Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru muncă și protecție socială

consultați: Ordinea de zi
sala: 7077
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 210/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.108/1999 privind înființarea și organizarea Inspecției Muncii
Cameră decizională 27.09.2011 Raport 11.10.2011 Invitați: MMFPS
2. PLx 567/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2011 pentru completarea art.47 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice
Cameră decizională 31.10.2011 Aviz pentru Com. Buget 8.11.2011 Invitați: MFP și MMFPS
3. PLx 562/2011 Proiect de Lege privind statutul personalului de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea
Prima Cameră TAC: 14.12.2011 31.10.2011 Aviz pentru Com. Juridică 4.11.2011 Invitați: MJ
4. COM (2011) 615 Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum și de stabilire a unor dispozi?ii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 19.10.2011 Examinare subsidiaritate 28.11.2011 Invitați: MAEu
5. COM (2011) 634 Propunere de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 privind finan?area politicii agricole comune și a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) în ceea ce privește distribuirea produselor alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Comunitate 19.10.2011 Examinare subsidiaritate 25.11.2011 Invitați: MAEu

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 30 martie 2020, 11:22
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro