Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru buget, finanțe și bănci

consultați: Ordinea de zi
sala: 6115
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 514/2011 Propunere legislativă privind reglementarea unor măsuri fiscale în vederea sprijinirii mediului de afaceri
- Persoana de specialitate Giorgiana Ene
Cameră decizională 13.09.2011 Raport 6.10.2011 Inițiator: Surupăceanu Mugurel Invitați: Ministerul Finanțelor Publice
2. E36/2011s Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI cu privire la activitatea institu?iilor de credit și supravegherea pruden?ială a institu?iilor de credit și a societă?ilor de investi?ii și de modificare a Directivei 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind supravegherea suplimentară a institu?iilor de credit, a întreprinderilor de asigurare și a societă?ilor de investi?ii care aparțin unui conglomerat financiar
- Persoana de specialitate Mariana Bărdiță
Directivă Invitați: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanțelor Publice, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Banca Națională a României, Direcția de drept comunitar, Departamentul pentru Afaceri Europene, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
3. E 41/2011 Propunere de REGULAMENT AL ARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 în ceea ce prive?te anumite
dispozi?ii referitoare la gestionarea financiară în cazul anumitor state membre care se confruntă cu dificultă?i grave sau sunt amenin?ate de astfel de dificultă?i cu privire la stabilitatea lor financiară - Persoana de specialitate Luminița Ghiorghiu
Directivă Invitați: Ministerul Finanțelor Publice, Departamentul pentru Afaceri Europene (Guvern)
4. E 42/2011 Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea ce prive?te
anumite dispozi?ii referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care
se confruntă cu dificultă?i grave sau sunt amenin?ate de astfel de dificultă?i cu privire la
stabilitatea lor financiară - Persoana de specialitate Luminița Ghiorghiu
Directivă Invitați: Ministerul Finanțelor Publice, Departamentul pentru Afaceri Europene (Guvern)
5. E 43/2011 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului privind Fondul
European pentru Pescuit, în ceea ce prive?te anumite dispozi?ii referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre afectate sau amenin?ate de dificultă?i grave legate de stabilitatea lor financiară - Persoana de specialitate Vali Popa
Directivă Invitați: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Finanțelor Publice, Direcția de drept comunitar, Departamentul pentru Afaceri Europene
6. PLx 531/2011 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului euro-mediteranean privind serviciile aeriene între Uniunea Europeană și statele sale membre ale acesteia, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 15 decembrie 2010
- Persoana de specialitate Giorgiana Ene
Prima Cameră TAC: 9.11.2011 26.09.2011 Aviz pentru Com. Industrii 3.10.2011 Invitați: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Afacerilor Externe
7. PLx 532/2011 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2010
- Persoana de specialitate Vali Popa
Prima Cameră TAC: 9.11.2011 26.09.2011 Aviz pentru Com. Industrii 3.10.2011 Invitați: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 1 aprilie 2020, 13:51
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro