚI: Ministerul Apărării Naționale
36. PLx 609/2011 Propunere legislativă privind aplicarea unor drepturi ale personalului diplomatic și consular
- persoana de specialitate Giorgiana Ene
Cameră decizională 7.11.2011 Aviz pentru Com. Muncă 18.11.2011 INIȚIATOR: deputat PNL Paul Victor Dobre
INVITAȚI: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
37. PLx 584/2011 Proiect de Lege privind reorganizarea terenurilor agricole prin comasare
- persoana de specialitate Vali Popa
Cameră decizională 7.11.2011 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Juridică 18.11.2011 INIȚIATORI: fara grup: Munteanu Ioan
PD-L: Călian Petru, Chirilă Constantin, Fuia Stelian, Giurgiu Mircia, Olar Corneliu
PSD: Dumitru Ion, Ghiveciu Marian, Mocanu Vasile, Stan Ioan
PNL: Horj Pavel, Țurcanu Florin
UDMR: Béres Ștefan Vasile, Kelemen Atilla-Béla-László INVITAȚI: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
38. PLx 595/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- persoana de specialoitate Mariana Bărdiță
Cameră decizională 7.11.2011 Aviz pentru Com. Sănătate 18.11.2011 INIȚIATORI: deputati PD-L: Giurgiu Mircia PNL: Ciucă Liviu-Bogdan, Ciuhodaru Tudor INVITAȚI: Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate
39. PLx 599/2011 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
- persoana de specailitate Mariana Bărdiță
Cameră decizională 7.11.2011 Aviz pentru Com. Muncă 18.11.2011 INIȚIATORI: deputati PD-L: Ciobanu Gheorghe, Dugulescu Marius Cristinel, Giurgiu Mircia
PSD: Coclici Radu Eugeniu, Moldovan Emil Radu, Nistor Laurențiu, Vasile Aurelia
PNL: Ciuhodaru Tudor INVITAȚI: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
40. PLx 600/2011 Propunere legislativă pentru completarea art.22 din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
- persoana de specialitate Mariana Bărdiță
Cameră decizională 7.11.2011 Aviz pentru Com. Muncă 18.11.2011 INIȚIATORI: deputati PD-L: Ciobanu Gheorghe, Dugulescu Marius Cristinel, Giurgiu Mircia
PSD: Coclici Radu Eugeniu, Moldovan Emil Radu, Nistor Laurențiu, Vasile Aurelia
PNL: Ciuhodaru Tudor INVITAȚI:Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
41. PLx 601/2011 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
- persoana de specialitate Mariana Bărdiță
Cameră decizională 7.11.2011 Aviz pentru Com. Muncă 18.11.2011 INIȚIATORI: deputati PD-L: Ciobanu Gheorghe, Dugulescu Marius Cristinel, Giurgiu Mircia
PSD: Coclici Radu Eugeniu, Moldovan Emil Radu, Nistor Laurențiu, Vasile Aurelia
PNL: Ciuhodaru Tudor INVITAȚI: Ministerul Finanțelor Publice, Casa Națională de Pensii Publice
42. PLx 611/2011 Propunere legislativă privind descentralizarea Arhivelor Naționale
- persoana de specialitate Vali Popa
Cameră decizională 7.11.2011 Aviz pentru Com. Administrație publică Com. Cultură INIȚIATORI: deputati senatori deputati UDMR: Márton Árpád-Francisc
senatori UDMR: Bokor Tiberiu INVITAȚI: Ministerul Administrației și Internelor, Arhivele Naționale ale României
43. PLx 580/2011 Proiect de Lege privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
- persoana de specialitate Giorgiana Ene
Cameră decizională 7.11.2011 Raport comun cu Comisia pentru industrii 24.11.2011 INVITAȚI: Ministerul Mediului și Pădurilor
44. PLx 605/2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
- persoana de specialitate Giorgiana Ene
Cameră decizională 7.11.2011 Raport 30.11.2011 INIȚIATORI: deputatPNL: Ciuhodaru Tudor
INVITAȚI: Ministerul Finanțelor Publice
45. PLx 255/2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare
- persoana de specialitate Giorgiana Ene
Cameră decizională 9.11.2011 Raport RETRIMITERE DE LA PLEN 23.11.2011 INIȚIATORI:deputati senatori PD-L: Barbu Sulfina, Bădălan Eugen, Chircu Doinița-Mariana, Ciobanu Gheorghe, Ghiță Cornel, Gurzău Adrian, Holdiș Ioan, Iorguș Zanfir, Militaru Constantin Severus, Nițu Adrian Henorel, Novac Cornelia Brîndușa, Păduraru Nicușor, Stoica Mihaela, Turcan Raluca, Vîlcu Samoil INVITAȚI: Ministerul Finanțelor Publice
46. PLx 369/2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.75/2001 privind cazierul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
- persoana de specialitate Luminița Ghiorghiu
Cameră decizională 9.11.2011 Raport RETRIMITERE DE LA PLEN 23.11.2011 INIȚIATORI: deputati PSD: Andon Sergiu, Iordache Florin
deputati PNL: Gorghiu Alina-Ștefania
deputati UDMR: Máté András-Levente
senatori PSD: Greblă Toni
senatori PNL: Ichim Paul INVITAȚI: Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală
47. PLx 387/2011 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, actualizată
- persoana de specialitate Mariana Bărdiță
Cameră decizională 6.06.2011 Raport comun cu Comisia juridică 23.06.2011 INNIȚIATOR: deputat PDL Mircia Giurgiu INVITAȚI: Ministerul Justiției
48. PLx 606/2011 Propunere legislativă pentru combaterea sărăciei extreme și prevenirea unei catastrofe sociale
- persoana de specialitate Mariana Bărdiță
Cameră decizională 7.11.2011 Raport 30.11.2011 INIȚIATORI: deputatiPD-L: Ciobanu Gheorghe, Dugulescu Marius Cristinel, Giurgiu Mircia
PSD: Coclici Radu Eugeniu, Moldovan Emil Radu, Nistor Laurențiu, Vasile Aurelia
PNL: Ciuhodaru Tudor
INVITAȚI: Ministerul Finanțelor Publice
49. PLx 153/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- persoana de specialitate Giorgiana Ene
Cameră decizională 30.03.2011 Raport 12.04.2011 INVITAȚI: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Ministerul Sănătății, Ministerul Administrației și Internelor

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 1 martie 2021, 13:06
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro