Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru buget, finanțe și bănci

sala: 6115
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 374/2011 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligațiilor fiscale și al funcționării optime a instituțiilor statului, precum și pentru aplicarea unitară a dispozițiilor legale
- Personal de specialitate: Florentina Rădoi
Cameră decizională 30.05.2011 Aviz pentru Com. Administrație publică 6.06.2011 Inițiatori: Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Ministerul Finanțelor Publice
2. PLx 377/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
- Personal de specialitate: Florentina Rădoi
Cameră decizională 30.05.2011 Aviz pentru Com. Învățământ 10.05.2011 Inițiatori: Ministerul Educației, Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor Publice
3. PLx 239/2011 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.1/2011, a educației naționale
- Personal de specialitate: Giorgiana Ene
Prima Cameră TAC: 22.06.2011 24.05.2011 Aviz pentru Com. Învățământ 31.05.2011 Inițiatori: 2 deputati senatori
deputati PD-L: Croitoru Cătălin
senatori PD-L: Filip Petru Invitați: Ministerul Educației, Ministerul Finanțelor Publice
4. PLx 379/2011 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
- Personal de specialitate: Luminița Ghiorghiu
Cameră decizională 6.06.2011 Aviz pentru Com. Muncă 14.06.2011 Inițiatori: Ministerul Economiei, Ministerul Muncii, Ministerul Finanțelor Publice
5. PLx 383/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante și a Legii nr.186/2000 privind aderarea României la Convenția internațională pentru protecția noilor soiuri de plante
- Personal de specialitate: Ene Giorgiana
Cameră decizională 6.06.2011 Aviz pentru Com. Industrii Com. Agricultură 14.06.2011 Inițiatori: 21 deputati senatori deputati fara grup: Munteanu Ioan
deputati PD-L: Banu Mihai, Călian Petru, Chirilă Constantin, Fuia Stelian, Giurgiu Mircia
deputati PSD: Antochi Gheorghe, Dumitru Ion, Georgescu Filip, Ghiveciu Marian, Mocanu Vasile, Roman Ioan Sorin, Stan Ioan, Surdu-Soreanu Raul-Victor
deputati PNL: Motreanu Dan-Ștefan, Țurcanu Florin
deputati Indep.: Tărâță Culiță
senatori PD-L: David Gheorghe
senatori PSD: Daea Petre, Sârbu Ilie, Silistru Doina Invitați: Ministerul Agriculturii, OSIM
6. PLx 385/2011 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
- Personal de specialitate: Giorgiana Ene
Cameră decizională 6.06.2011 Aviz pentru Com. Juridică 14.06.2011 Inițiatori: Ministerul Justiției
7. PLx 369/2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.75/2001 privind cazierul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
- Personal de specialitate: Luminița Ghiorghiu
Cameră decizională 23.05.2011 Raport 16.06.2011 Inițiatori : 6 deputati senatori
: Andon Sergiu, Iordache Florin,
Gorghiu Alina-Ștefania, Máté András-Levente, Greblă Toni, Ichim Paul Invitați: Ministerul Finanțelor Publice, A.N.A.F., Ministerul Justiției
8. PLx 31/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern
- Personal de specialitate: Giorgiana Ene
Cameră decizională 15.02.2011 Raport suplimentar 16.03.2011 Inițiatori: Ministerul Finanțelor Publice
9. PLx 328/2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată
- Personal de specialitate: Giorgiana Ene
Cameră decizională 16.05.2011 Raport 31.05.2011 Inițiatori: Ministerul Finanțelor Publice, A.N.A.F. Invitați: Asociația Română a Băncilor
10. PLx 355/2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2011 privind adoptarea unor măsuri de implementare a sistemului național de plată a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar
- Personal de specialitate: Giorgiana Ene
Cameră decizională 23.05.2011 Raport 7.06.2011 Inițiatori: Ministerul Finanțelor Publice, A.N.A.F., Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Comunicațiilor
11. PLx 354/2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2011 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2010 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a infrastructurii
- Personal de specialitate: Mariana Bărdiță
Cameră decizională 23.05.2011 Raport comun cu Comisia pentru administrație 7.06.2011 Inițiatori: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Ministerul Mediului și Pădurilor, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Finanțelor Publice
12. PLx 347/2011 Proiect de Lege privind modificarea modului de calcul a impozitului pe autovehicule
- Personal de specialitate: Luminița Ghiorghiu
Cameră decizională 16.05.2011 Raport comun cu Comisia pentru industrii 14.06.2011 Inițiatori: 1 dep. Negoiță Robert Sorin Invitați: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Administrației și Internelor
13. PLx 687/2010 Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la organizarea activității de punere în executare a creanțelor aparținând instituțiilor de credit și instituțiilor financiare nebancare
- Personal de specialitate: Mariana Bărdiță
Cameră decizională 22.11.2010 Raport comun cu Comisia juridica 21.12.2010 Inițiatori: 3 deputatiPD-L: Andronache Gabriel, Buda Daniel
PSD: Ciucă Liviu-Bogdan
Invitați: Ministerul Justiției, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, Asociația Română a Băncilor, Asociația Profesională a Executorilor Bancari
14. PLx 153/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- Personal de specialitate: Giorgiana Ene
Cameră decizională 30.03.2011 Raport 12.04.2011 Inițiatori: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății, Ministerul Administrației și Internelor
15. E 3/2011 Propunere de Directivă privind o bază consolidată comună de impozitare a societăților comerciale (CCCTB) - Personal de specialitate: Ene Giorgiana 20.04.2011 Proiect de opinie pentru Comisia pentru afaceri europene 2.05.2011 Invitați: Ministerul Finanțelor Publice, Departamentul pentru Afaceri Europene
16. E 8/2011 Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind contractele de credit pentru proprietăți rezidențiale (COM(2011)142) - Personal de specialitate: Rădoi Florentina 20.04.2011 Proiect de opinie pentru Comisia pentru afaceri europene 10.05.2011 Invitați: Ministerul Finanțelor Publice, Departamentul pentru Afaceri Europene, Banca Nationala a Romaniei, Asociatia Romana a Bancilor, Agentia Nationala pentru Protectia Consumatorului
17. E 10/2011 E 10/2011-s- Propunere de directiva a Consiliului de modificare a Directivei 2003/96/CE privind restructurarea cadrului de impozitare a produselor energetice si a electricitatii , Personal de specialitate: Luminița Ghiorghiu 27.04.2011 Proiect de opinie pentru Comisia pentru afaceri europene 27.05.2011 Invitați: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Economiei, Agenția de Reglementare în Domeniul Energiei, Ministerul Mediului, Departamentul pentru Afaceri Europene

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 8 martie 2021, 21:45
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro