Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru muncă și protecție socială

consultați: Ordinea de zi
sala: 7077
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. 1387 BP/30.11.2010 Memorandum intern privind transmiterea unui punct de vedere asupra unei propuneri de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în vederea ocupării unor locuri de muncă sezoniere. Punct de vedere Invitați: MMFPS și MAE
2. PLx 564/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.330/2009 - Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice -cu modificările și completările ulterioare
Cameră decizională 9.11.2010 Raport 24.11.2010 Invitați: MMFPS, MFP și CES
3. PLx 570/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.330 din 05/11/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
Cameră decizională 9.11.2010 Raport 24.11.2010 Invitați: MMFPS, MFP și CES
4. PLx 706/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
Cameră decizională 22.11.2010 Raport 21.12.2010 Invitați: MMFPS
5. PLx 782/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
Cameră decizională 29.11.2010 Raport 28.12.2010 Invitați: MMFPS și MFP
6. PLx 783/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
Cameră decizională 29.11.2010 Raport 28.12.2010 Invitați: MMFPS și MFP
7. PLx 784/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
Cameră decizională 29.11.2010 Raport 28.12.2010 Invitați: MMFPS și MFP
8. PLx 785/2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
Cameră decizională 29.11.2010 Raport 28.12.2010 Invitați: MMFPS și MFP
9. PLx 747/2010 Propunere legislativă pentru modificarea art.18 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Cameră decizională 29.11.2010 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Juridică 13.12.2010 Invitați: MADR
10. PLx 756/2010 Propunere legislativă pentru instituirea obligației elaborării, aprobării și aplicării Strategiei de Dezvoltare Economică și Socială a României pe termen lung
Cameră decizională 29.11.2010 Aviz pentru Com. Economică 13.12.2010 Invitați: MMFPS
11. PLx 845/2010 Proiect de Lege pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
Cameră decizională 13.12.2010 Aviz pentru Com. Juridică Com. Egalitate șanse 27.12.2010 Invitați: MMFPS
12. PLx 846/2010 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
Cameră decizională 13.12.2010 Aviz pentru Com. Juridică Com. Egalitate șanse 27.12.2010 Invitați: MMFPS

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 31 martie 2020, 14:16
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro