Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru buget, finanțe și bănci

consultați: Ordinea de zi
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 643/2010 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme
- Personal de specialitate: Bărdiță Mariana
Cameră decizională 9.11.2010 Raport comun cu Comisia Juridică 24.11.2010 Ministerul Finantelor Publice, 8 deputati senatori
deputati PD-L: Lubanovici Mircea
senatori PD-L: Boagiu Anca-Daniela, Borza Dorel Constantin Vasile, David Gheorghe, Pereș Alexandru
senatori PSD PC: Silistru Doina
senatori PNL: Nicoară Romeo Florin
senatori UDMR: Frunda György
2. PLx 31/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern
- Personal de specialitate: Ene Giorgiana
Cameră decizională 15.02.2011 Raport 16.03.2011 Ministerul Finanțelor Publice
3. PLx 301/2010 Proiect de Lege pentru abrogarea Cap.IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
- Personal de specialitate: Bărdiță Mariana
Cameră decizională 28.02.2011 Raport suplimentar comun cu Comisia de Muncă 14.03.2011 Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii, 4 senatori
PSD: Chelaru Ioan
PNL: Meleșcanu Teodor Viorel, Voiculescu Dan
UDMR: Verestóy Attila
4. PLx 302/2010 Proiect de Lege pentru abrogarea Cap.IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
- Personal de specialitate: Bărdiță Mariana
Cameră decizională 28.02.2011 Raport suplimentar comun cu Comisia de Muncă 14.03.2011 Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii: 1 deputat
Minoritati: Mircovici Niculae
5. PLx 70/2011 Proiect de Lege pentru aprobarea majorării capitalului deținut de România la Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre
- Personal de specialitate: Bărdiță Mariana
Cameră decizională 2.03.2011 Raport 15.03.2011 Ministerul Finanțelor Publice
6. PLx 77/2011 Proiect de Lege privind ratificarea Scrisorii de intenție semnată de autoritățile române la București, la 9 septembrie 2010, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 24 septembrie 2010 și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea de intenție transmisă de autoritățile române, semnată la București la 24 aprilie 2009, și prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 4 mai 2009, precum și a Scrisorii suplimentare de intenție, semnată de autoritățile române la data de 8 septembrie 2009 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 21 septembrie 2009
- Personal de specialitate: Roșu Gica
Prima Cameră TAC: 20.04.2011 7.03.2011 Raport 16.03.2011 Ministerul Finanțelor Publice
7. PLx 82/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare
- Personal de specialitate: Bardita Mariana
Cameră decizională 7.03.2011 Raport 22.03.2011 Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Educatiei si Ministerul Muncii
8. PLx 84/2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2010 privind modificarea alin.(1) al art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.45/2010 pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
- Personal de specialitate: Radoi Florentina
Cameră decizională 7.03.2011 Raport comun cu Comisia Juridica si Comisia de munca 22.03.2011 Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Muncii
9. PLx 71/2011 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Lupta Antifraudă
- Personal de specialitate: Bardita Mariana
Cameră decizională 2.03.2011 Aviz pentru Com. Administrație publică Com. Juridică 8.03.2011 Departamentul pentru Lupta Antifrauda
10. PLx 68/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- Personal de specialitate : Radoi Florentina
Cameră decizională 2.03.2011 Aviz pentru Com. Muncă Com. Sănătate 8.03.2011 Ministerul Sanatatii
11. PLx 80/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
- Personal de specialitate: Popa Vali
Cameră decizională 7.03.2011 Aviz pentru Com. Muncă 14.03.2011 Ministerul Muncii
12. PLx 81/2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
- Personal de specialitate: Popa Vali
Cameră decizională 7.03.2011 Aviz pentru Com. Muncă 14.03.2011 Ministerul Muncii
13. PLx 83/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale
- Personal de specialitate: Rădoi Florentina
Cameră decizională 7.03.2011 Aviz pentru Com. Cultură 14.03.2011 Ministerul Culturii
14. PLx 85/2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2010 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art.10 din Legea nr.218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european pentru garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
- Personal de specialitate: Ene Giorgiana
Cameră decizională 7.03.2011 Aviz pentru Com. Agricultură 14.03.2011 Ministerul Agriculturii
15. PLx 86/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale
- Personal de specialitate: Ene Giorgiana
Cameră decizională 7.03.2011 Aviz pentru Com. Juridică Com. Politică externă 14.03.2011 Ministerul Justitiei
16. PLx 88/2011 Proiect de Lege pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor
- Personal de specialitate: Ene Giorgiana
Cameră decizională 7.03.2011 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Administrație publică 21.03.2011 Ministerul Agriculturii
17. PLx 98/2011 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.44/1994 cu modificările și completările ulterioare privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
- Personal de specialitate: Rădoi Florentina
Cameră decizională 7.03.2011 Aviz pentru Com. Muncă 21.03.2011 Ministerul Finanțelor Publice

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 28 februarie 2021, 5:52
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro