Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru muncă și protecție socială

consultați: Ordinea de zi
sala: 7077
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 471/2011 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență nr.133/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Cameră decizională 27.06.2011 Aviz pentru Com. Sănătate 2.09.2011 Invitați: MS
2. PLx 482/2011 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
Cameră decizională 27.06.2011 Aviz pentru Com. Buget 2.09.2011 Invitați: MFP
3. PLx 484/2011 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu
Cameră decizională 27.06.2011 Aviz pentru Com. Administrație 2.09.2011 Invitați: MMP și MFP
4. PLx 790/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2007 din 13/11/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
Cameră decizională 15.06.2011 Raport 29.06.2011 Invitați: MMFPS și MAN
5. PLx 76/2011 Proiect de Lege privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru persoanele din fostele localități necooperativizate în perioada comunistă, care au livrat la fondul centralizat al statului, prin sistemul de contractări și achiziții, produse animaliere și agroalimentare
Cameră decizională 2.03.2011 Raport 31.03.2011 Invitați: MMFPS și MFP
6. PLx 365/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.259 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
Cameră decizională 23.05.2011 Raport 16.06.2011 Invitați: MS și MMFPS
7. PLx 444/2011 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.107 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Cameră decizională 20.06.2011 Raport 12.09.2011 Invitați: MS și MMFPS
8. PLx 210/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.108/1999 privind înființarea și organizarea Inspecției Muncii
Cameră decizională 2.05.2011 Raport 17.05.2011 Invitați: MMFPS
9. 8/E din 22.06.2011 E 22/2011-s - Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr.1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare – [COM(2011) 336] Verificarea respectării principiului subsidiarității 24.08.2011 Invitați: MECMA, MMFPS ȘI MAE
10. 55a/1741 Cartea Verde vizând modernizarea Directivei privind calificările profesionale – [COM (2011) 637] Punct de vedere 09.09.2011 Invitați: MECTS, MMFPS ȘI MAE

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 3 aprilie 2020, 15:16
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro