Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru buget, finanțe și bănci

consultați: Ordinea de zi
sala: 6115
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 541/2011 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.283/2010 privind înființarea și funcționarea camerelor pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
- Persoana de specialitate Vali Popa
Cameră decizională 11.10.2011 Aviz pentru Com. Agricultură 24.10.2011 Inițiatori: deputati fara grup: Munteanu Ioan
PD-L: Avram Marian, Banu Mihai, Călian Petru, Chirilă Constantin, Fuia Stelian, Giurgiu Mircia
PSD: Antochi Gheorghe, Dumitru Ion, Ghiveciu Marian, Mocanu Vasile, Stan Ioan, Surdu-Soreanu Raul-Victor
PNL: Horj Pavel, Țurcanu Florin
UDMR: Béres Ștefan Vasile, Kelemen Atilla-Béla-László
Progresist: Tărâță Culiță
INVITAȚI: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
2. PLx 542/2011 Proiect de Lege privind acordarea de stimulente pentru culturile de plante energetice
- Persoana de specialitate Vali Popa
Cameră decizională 11.10.2011 Aviz pentru Com. Agricultură 24.10.2011 Inițiatori: deputatiUDMR: Antal István, Kelemen Atilla-Béla-László INVITAȚI: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
3. PLx 536/2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene
- Persoana de specialitate - Luminița Ghiorghiu
Prima Cameră TAC: 25.10.2011 27.09.2011 Aviz pentru Com. Administrație publică 3.10.2011 INVITAȚI: Secretariatul General al Guvernului
4. PLx 545/2011 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Militare
- Persoana de specialitate - Luminița Ghiorghiu
Cameră decizională 11.10.2011 Aviz pentru Com. Învățământ Com. Apărare 24.10.2011 Inițiatori: deputati senatori deputati fara grup: Săniuță Marian-Florian
deputati PD-L: Bădălan Eugen
deputati PSD: Mocioalcă Ion
deputati PNL: Scutaru Adrian George
deputati Minoritati: Mircovici Niculae
deputati Progresist: Frunzulică Doru-Claudian, Nicolicea Eugen, Oprea Gabriel
senatori PNL: Meleșcanu Teodor Viorel INVITAȚI: Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor, Serviciul Român de Informații
5. E36/2011s Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI cu privire la activitatea institu?iilor de credit și supravegherea pruden?ială a institu?iilor de credit și a societă?ilor de investi?ii și de modificare a Directivei 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind supravegherea suplimentară a institu?iilor de credit, a întreprinderilor de asigurare și a societă?ilor de investi?ii care aparțin unui conglomerat financiar
- Persoana de specialitate Mariana Bărdiță
Propunere de Directivă INVITAȚI: Ministerul Afacerilor Europene, Ministerul Finanțelor Publice, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Banca Națională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Asociația Română a Băncilor, Direcția de drept comunitar
6. E 41/2011 Propunere de REGULAMENT AL ARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 în ceea ce prive?te anumite
dispozi?ii referitoare la gestionarea financiară în cazul anumitor state membre care se confruntă cu dificultă?i grave sau sunt amenin?ate de astfel de dificultă?i cu privire la stabilitatea lor financiară - Persoana de specialitate Luminița Ghiorghiu
Propunere de Regulament INVITAȚI: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Afacerilor Europene
7. E 42/2011 Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea ce prive?te
anumite dispozi?ii referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care
se confruntă cu dificultă?i grave sau sunt amenin?ate de astfel de dificultă?i cu privire la
stabilitatea lor financiară - Persoana de specialitate Luminița Ghiorghiu
Propunere de Regulament INVITAȚI: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Afacerilor Europene
8. E 43/2011 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului privind Fondul
European pentru Pescuit, în ceea ce prive?te anumite dispozi?ii referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre afectate sau amenin?ate de dificultă?i grave legate de stabilitatea lor financiară - Persoana de specialitate Vali Popa
Propunere de Regulament INVITAȚI: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Afacerilor Europene, Direcția de drept comunitar

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 6 aprilie 2020, 12:03
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro