Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru muncă și protecție socială

consultați: Ordinea de zi
sala: 7077
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 297/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Cameră decizională 17.05.2010 Raport Invitați: MFP și MMFPS
2. PLx 453/2010 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2010 pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Cameră decizională 20.09.2010 Raport Invitați: MFP și MMFPS
3. PLx 790/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2007 din 13/11/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
Cameră decizională 15.06.2011 Raport 29.06.2011 Invitați: MMFPS
4. PLx 463/2011 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Cameră decizională 27.06.2011 Raport 8.09.2011 Invitați: MMFPS
5. PLx 464/2011 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Cameră decizională 27.06.2011 Raport 8.09.2011 Invitați: MMFPS
6. PLx 465/2011 Propunere legislativă pentru modificarea Legii Nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Cameră decizională 27.06.2011 Raport 8.09.2011 Invitați: MMFPS
7. PLx 466/2011 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Cameră decizională 27.06.2011 Raport 8.09.2011 Invitați: MMFPS
8. PLx 421/2011 Propunere legislativă privind contractarea serviciilor sociale
Cameră decizională 20.06.2011 Raport 5.09.2011 Invitați: MMFPS și MFP
9. PLx 484/2011 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu
Cameră decizională 27.06.2011 Aviz pt. Com. Administrație 02.09.2011 * dezbătută în ședințele din 30.08.2011 și 15.09.2011; rămasă la vot final
10. PLx 451/2011 Propunere legislativă privind completarea art.289 din Legea educației naționale nr.1/2011
Prima Cameră TAC: 11.10.2011 5.09.2011 Aviz pentru Com. Învățământ 12.09.2011 Invitați: MECTS
11. PLx 496/2011 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între România și Confederația Elvețiană, semnat la București la 28 februarie 2011, de amendare a Convenției între România și Confederația Elvețiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe avere și a Protocolului, semnate la București la 25 octombrie 1993
Prima Cameră TAC: 19.10.2011 5.09.2011 Aviz pentru Com. Buget 12.09.2011 Invitați: MFP
12. PLx 502/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2011 pentru modificarea și completarea art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
Cameră decizională 5.09.2011 Aviz pentru Com. Buget 12.09.2011 Invitați: MAI și MFP
13. PLx 506/2011 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
Cameră decizională 5.09.2011 Aviz pentru Com. Buget 16.09.2011 Invitați: MAI și MFP
14. 10/E din 06.09.2011 E 30/2011-s - Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind standardele minime de sănătate și cerințele de siguranță referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (câmpuri electromagnetice) (a XX-a directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE) – [COM (2011)348] 06.09.2011 Verificare principiu subsidiaritate 27.09.2011 Invitați: MMFPS

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 30 martie 2020, 10:32
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro